Search

100957

Jan Patočka

1907-1977

Francouzská filozofie

1928 - Česká mysl 24 (6), pp.564

Review: A. Lalande, Les théories de l'induction et de l'expérimentation

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.279

Review: A. Metz, Une nouvelle philosophie des sciences

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.72

Review: A.-H. Luquet, Logique formelle

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.73

Review: D. Parodi, Le problème moral et la pensée contemporaine

1929 - Česká mysl 26 (1), pp.83-89

Review: E. Bréhier, La philosophie de Plotin

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.74

Review: E. Buonaiuti, Le modernisme catholique

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.281

Review: F. Enriquès, L'évolution de la logique

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.73

Review: H. Levy, Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.75

Review: J. Benda, La fin de l'éternel

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.282

Review: L. Febvre, Un destin: Martin Luther

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.281

Listy o francouské filozofii

1929 - Česká mysl 25 (4), pp.294-300

Listy o francouské filozofii II

1929 - Česká mysl 25 (5), pp.401-406

Listy o francouské filozofii III

1929 - Česká mysl 26 (1), pp.40-56

Review: R. Kremer, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.280

Teologie a filozofie

1929 - Česká mysl 25 (2), pp.138-143

Review: F. Engels, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie

1930 - Věstník pedagogický 8 (6), pp.230

Review: J. B. Kozák, Ježíš ve víře a skepsi

1930 - Věstník pedagogický 8 (1), pp.28

Review: J. L. Hromádka, Masaryk

1930 - Věstník pedagogický 8 (6), pp.229

Review: J. Tvrdý, Výbor ze spisů T. G. Masaryka

1930 - Věstník pedagogický 8 (3), pp.110

Současný stav francouzské etiky

1930 - in: Jan Blahoslav Kozák, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp.109-117.

Review: W. James, Druhy náboženské zkušenosti

1930 - Věstník pedagogický 8 (10), pp.383

Review: F. Heinemann, Neue Wege der Philosophie (Geist — Leben — Existenz); eine Einführung in die Philosophie der Gegenwart

1931 - Česká mysl 27 (1), pp.87-89

Review: G. Gurvitch, Les tendances actuelles de la philosophie allemande

1931 - Česká mysl 27 (1), pp.81

Review: L. Brunschwicg, De la connaissance de soi

1931 - Česká mysl 27 (6), pp.556-558

Le redressement de l'explication

1931 - La revue française de Prague 10 (53), pp.264

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931 - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Review: V. Jankélévitch, Bergson

1931 - Česká mysl 27 (6), pp.558-562

† Prof. Daniel Essertier (1888–1931)

1931 - Česká mysl 27 (4), pp.375-377

† Vladimír Hoppe (1882–1931)

1931 - Česká mysl 27 (2), pp.165-169

Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)

1932 - Archiv für Geschichte der Philosophie 41 (1/2), pp.293-312

Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)

1932 - Archiv für Geschichte der Philosophie 41, pp.293-312

Review: C. Bouglé, Socialismes français

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.316

Die tschechische Philosophie seit 1918

1932 - Prager Rundschau 2 (1), pp.4-24

Review: E. Bréhier, Histoire de la philosophie II

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.254

Review: E. Gilson, L'esprit de la philosophie médiévale

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.247

Review: G. Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.246

Review: H. Leisegang, Religionsphilosophie der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.245

Review: H. Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz

1932 - Česká mysl 28 (1), pp.54

Review: H. Scholz, Geschichte der Logik

1932 - Česká mysl 28 (1), pp.54

Review: J. Kratochvil, Meditace věků

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.309

Review: J. Maritain, Le songe de Descartes

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.316

Review: J. Slavík, Básnická perioda českého dějepisectví

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.239

Review: M. Geiger, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik

1932 - Česká mysl 28 (2), pp.116

Mezinárodní filosofické konference thomistické

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.319

Mezinárodní filosofické konference thomistické

1932 - Česká mysl 28 (6), pp.372

Olomoučtí dominikáni [...]

1932 - Česká mysl 28 (6), pp.373

Review: P. Menzer, Deutsche Metaphysik der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (2), pp.115

Review: Philosophische Forschungsberichte

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.245

Review: R. Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.246

† Harald Höffding (1843–1931)

1932 - Česká mysl 28 (1), pp.58

Review: A. Liebert, Erkenntnistheorie I—II

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.55

B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.117

Doslov

1933 - in: René Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha, Laichter, pp.99-103.

Review: E. Beneš, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.59

Review: F. Engels, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: F. Engels, Vývoj socialismu od utopie k vědě

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.60

Review: H. Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.51

Review: H. Scholz, Eros und Caritas, Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.53

K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.255

Review: K. Krofta, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.59

Review: K. Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.51

Review: L. Grünwald, Marxismus a náboženství

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: L. Horák, Příruční dějiny národa českého

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.60

Review: L. von Wiese, System der allgemeinen Soziologie

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.243

Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.138-148

O systematických úkolech současné německé filosofie

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.63

Platonism a politika

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.236-238

Prof. František Krejčí

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.254

Review: Ročenka pedagogická a školská, VI

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.117

Review: T. Celms, Husserls phänomenologischer Idealismus

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.58

Review: V. Hoppe, Dva základní problémy Kantova kriticismu

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: W. Giusti, Studi sulla cultura cèca contemporanea

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.52

Review: A. de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.60

Review: C. Serrus, Le parallélisme logico-grammatical

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.236

Review: E. Fink, Die phänomenologische Philosophie E. Husserls in der gegenwärtigen Kritik

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.239

Review: E. Fink, Erinnerung und Bild, I

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.238

Review: E. Rothacker, Geschichtsphilosophie

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.242

Review: F. Brentano, Kategorienlehre

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.55-57

Review: H. Gomperz, Die Wissenschaft und die Tat

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.244

Review: J. Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.232

Review: J. Maritain, Umění a scholastika

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.59

Review: L. Landgrebe, Nennfunktion und Wortbedeutung

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.233-236

Review: La phénoménologie, Journées d'études de la société thomiste

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.237

Metafysika ve XX. století

1934 - in: František Páta (ed), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp.7-24.

Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu

1934 - Řád 2, pp.148-156

Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie

1934 - Kvart 2 (3), pp.3-10

Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.247

Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze

1934 - Nové školy 8 (2-3), pp.49-58

Review: Plato, Theaitetos

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.51

Platon a popularisace

1934 - Kvart 2 (2), pp.43-50

Review: V. Tardy, Teleologie lidského chtění

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.229-232

Co je vidění?

1935 - Kvart 2 (4), pp.8-10

Review: E. Gilson, La théologie mystique de saint Bernard

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.241

Review: E. Schwarz, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.242

Review: E. Utitz, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.237

Edmund Husserl v Praze

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.252

Review: H. Kuhn, Sokrates

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.238-241

Review: J. Baruzi, Problèmes d'histoire des religions

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.243

Review: J. Stenzel, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.244

Mezinárodní filosofická společnost a časopis "Philosophia"

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.252

Několik poznámek o pojmu "světových dějin"

1935 - Česká mysl 31 (2), pp.86-96

Pražský filosofický kroužek

1935 - Česká mysl 31 (2), pp.123-136

Review: R. Aron, La sociologie allemande contemporaine

1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.243

Bergson

1936 - in: Henri Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp.v-viii.

Review: D. Čyževskyj (ed.), Hegel bei den Slaven

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.118

Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität

1936 - Philosophia 1, pp.67-76

Review: E. Gilson, Christianisme et philosophie

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.115

Review: E. Halévy, R. Aron, G. Friedmann, E. Bernard, E. Marjolin, E. Dennery, C. Bouglé: La crise sociale et les idéologies nationales

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.122

Review: F. Meinecke, Die Entstehung des Historismus, sv. I—II

1936 - Česká mysl 32 (3-4), pp.245-248

Francouz o našem školském systému

1936 - Česká mysl 32 (3-4), pp.229

Review: H. Gouhier, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, II

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.117

K článku p. doc. dr. Riegera, "Na okraj fenomenologie"

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.104-106

Review: K. Bittner, Deutsche und Tschechen

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.119-122

Review: K. Breysig, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.116

Review: K. Krofta, Žižka a husitská revoluce

1936 - Česká mysl 32 (3-4), pp.236

Review: K. Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen

1936 - Česká mysl 32 (3-4), pp.243-245

Kapitoly ze současné filosofie

1936 - Kvart 3 (3), pp.175-188

Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva

1936 - Kvart 3 (2), pp.91-102

Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.102-104

O dvojím pojetí smyslu filosofie

1936 - Česká mysl 32 (3-4), pp.198-211

Přirozený svět jako filosofický problém

1936 - Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého

Spengler

1936 - Sobota 7 (20), pp.412-414

Titanism

1936 - Čin 8 (7), pp.99-101

Review: U. Dähnert, Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus gemessen an den Stufen der "abstractio"

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.114

Review: W. Bröcker, Aristoteles

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.111-114

Z pražských přednášek

1936 - Česká mysl 32 (3-4), pp.251

† Kurt Grube (1903–1936)

1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.128

Review: Blätter für deutsche Philosophie 10

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.79-81

Descartes a metafysika

1937 - Česká mysl 33 (3-4), pp.143-156

Review: E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.98-107

Review: E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.115

Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique

1937 - in: Raymond Bayer (ed), Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10: La Valeur: les normes et la réalité I, Paris, Hermann, pp.186-189.

Filosofické předpoklady praktické činnosti

1937 - in: Antonín Hartel (ed), Edvard Beneš: Filosof a státník, Praha, Mazáč, pp.7-40.

Review: H. Petersen, Die Eigenwelt des Menschen

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.111-113

Review: J. B. Čapek, Alegorie Nové rady a Theriobulie

1937 - Česká mysl 33 (5), pp.311

Review: J. Chevalier, Pascal

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.114

Review: J. Iwanicky, Morin et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.116

Review: J. von Uexküll, Niegeschaute Welten, Ein Erinnerungsbuch

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.113

Ještě k Masarykově filosofii náboženství

1937 - Česká mysl 33 (3-4), pp.255

K článku prof. E. Rádla "Sociologie a historie" v 9. čísle Naší doby

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.70

K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie

1937 - Česká mysl 33 (3-4), pp.254

Karel Jaspers

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.119-124

Review: L. Baudry, Le Tractatus de Principiis Theologiae attribué à G. Occam

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.115

Review: L. Robin, Platon

1937 - Česká mysl 33 (5), pp.310

Review: L. Silberstein, Kämpfende Vernunft

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.115

Něco o filosofickém referentství

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.125

Review: O. Vossler, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.113
Open Access Link

Review: Recherches philosophiques, I-IV

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.74-79

Review: Recherches philosophiques, V

1937 - Česká mysl 33 (5), pp.310

Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem

1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.40-54

Review: Die Tatwelt, Zeitschrift für Erneuerung des Geisteslebens 14 (4)

1938 - Česká mysl 34 (3-4), pp.254

Review: E. Straus, Vom Sinn der Sinne, Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie

1938 - Česká mysl 34 (1-2), pp.122-124

Edmund Husserl: Předneseno na smuteční schůzi Pražského filozof. kroužku 13. května 1938

1938 - Česká mysl 34 (1-2), pp.2-7

Edmund Husserl gestorben

1938 - Prager Presse 5 (3), pp.8

Review: F. Dohnal, Poutníci a trosečníci absolutna

1938 - Česká mysl 34 (5), pp.301

Review: G. Elliot-Smith, Dějiny člověka

1938 - Česká mysl 34 (1-2), pp.125

Review: H. Freyer, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts

1938 - Česká mysl 34 (3-4), pp.252

Review: I. Lapšin, A. Spir, sa vie, sa doctrine

1938 - Česká mysl 34 (5), pp.310

Review: J. G. Droysen, Historik, Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte

1938 - Česká mysl 34 (1-2), pp.113-118

Review: J. J. Poortman, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie

1938 - Česká mysl 34 (3-4), pp.253

Review: L. Rieger, Idea filosofie

1938 - Česká mysl 34 (5), pp.311

Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost

1938 - Kritický měsíčník 1 (6), pp.241-253

Review: O. Lauffer, Die Begriffe "Mittelalter" und "Neuzeit" im Verhältnis zur deutschen Altertumskunde

1938 - Česká mysl 34 (3-4), pp.251

Review: P. Mesnard, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle

1938 - Česká mysl 34 (5), pp.305-309

Review: R. Dacík (ed.), Správnou cestou — Stavovská mravouka

1938 - Česká mysl 34 (5), pp.309

Review: Recherches philosophiques, VI

1938 - Česká mysl 34 (3-4), pp.251

Review: Revue de Métaphysique et de Morale

1938 - Česká mysl 34 (1-2), pp.85-87

Review: V. T. Miškovská, Filosofický význam druhého vydání Kantovy Kritiky čistého rozumu

1938 - Česká mysl 34 (3-4), pp.250

Review: W. M. Schering, Wehrphilosophie

1938 - Česká mysl 34 (5), pp.301-304

Review: Ruch filosofický

with Kozák Jan Blahoslav, Rieger Ladislav 1938 - Česká mysl 34 (3-4), pp.256

Před rokem zemřel [...]

with Navrátil Václav 1938 - Kritický měsíčník 1 (7), pp.349

Česká vzdělanost v Evropě

1939 - Praha, Petr

Filosofie v dnešní situaci

1939 - Kritický měsíčník 2 (1), pp.47

Filosofie výchovy

1939 - Tábor, Škola vysokých studií pedagogických

Husserl. - Bibliographie

1939 - Revue internationale de philosophie 1 (2), pp.374-397

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

1939 - in: Otokar Chlup; Jan Kapras (ed), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp.xxiv-xxx.

Úvaha o porážce

1939 - Kritický měsíčník 1 (8), pp.380

Životní rovnováha a životní amplituda

1939 - Kritický měsíčník 2 (3), pp.101-106

Review: A. Dratvová, Filosofie a přírodovědecké poznání

1940 - Naše doba 47 (7), pp.442

Review: B. Sekla, Růst národa

1940 - Naše doba 47 (9), pp.568

Review: I. A. Bláha, Vědecká morálka a mravní výchova

1940 - Naše doba 47 (9), pp.567

Review: L. Heller, Mladým učitelům

1940 - Naše doba 47 (7), pp.442

Review: Mythus, sen, filosofie: V. Navrátil, O smutku, lásce a jiných věcech

1940 - Lidové noviny 8 (14), pp.n/a

O filosofii dějin

1940 - Kritický měsíčník 3 (5-6), pp.217-223

Review: V. Úlehla, Zamyšlení nad životem

1940 - Naše doba 47 (7), pp.443

Review: A. Dratvová, Smutek vzdělanců

1941 - Naše doba 48 (5), pp.317

Review: B. Chudoba, O dějinách a pokroku

1941 - Naše doba 48 (3), pp.186

Review: B. Sílová, Čechy krásné, Čechy mé...

1941 - Naše doba 48 (6), pp.376

Review: B. Špaček, O ducha lékařství

1941 - Naše doba 48 (5), pp.318

Review: Duchovní přátelství, Vzájemná korespondence Ladislava Klímy s E. Chalupným a O. Březinou

1941 - Česká mysl 35 (1-2), pp.91

Review: E. F. Míšek, Chlapec a kouzelník

1941 - Naše doba 48 (6), pp.376

Evropský rozum

1941 - Život 17, pp.15

Review: F. Fajfr, Hegelova filosofie světové Moudrosti

1941 - Naše doba 48 (3), pp.187

Review: G. C. Myers, Šťastná rodina

1941 - Naše doba 48 (8), pp.509

Review: H. Hendrich, Naše mládež a naše školy

1941 - Naše doba 48 (3), pp.187

Review: H. van Loon, Kam spěje lidstvo

1941 - Naše doba 48 (3), pp.188

Review: J. Folprecht, Naši krajané v cizině

1941 - Naše doba 48 (3), pp.186

J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov

1941 - in: Johann Gottlieb Herder, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp.451-463.

Review: J. Kříženecký, Boj o život a dohoda k životu

1941 - Naše doba 48 (5), pp.318

Review: J. Popelová, Dějiny a hodnocení

1941 - Naše doba 48 (3), pp.188

Review: J. Prokop, O sebevraždě

1941 - Naše doba 48 (8), pp.508

Review: J. Tvrdý, Názory o hrdinství a životě společenském

1941 - Naše doba 48 (3), pp.187

K šedesátinám Františka Novotného (29. 8. 1941)

1941 - Naše doba 48 (10), pp.587-593

Review: L. Klíma, Filosofické listy

1941 - Česká mysl 35 (1-2), pp.91

Review: M. Skořepa, Puberta

1941 - Naše doba 48 (5), pp.318

Review: M. Srb, Živá skutečnost

1941 - Česká mysl 35 (1-2), pp.91

Review: M. Srb, Živá skutečnost

1941 - Naše doba 48 (3), pp.188

Mládí a filosofie

1941 - Kalendář středoškolského studenstva 19, pp.23-31

O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu

1941 - Česká mysl 35 (1-2), pp.76-83

O nový pohled na Komenského

1941 - Kritický měsíčník 4 (5-6), pp.222-231

Review: T. Trnka, Hledám tajemství života

1941 - Naše doba 48 (8), pp.507

Review: V. H. Matula, Hmota a její proměny

1941 - Naše doba 48 (5), pp.318

† Dr. Josef Kratochvil (1882–1940)

1941 - Česká mysl 35 (1-2), pp.96

† Josef Kachník (1859–1940)

1941 - Česká mysl 35 (1-2), pp.96

Review: A. I. Bláha, Dnešní krise rodinného života

1942 - Naše doba 49 (3), pp.186

Dějepis filosofie a její jednota I

1942 - Česká mysl 36 (2), pp.58-72

Dějepis filosofie a její jednota II

1942 - Česká mysl 36 (3), pp.97-114

Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství: Herderovská studie

1942 - Praha, Petr

Fragmenty o jazyce

1942 - Život 8 (1), pp.27

Review: J. Červenka, Friedrich Nietzsche

1942 - Naše doba 49 (8), pp.509

Review: J. Hořejší, Jak studovat

1942 - Naše doba 49 (3), pp.187

Review: J. Novák, G. A. Lindner

1942 - Naše doba 49 (6), pp.383

Review: J. Patočka, Dvojí rozum

1942 - Naše doba 49 (9), pp.575

Review: J. Popelová, Pravda a jistoty

1942 - Naše doba 49 (8), pp.508

Review: L. da Vinci, Tagebücher und Aufzeichnungen

1942 - Česká mysl 36 (2), pp.85

Review: L. da Vinci, Úvahy o malířství

1942 - Česká mysl 36 (2), pp.85

Review: L. Kratochvíl, František Drtina

1942 - Naše doba 49 (6), pp.383

Review: M. Novák, Česká estetika od Palackého po dobu současnou

1942 - Kritický měsíčník 5 (3), pp.102-104

Nicolai Hartmann šedesátiletý (20. 2. 1942)

1942 - Česká mysl 36 (1), pp.43-47

Review: O. F. Bollnow, Das Wesen der Stimmungen

1942 - Česká mysl 36 (3), pp.133

Review: O. Hostinský, Umění a společnost

1942 - Kritický měsíčník 5 (4), pp.140

Review: O. Matoušek, Člověk kritisuje přírodu

1942 - Naše doba 49 (8), pp.507

Otázka solipsismu a argument souvislého snu

1942 - Česká mysl 36 (4-5), pp.192-204

Světový názor, obraz světa, filosofie

1942 - Kritický měsíčník 5 (3), pp.79-87

Úmrtí: Nekrolog J. Tvrdého (19. 9. 1877 — 13. 3. 1942

1942 - Česká mysl 36 (2), pp.93

Review: V. Čermák, O podstatě práva

1942 - Naše doba 49 (3), pp.186

Review: V. Úlehla, Za oponou života

1942 - Naše doba 49 (5), pp.250

Review: B. Knoop, Hegel und die Franzosen

1943 - Česká mysl 37 (4), pp.122

Review: Geistige Überlieferung

1943 - Česká mysl 37 (5), pp.153

Review: H. G. Gadamer, Volk und Geschichte im Denken Herders

1943 - Česká mysl 37 (5), pp.153

Review: H. Lipps, Die menschliche Natur

1943 - Česká mysl 37 (4), pp.122

K článkům "Naší vědy" o mých publikacích

1943 - Česká mysl 37 (4), pp.130

Poznámky o rozporu

1943 - Naše doba 51 (3), pp.110-114

Review: R. Woltereck, Ontologie des Lebendigen

1943 - Česká mysl 37 (4), pp.121

Doslov

1944 - in: Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp.213-228.

Review: G. W. F. Hegel, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu

1944 - Česká mysl 38 (1-2), pp.40-47

Review: J. Chalupecký, Smysl moderního umění

1944 - Česká mysl 3-4, pp.124

Symbol země u K. H. Máchy

1944 - Praha, Petr

75 let N. O. Losského

1945 - Česká mysl 39 (1-5), pp.152

Přehledné dějiny filosofie

1945 - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

K dopisu Timotheovu

1946 - Křest'anská revue 13 (9), pp.230-232

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie

1970 - Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 2, pp.317-334

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks

1972 - Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 4, pp.117-125

Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre

1972 - in: Walter Biemel (ed), Phänomenologie Heute: Festschrift für Ludwig Landgrebe, Dordrecht, Springer, pp.122-137.
Open Access Link

Review: E. Holenstein, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus

1976 - Tijdschrift voor Filosofie 38 (1), pp.129-135

Erinnerungen an Husserl

1976 - in: Walter Biemel (ed), Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie: Festschrift für Jan Patočka, Den Haag, Nijhoff, pp.vii-xix.

Jan Amos Komenský II: Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung

1984 - Sankt Augustin, Academia Verlag

Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften

1987 - Stuttgart, Klett-Cotta

Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte

1988 - Stuttgart, Klett-Cotta

Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk

1988 - in: Josef Novák (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.97-110.

Die natürliche Welt als philosophisches Problem: Phänomenologische Schriften I

1990 - Stuttgart, Klett-Cotta

Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte

1991 - Stuttgart, Klett-Cotta

Sur Heidegger

1991 - Epokhè 2, pp.383-392

Die Bewegung der menschlichen Existenz: Phänomenologische Schriften II

1991 - Stuttgart, Klett-Cotta

Liberté et sacrifice

1993 - Grenoble, Millon

Phénoménologie et métaphysique du mouvement

1994 - Epokhè 4, pp.131-144

Čas, mýtus, víra

1996 - in: Jan Patočka, Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, Praha, Oikoymené, pp.131-136.

Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let

1996 - (edited by Ivan Chvatik; Pavel Kouba) Praha, Oikoymené

Papiers phénoménologiques

1998 - Grenoble, Millon

Phänomenologische Schriften I: Die natürliche Welt als philosophisches Problem

1998 - Stuttgart, Klett-Cotta

Review: E. Fink, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik

1999 - Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp.39-41

Review: E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild

1999 - Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp.37-38

Introduction to Husserl's Phenomenology

1999 - LaSalle, Ill., Open Court

Texte, Dokumente, Bibliographie

1999 - (edited by Ludger Hagedorn; Hans Rainer Sepp) Freiburg-München, Alber

Briefe und Dokumente: 1933-1977

with Fink Eugen 1999 - (edited by Michael Heitz; Bernhard Nessler) Freiburg-München, Alber

Vom Erscheinen als solchem: Texte aus dem Nachlaß

2000 - Freiburg-München, Alber

Plato and Europe

2002 - Stanford, Stanford University Press

Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches

2004 - in: Dermot Moran; Lester Embree (ed), Phenomenology: Critical concepts in philosophy V: The heritage of phenomenology, London, Routledge, pp.140-153.

Andere Wege in die Moderne: Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik

2005 - Würzburg, Königshausen & Neumann

Platonism and Politics

2006 - The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6, pp.341-344

Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977

2009 - (edited by Pavel Kouba; Ondřej Švec) Praha, Oikoymené

Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte

2010 - Frankfurt am Main, Suhrkamp
Open Access Link

Edmund Husserl's Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie

2015 - in: L'ubica Učník; Ivan Chvatik; Anita Williams (ed), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility: Formalisation and the life-world, Dordrecht, Springer, pp.17-28.

The natural world as a philosophical problem

2016 - Evanston, Ill., Northwestern University Press