Search

Hendrik Pos

1898-1955

Dutch linguist and philosopher, student of Rickert and Husserl. He was a prominent intellectual personality in the Netherlands, a significant actor of interwar debates on language (participating for example in the Davos disputes) and had an impact on the likes of Hjelmslev, Jakobson, Trubeckoj and Merleau-Ponty.

Zur Logik der Sprachwissenschaft

1922 - Heidelberg, Carl Winter

Kritische Studien über philologische Methode

1923 - Heidelberg, Carl Winter

Algemene taalwetenschap en subjectiviteit

1924 - Amsterdam, Vrije Universiteit

Het methodisch verschil tussen Natorp en Husserl inzake subjectiviteit

1925 - Tijdschrift voor Wijsbegeerte 19, pp.313-330

Vom vortheoretischen Sprachbewusstsein

1925 - Philosophischer Anzeiger 1 (1), pp.43-56

Inleiding tot de taalwetenschap

1926 - Haarlem, Erven Bohn

De overbelasting der Woordsoorten in de Moderne Talen

1927 - Amsterdam, Swets & Zeitlinger

Impliciete functies in de taal

1928 - Assen, Hummelen

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde

1929 - Amsterdam, Swets & Zeitlinger

Zur Problematik der Sprachphilosophie

with Ammann Hermann 1929 - Philosophischer Anzeiger 3 (2), pp.148-165

De eenheid der syntaxis

1930 - Amsterdam, de Standaard

Het genetische kennen en de soort

1931 - Tijdschrift voor Wijsbegeerte 25, pp.266-293

Het apriori in de geesteswetenschappen

1932 - Amsterdam, Swets & Zeitlinger

L'unité de la syntaxe

1932 - Recherches philosophiques 1, pp.206-228

Contribution à une théorie générale des synonymes

1933 - Recherches philosophiques 2, pp.190-201

De taal als symbolische functie

1933 - Groningen

Quelques perspectives philosophiques de la phonologie

1933 - Archives néerlandaises de phonétique expérimentale VIII-IX, pp.226-230

Über den Aufbau der grammatischen Interpretation: Ein Beitrag zur Frage des Verstehens

1933 - Blätter für deutsche Philosophie 6, pp.295-314

Bibliographie des ouvrages concernant la philosophie et la psychologie linguistiques parus de 1931 à 1933

1934 - Recherches philosophiques 3, pp.473-487

Het affect en zijn uitdrukking in de taal

1934 - Nederlansch Tijdschrift voor Psychologie 21, pp.209-238

Les particules, leurs fonctions logiques et affectives

1934 - Recherches philosophiques 3, pp.321-333

Rationeel en irrationeel: bijdrage tot begripsbepaling

1934 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 27, pp.1-11

De betekenis van de studie der oude talen voor de vorming van den geest

1935 - Amsterdam, Swets & Zeitlinger

Le verbe et son rôle dans l’expression de la pensée

1935 - Recherches philosophiques 4, pp.337-347

Philosophie en cultuur

1935 - Leven en Werken 20

Bibliographie des ouvrages de philosophie linguistique parus de 1933 à 1935

1936 - Recherches philosophiques 5, pp.436-445

La qualité et ses aspects quantitatifs

1936 - in: Emanuel Rádl; Madeleine Vokoun-David (ed), Actes du Huitième Congrès International de Philosophie, Praha, Orbis Phaenomenologicus, pp.1055-1064.

The philosophical significance of comparative semantics

1936 - in: Raymond Klibansky (ed), Philosophy & history: Essays presented to Ernst Cassirer, Oxford, Clarendon Press.

De zin der wetenschap

1937 - Assen, Van Gorcum

Descartes en Husserl

1937 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 31, pp.23-38

De eenheid der wetenschap en de verscheidenheid der methoden

1938 - in: Albert De Groot (ed), Scientia: Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, Utrecht, de Haan, pp.1-16.

Het hedendaagse Irrationalisme

1938 - Leven en Werken 2, pp.12-21

Kant's vrijheidsbegrip

1938 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32, pp.38-46

Kennisleer

1938 - in: Albert De Groot (ed), Scientia: Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, Utrecht, de Haan, pp.41-57.

La notion d'opposition en linguistique

1938 - in: H. Piéron; I. Meyerson (ed), Onzième congrès international de psychologie, Paris, Alcan, pp.246-247.

Les fondements de la sémantique

1938 - in: Actes du IVe Congrès International des Linguistes, Copenhague, Munksgaard, pp.88-92.

Metafysica

1938 - in: Albert De Groot (ed), Scientia: Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, Utrecht, de Haan, pp.17-39.

Phonologie en betekenisleer

1938 - Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1 (13), pp.577-600

Zin en samenhang der sociale wetenschappen

1938 - in: Albert De Groot (ed), Scientia: Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, Utrecht, de Haan, pp.I-XIV.

Cassirer's symbolische theorie der taal

1939 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32, pp.307-313

De Joodse geest en het denken

1939 - in: Hendrik Pos (ed), Anti-semitisme en Jodendom: Een bundel studies over een actueel vraagstuuk, Arnhem, van Loghum Slaterus.

De mensch als object van wetenschap

1939 - in: Hendrik Pos (ed), Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers, pp.1-15.

De rol der taal in de geestelijke wereld: naar aanleiding van R. Hönigswald, Philosophie und Sprache, Bazel 1937

1939 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32, pp.239-244

Het wijsgerig idealisme van Kant tot Hegel

1939 - in: Willem Banning; Johannes D. Bierens De Haan (ed), Europeesche Geest, Arnhem, van Loghum Slaterus, pp.359-425.

L'Unité des sciences et le problème des valeurs

1939 - in: Les conceptions modernes de la raison: Entretiens d'été - Amersfoort, Paris, Hermann, pp.30-40.

Perspectives du structuralisme

1939 - in: Etudes phonologiques dédiées à la mémoire de M. le Prince N.S. Trubetzkoy, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.71-78.

Phénoménologie et linguistique

1939 - Revue internationale de philosophie 1 (2), pp.354-365

Van Comte tot Bergson

1939 - in: Willem Banning; Johannes D. Bierens De Haan (ed), Europeesche Geest, Arnhem, van Loghum Slaterus, pp.426-456.

Vrijheid, staat, mensheid

1939 - Assen, Van Gorcum

Anti-semitisme en Jodendom: Een bundel studies over een actueel vraagstuuk

1939 - Arnhem, van Loghum Slaterus

Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing

1939 - Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers

Antieke moraal als erfenis

1940 - Het Kouter 5, pp.161-168

De filosofie van H. Bergson

1940 - in: Hendrik Pos (ed), Bergson, Baarn, Hollandia Drukkerij, pp.3-35.

De subjectieve objectiviteit der wetenschap

1940 - Leven en Werken 4 (10), pp.273-278

Filosofie der wetenschappen

1940 - Arnhem, van Loghum Slaterus

Bergson

1940 - Baarn, Hollandia Drukkerij

De Kosmologie in Plato's Timaios

1941 - in: W. B. Kristensen (ed), Antieke en moderne kosmologie, Arnhem, van Loghum Slaterus, pp.29-45.

Het tweezijdig tijdsbegrip der Stoa

1942 - De Gids 106 (IV), pp.75-92

Quelques remarques sur l'holisme dans la pensée grecque

1943 - Acta Biotheoretica 7 (3), pp.183-192

Van cosmologie naar sofistiek

1943 - De Gids 107 (III), pp.2-17

De crisis in het denken: Balans van rationeel en irrationeel

1946 - in: Hendrik Pos (ed), Democratie: Achtergronden en mogelijkheden, Amsterdam, De Bezige Bij, pp.9-23.

Geschiedenis als geestelijke werkelijkheid

1946 - Nieuwe Stem 1 (5), pp.392-408

Geschiedenisfilosofie op drift geraakt: Een beschouwing over Hegel, Spengler, e.a.

1946 - Nieuwe Stem 1, pp.9-33

Henri Bergson in memoriam

1946 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 38, pp.71-76

Oorsprongsproblemen

1946 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 39, pp.42-48

Democratie: Achtergronden en mogelijkheden

1946 - Amsterdam, De Bezige Bij

Het kennisprobleem in de hedendaagse wijsbegeerte

1947 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40, pp.17-26

Humanisme op idealistische grondslag

1947 - Nieuwe Stem 2, pp.185-191

Personalisme en humanisme

1947 - Het Keerpunt 8 (1), pp.472-483

Taal en tijd

1947 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40, pp.105-119

Vorm en maat: Een beschouwing over het tegenwoordige leven

1947 - Nieuwe Stem 2, pp.265-281

Filosofie der wetenschappen

1947 - Arnhem, van Loghum Slaterus

Hoe is filosofie mogelijk?

1948 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40 (5), pp.207-212

Le symbolisme de la connaissance et l'idée de l'unité du savoir

1948 - Bulletin de l’Académie Internationale de Philosophie des Sciences 1059, pp.11-16

The foundation of word-meanings

1948 - Lingua 1, pp.281-292

De eenwording der mensheid

1949 - in: Izaak Brugmans (ed), Wetenschap, oorlog en vrede II, Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale, pp.70-75.

De Griekse sofistiek en onze tijd

1949 - Nieuwe Stem 4, pp.215-234

De sociale verantwoordelijkheid van de intellectueel

1949 - in: Hendrik Pos (ed), Wetenschap, oorlog en vrede I, Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale, pp.3-7.

L'existentialisme dans la perspective de l'histoire

1949 - Revue internationale de philosophie 3 (9), pp.290-305

Recollections of Ernst Cassirer

1949 - in: Paul Schilpp (ed), The philosophy of Ernst Cassirer, Evanston, pp.61-72.

Remarks on the materialism of the eighteenth century

1949 - in: Roy Sellars (ed), Philosophy for the future: The quest for modern materialism, New York, Macmillan, pp.33-40.

Wetenschap, oorlog en vrede I

1949 - Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale

De natuurlijke taal en haar rationalisering

1950 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 43, pp.17-24

Drie fazen in de filosofie der waarden

1950 - Nieuwe Stem 5, pp.259-269

Het mystieke element in de Nederlandse philosophie: Een beschouwing over Bolland en Der Mouw

1950 - in: Karel Kuypers (ed), Aspecten van de tijd: Een bundel wijsgerige studies, Assen, Van Gorcum, pp.225-251.

La complexité de la pensée de Descartes

1950 - in: E. J. Dijksterhuis (ed), Descartes et le cartésianisme hollandais, Paris, Presses universitaires de France, pp.1-20.

Quelques réflexions sur le problème de l'origine du langage

1950 - Acta Psychologica 7 (2-4), pp.352-364

De religie en de hedendaagse wereld

1951 - Wending 5 (12), pp.729-736

Herderdlijke zielkunde

1952 - Nieuwe Stem 7, pp.392-404

Quelques aspects de la transcendance

1952 - in: L'homme et l'histoire: Actes du VIème congrès des Sociétés de Philosophie du Langue Française, Paris, Presses universitaires de France, pp.189-191.

Rapport sur l'enquête sur la liberté

1952 - Revue internationale de philosophie 6 (19), pp.97-116
Open Access

Valeur et limites de la phénoménologie

1952 - in: Herman Van Breda (ed), Problèmes actuels de la phénoménologie: actes du Colloque international de phénoménologie. Bruxelles, avril 1951, Paris, Desclée de Brouwer, pp.31-52.

De ontmoeting der levende talen

1953 - Levende Talen

Het goede, het schone en het verzet

1953 - Amsterdam, Meulenhoff

Over de verhouding van geschiedenis en geschiedwetenschap

1953 - in: O. Noordenbos; B. Becker (ed), Weerklank op het werk van Jan Romein, Amsterdam, Wereldbibliothek.

Structuur en situatie der geesteswetenschappen

1953 - Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers

Betekenis als taalkundig en als wijsgerig fenomeen

1954 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (1), pp.248-253

Drie hoofdrichtingen van filosoferen: Een beschouwing over de universitaire studie der filosofie

1954 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (3), pp.147-162

Sartre in protestante belichting

1954 - Nieuwe Stem 9, pp.200-217

Terugtocht der Rede?: Een beschouwing over existentialisme en rationalisme naar aanleiding van G.Gusdorf, Mythe et Métaphysique

1954 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (2), pp.68-78

Theoria en praxis

1954 - Universiteit en Hogeschool 1, pp.319-329

Augustinus en de wijsbegeerte

1955 - Nieuwe Stem 10, pp.35-42

Het dal der na-oorlogse filosofie

1955 - Folia Civitatis 11

Taal en denken

1955 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 47, pp.248-253

Le langage et le vécu

1956 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 48, pp.121-129

Keur uit de verspreide geschriften I: Taal, mens en cultuur

1957 - Arnhem, van Loghum Slaterus

Keur uit de verspreide geschriften II: Beginselen en gestalten

1958 - Arnhem, van Loghum Slaterus
Open Access Link

Phenomenology and linguistics

2010 - Graduate Faculty Philosophy Journal 31 (1), pp.35-44

Ecrits sur le langage

2013 - (edited by Patrick Flack) Genève-Lausanne, sdvig press