Jan Patočka


, 1928, 'Francouzská filozofie', Česká mysl 24 (6), 564.

, 1929a, Review: Lalande André, Les théories de l'induction et de l'expérimentation, Česká mysl 25 (3), pp. 279.

, 1929b, Review: Metz André, Une nouvelle philosophie des sciences, Česká mysl 25 (1), pp. 72.

, 1929c, Review: Luquet Georges-Henri, Logique formelle, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

, 1929d, Review: Parodi Dominique, Le problème moral et la pensée contemporaine, Česká mysl 26 (1), pp. 83-89.

, 1929e, Review: Bréhier Émile, La philosophie de Plotin, Česká mysl 25 (1), pp. 74.

, 1929f, Review: Buonaiuti Ernesto, Le modernisme catholique, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

, 1929g, Review: Enriques Federigo, L'évolution de la logique, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

, 1929h, Review: Levy Heinrich, Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie, mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Česká mysl 25 (1), pp. 75.

, 1929i, Review: Benda Julien, La fin de l'éternel, Česká mysl 25 (3), pp. 282.

, 1929j, Review: Febvre Lucien, Un destin: Martin Luther, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

, 1929k, 'Listy o francouské filozofii', Česká mysl 25 (4), 294-300.

, 1929l, 'Listy o francouské filozofii II', Česká mysl 25 (5), 401-406.

, 1929m, 'Listy o francouské filozofii III', Česká mysl 26 (1), 40-56.

, 1929n, Review: Kremer René, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais, Česká mysl 25 (3), pp. 280.

, 1929o, 'Teologie a filozofie', Česká mysl 25 (2), 138-143.

, 1930a, Review: Engels Friedrich, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 230.

, 1930b, Review: Kozák Jan Blahoslav, Ježíš ve víře a skepsi, Věstník pedagogický 8 (1), pp. 28.

, 1930c, Review: Hromádka Josef, Masaryk, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 229.

, 1930d, Review: Masaryk Tomáš Garrigue, Výbor ze spisů T. G. Masaryka, Věstník pedagogický 8 (3), pp. 110.

, 1930e, Současný stav francouzské etiky, in J. B. Kozák, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp. 109-117.

, 1930f, Review: James William, Druhy náboženské zkušenosti, Věstník pedagogický 8 (10), pp. 383.

, 1931a, Review: Heinemann Fritz, Neue Wege der Philosophie: Geist, Leben, Existenz, Česká mysl 27 (1), pp. 87-89.

, 1931b, Review: Gurvitch Georges, Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Česká mysl 27 (1), pp. 81.

, 1931c, Review: Brunschvicg Léon, De la connaissance de soi, Česká mysl 27 (6), pp. 556-558.

, 1931d, 'Le redressement de l'explication', La revue française de Prague 10 (53), 264.

, 1931e, Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

, 1931f, Review: Jankélévitch Vladimir, Bergson, Česká mysl 27 (6), pp. 558-562.

, 1931g, '† Prof. Daniel Essertier (1888–1931)', Česká mysl 27 (4), 375-377.

, 1931h, '† Vladimír Hoppe (1882–1931)', Česká mysl 27 (2), 165-169.

, 1932a, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41, 293-312.

, 1932b, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41 (1/2), 293-312.

, 1932c, Review: Bouglé Célestin, Socialismes français, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

, 1932d, 'Die tschechische Philosophie seit 1918', Prager Rundschau 2 (1), 4-24.

, 1932e, Review: Bréhier Émile, Histoire de la philosophie II, Česká mysl 28 (3-4), pp. 254.

, 1932f, Review: Gilson Étienne, L'esprit de la philosophie médiévale, Česká mysl 28 (3-4), pp. 247.

, 1932g, Review: Ipsen Gunther, Sprachphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

, 1932h, Review: Leisegang Hans, Religionsphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

, 1932i, Review: Reiner Hans, Phänomenologie und menschliche Existenz, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

, 1932j, Review: Scholz Heinrich, Geschichte der Logik, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

, 1932k, Review: Kratochvil Josef, Meditace věků — Dějinný vývoj filosofického myšlení IV, Česká mysl 28 (5), pp. 309.

, 1932l, Review: Maritain Jacques, Le songe de Descartes, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

, 1932m, Review: Slavïk Jan, Básnická perioda českého dějepisectví, Česká mysl 28 (3-4), pp. 239.

, 1932n, Review: Geiger Moritz, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Česká mysl 28 (2), pp. 116.

, 1932o, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (5), 319.

, 1932p, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (6), 372.

, 1932q, 'Olomoučtí dominikáni [...]', Česká mysl 28 (6), 373.

, 1932r, Review: Menzer Paul, Deutsche Metaphysik der Gegenwart, Česká mysl 28 (2), pp. 115.

, 1932s, Review: , , Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

, 1932t, Review: Kynast Reinhard, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

, 1932u, '† Harald Höffding (1843–1931)', Česká mysl 28 (1), 58.

, 1933a, Review: Liebert Arthur, Erkenntnistheorie I, Česká mysl 29 (1), pp. 55.

, 1933b, 'B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu', Česká mysl 29 (2), 117.

, 1933c, Doslov, in R. Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha, Laichter, pp. 99-103.

, 1933d, Review: Beneš Edvard, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

, 1933e, Review: Engels Friedrich, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933f, Review: Engels Friedrich, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933g, Review: Štursa Antonín, Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu Josefu Kratochvilovi k 50. narozeninám, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

, 1933h, Review: Driesch Hans, Philosophische Gegenwartsfragen, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

, 1933i, Review: Scholz Heinrich, Eros und Caritas, Česká mysl 29 (1), pp. 53.

, 1933j, 'K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 255.

, 1933k, Review: Krofta Kamil, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

, 1933l, Review: Mannheim Karl, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

, 1933m, Review: Grünwald Leopold, Marxismus a náboženství, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933n, Review: Horák Ladislav, Příruční dějiny národa českého, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

, 1933o, Review: Von Wiese Leopold, System der allgemeinen Soziologie, Česká mysl 29 (3-4), pp. 243.

, 1933p, 'Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 138-148.

, 1933q, 'O systematických úkolech současné německé filosofie', Česká mysl 29 (1), 63.

, 1933r, 'Platonism a politika', Česká mysl 29 (3-4), 236-238.

, 1933s, 'Prof. František Krejčí', Česká mysl 29 (3-4), 254.

, 1933t, Review: , , Česká mysl 29 (2), pp. 117.

, 1933u, Review: Celms Theodor, Der phänomenologische Idealismus Husserls, Česká mysl 29 (1), pp. 58.

, 1933v, Review: Hoppe Vladimír, Dva základní problémy Kantova kriticismu, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933w, Review: Giusti Wolfgango, Studi sulla cultura cèca contemporanea, Česká mysl 29 (1), pp. 52.

, 1934a, Review: de Condorcet Nicolas, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain, Česká mysl 30 (1), pp. 60.

, 1934b, Review: Serrus Charles, Le parallélisme logico-grammatical, Česká mysl 30 (4), pp. 236.

, 1934c, Review: Fink Eugen, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Česká mysl 30 (4), pp. 239.

, 1934d, Review: Fink Eugen, Vergegenwärtigung und Bild, Česká mysl 30 (4), pp. 238.

, 1934e, Review: Rothacker Erich, Geschichtsphilosophie, Česká mysl 30 (4), pp. 242.

, 1934f, Review: Brentano Franz, Kategorienlehre, Česká mysl 30 (1), pp. 55-57.

, 1934g, Review: Gomperz Heinrich, Die Wissenschaft und die Tat, Česká mysl 30 (4), pp. 244.

, 1934h, Review: Klein Jacob, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I, Česká mysl 30 (4), pp. 232.

, 1934i, Review: Maritain Jacques, Umění a scholastika, Česká mysl 30 (1), pp. 59.

, 1934j, Review: Landgrebe Ludwig, Nennfunktion und Wortbedeutung, Česká mysl 30 (4), pp. 233-236.

, 1934k, Review: Société Thomiste , La Phénoménologie, Česká mysl 30 (4), pp. 237.

, 1934l, Metafysika ve XX. století, in F. Páta (ed.), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp. 7-24.

, 1934m, 'Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu', Řád 2, 148-156.

, 1934n, 'Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie', Kvart 2 (3), 3-10.

, 1934o, 'Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů', Česká mysl 30 (4), 247.

, 1934p, 'Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze', Nové školy 8 (2-3), 49-58.

, 1934q, Review: Plato , Theaitetos, Česká mysl 30 (1), pp. 51.

, 1934r, 'Platon a popularisace', Kvart 2 (2), 43-50.

, 1934s, Review: Tardy Vladimír, Teleologie lidského chtění, Česká mysl 30 (4), pp. 229-232.

, 1935a, 'Co je vidění?', Kvart 2 (4), 8-10.

, 1935b, Review: Gilson Étienne, La théologie mystique de saint Bernard, Česká mysl 31 (3-4), pp. 241.

, 1935c, Review: Schwarz Ernst, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten, Česká mysl 31 (3-4), pp. 242.

, 1935d, Review: Utitz Emil, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Česká mysl 31 (3-4), pp. 237.

, 1935e, 'Edmund Husserl v Praze', Česká mysl 31 (3-4), 252.

, 1935f, Review: Kuhn Helmut, Sokrates, Česká mysl 31 (3-4), pp. 238-241.

, 1935g, Review: Baruzi Jean, Problèmes d'histoire des religions, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

, 1935h, Review: Stenzel Julius, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart, Česká mysl 31 (3-4), pp. 244.

, 1935i, 'Mezinárodní filosofická společnost a časopis "Philosophia"', Česká mysl 31 (3-4), 252.

, 1935j, 'Několik poznámek o pojmu "světových dějin"', Česká mysl 31 (2), 86-96.

, 1935k, 'Pražský filosofický kroužek', Česká mysl 31 (2), 123-136.

, 1935l, Review: Aron Raymond, La sociologie allemande contemporaine, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

, 1936a, Bergson, in H. Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp. v-viii.

, 1936b, Review: Čyževskij Dmytro Ivanovyč, Hegel bei den Slaven, Česká mysl 32 (1-2), pp. 118.

, 1936c, 'Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität', Philosophia 1, 67-76.

, 1936d, Review: Gilson Étienne, Christianisme et philosophie, Česká mysl 32 (1-2), pp. 115.

, 1936e, Review: Bouglé Célestin, Aron Raymond, Dennery Etienne, Marjolin Robert, Friedmann Georges, Halévy Élie, Bernard E, Inventaires I, Česká mysl 32 (1-2), pp. 122.

, 1936f, Review: Meinecke Friedrich, Die Entstehung des Historismus, Česká mysl 32 (3-4), pp. 245-248.

, 1936g, 'Francouz o našem školském systému', Česká mysl 32 (3-4), 229.

, 1936h, Review: Gouhier Henri Gaston, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme II, Česká mysl 32 (1-2), pp. 117.

, 1936i, 'K článku p. doc. dr. Riegera, "Na okraj fenomenologie"', Česká mysl 32 (1-2), 104-106.

, 1936j, Review: Bittner Konrad, Deutsche und Tschechen, Česká mysl 32 (1-2), pp. 119-122.

, 1936k, Review: Breysig Kurt, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung, Česká mysl 32 (1-2), pp. 116.

, 1936l, Review: Krofta Kamil, Žižka a husitská revoluce, Česká mysl 32 (3-4), pp. 236.

, 1936m, Review: Löwith Karl, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Česká mysl 32 (3-4), pp. 243-245.

, 1936n, 'Kapitoly ze současné filosofie', Kvart 3 (3), 175-188.

, 1936o, 'Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva', Kvart 3 (2), 91-102.

, 1936p, 'Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci', Česká mysl 32 (1-2), 102-104.

, 1936q, 'O dvojím pojetí smyslu filosofie', Česká mysl 32 (3-4), 198-211.

, 1936r, Přirozený svět jako filosofický problém, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha.

, 1936s, 'Spengler', Sobota 7 (20), 412-414.

, 1936t, 'Titanism', Čin 8 (7), 99-101.

, 1936u, Review: Dähnert Ulrich, Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus gemessen an den Stufen der "abstractio", Česká mysl 32 (1-2), pp. 114.

, 1936v, Review: Bröcker Walter, Aristoteles, Česká mysl 32 (1-2), pp. 111-114.

, 1936w, 'Z pražských přednášek', Česká mysl 32 (3-4), 251.

, 1936x, '† Kurt Grube (1903–1936)', Česká mysl 32 (1-2), 128.

, 1937a, Review: , , Česká mysl 33 (1-2), pp. 79-81.

, 1937b, 'Descartes a metafysika', Česká mysl 33 (3-4), 143-156.

, 1937c, Review: Husserl Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Česká mysl 33 (1-2), pp. 98-107.

, 1937d, Review: Peterson Erik, Der Monotheismus als politisches Problem, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937e, Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique, in R. Bayer (éd), Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris, Hermann, pp. 186-189.

, 1937f, Filosofické předpoklady praktické činnosti, in A. Hartel (ed.), Edvard Beneš, Praha, Mazáč, pp. 7-40.

, 1937g, Review: Petersen Hans, Die Eigenwelt des Menschen, Česká mysl 33 (1-2), pp. 111-113.

, 1937h, Review: Čapek Jan Blahoslav, Alegorie Nové rady a Theriobulie, Česká mysl 33 (5), pp. 311.

, 1937i, Review: Chevalier Jacques, Pascal, Česká mysl 33 (1-2), pp. 114.

, 1937j, Review: Iwanicki Joseph, Morin et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu, Česká mysl 33 (1-2), pp. 116.

, 1937k, Review: Von Uexküll Jakob, Niegeschaute Welten, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

, 1937l, 'Ještě k Masarykově filosofii náboženství', Česká mysl 33 (3-4), 255.

, 1937m, 'K článku prof. E. Rádla "Sociologie a historie" v 9. čísle Naší doby', Česká mysl 33 (1-2), 70.

, 1937n, 'K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie', Česká mysl 33 (3-4), 254.

, 1937o, 'Karel Jaspers', Česká mysl 33 (1-2), 119-124.

, 1937p, Review: Ockham William, Le Tractatus de Principiis Theologiae, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937q, Review: Robin Léon, Platon, Česká mysl 33 (5), pp. 310.

, 1937r, Review: Silberstein Leopold, Kämpfende Vernunft, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937s, 'Něco o filosofickém referentství', Česká mysl 33 (1-2), 125.

, 1937t, Review: Vossler Otto, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

, 1937u, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, Spaier Albert, , Česká mysl 33 (1-2), pp. 74-79.

, 1937v, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, , Česká mysl 33 (5), pp. 310.

, 1937w, 'Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem', Česká mysl 33 (1-2), 40-54.

with Kozák, J.B. , Rieger, L. , 1938, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 256.

with Landgrebe, L. , 1938, Edmund Husserl zum Gedächtnis: Zwei Reden gehalten von Ludwig Landgrebe und Jan Patocka, Academia, Praha.

, 1938a, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 254.

, 1938b, Review: Straus Erwin, Vom Sinn der Sinne, Česká mysl 34 (1-2), pp. 122-124.

, 1938c, 'Edmund Husserl: Předneseno na smuteční schůzi Pražského filozof. kroužku 13. května 1938', Česká mysl 34 (1-2), 2-7.

, 1938d, 'Edmund Husserl gestorben', Prager Presse 5 (3), 8.

, 1938e, Review: Dohnal Frantíšek, Poutníci a trosečníci absolutna, Česká mysl 34 (5), pp. 301.

, 1938f, Review: Smith Grafton Elliot, Dějiny člověka, Česká mysl 34 (1-2), pp. 125.

, 1938g, Review: Freyer Hans, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts, Česká mysl 34 (3-4), pp. 252.

, 1938h, Review: Lapšin Ivan Ivanovič, A. Spir, sa vie, sa doctrine, Česká mysl 34 (5), pp. 310.

, 1938i, Review: Droysen Johann Gustav, Historik, Česká mysl 34 (1-2), pp. 113-118.

, 1938j, Review: Poortman Johannes Jacobus, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Česká mysl 34 (3-4), pp. 253.

, 1938k, Review: Rieger Ladislav, Idea filosofie I, Česká mysl 34 (5), pp. 311.

, 1938l, 'Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost', Kritický měsíčník 1 (6), 241-253.

, 1938m, Review: Lauffer Otto, Die Begriffe "Mittelalter" und "Neuzeit" im Verhältnis zur deutschen Altertumskunde, Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

, 1938n, Review: Mesnard Pierre, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Česká mysl 34 (5), pp. 305-309.

, 1938o, Review: Dacík Reginald, Správnou cestou - Stavovská mravouka, Česká mysl 34 (5), pp. 309.

, 1938p, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, Souriau Michel, Bachelard Gaston, , Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

, 1938q, Review: , , Česká mysl 34 (1-2), pp. 85-87.

, 1938r, Review: Miškovská-Kozáková Vlasta Tatjana, Filosofický význam druhého vydání Kantovy "Kritiky čistého rozumu", Česká mysl 34 (3-4), pp. 250.

, 1938s, Review: Schering Walter Malmsten, Wehrphilosophie, Česká mysl 34 (5), pp. 301-304.

with Navrátil, V. , 1938, 'Před rokem zemřel [...]', Kritický měsíčník 1 (7), 349.

, 1939a, Česká vzdělanost v Evropě, Petr, Praha.

, 1939b, 'Filosofie v dnešní situaci', Kritický měsíčník 2 (1), 47.

, 1939c, Filosofie výchovy, Škola vysokých studií pedagogických, Tábor.

, 1939d, 'Husserl. - Bibliographie', Revue internationale de philosophie 1 (2), 374-397.

, 1939e, Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV), in O. Chlup & J. Kapras (eds.), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp. xxiv-xxx.

, 1939f, 'Úvaha o porážce', Kritický měsíčník 1 (8), 380.

, 1939g, 'Životní rovnováha a životní amplituda', Kritický měsíčník 2 (3), 101-106.

, 1940a, Review: Dratvová Albína, Filosofie a přírodovědecké poznání, Naše doba 47 (7), pp. 442.

, 1940b, Review: Sekla Bohumil, Růst národa, Naše doba 47 (9), pp. 568.

, 1940c, Review: Bláha Inocenc Arnošt, Vědecká morálka a mravní výchova, Naše doba 47 (9), pp. 567.

, 1940d, Review: Heller Ludvík, Mladým učitelům rady do života, Naše doba 47 (7), pp. 442.

, 1940e, Review: Navrátil Václav, O smutku, lásce a jiných věcech, Lidové noviny 8 (14), pp. n/a.

, 1940f, 'O filosofii dějin', Kritický měsíčník 3 (5-6), 217-223.

, 1940g, Review: Úlehla Vladimír, Zamyšlení nad životem, Naše doba 47 (7), pp. 443.

, 1941a, Review: Dratvová Albína, Smutek vzdělanců, Naše doba 48 (5), pp. 317.

, 1941b, Review: Chudoba Bohdan, O dějinách a pokroku, Naše doba 48 (3), pp. 186.

, 1941c, Review: Sílová Bohumila, Čechy krásné, Čechy mé..., Naše doba 48 (6), pp. 376.

, 1941d, Review: Špaček Bohumil, O ducha lékařství, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941e, Review: Klíma Ladislav, Chalupny Emanuel, Březina Otokar, Duchovní přátelství: Dopisy I, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941f, Review: Míšek Emil František, Chlapec a kouzelník, Naše doba 48 (6), pp. 376.

, 1941g, 'Evropský rozum', Život 17, 15.

, 1941h, Review: Fajfr František, Hegelova filosofie světové Moudrosti, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941i, Review: Myers Garry Cleveland, Šťastná rodina, Naše doba 48 (8), pp. 509.

, 1941j, Review: Hendrich Josef, Naše mládež a naše školy, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941k, Review: van Loon Hendrik Willem, Kam spěje lidstvo, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941l, Review: Folprecht Josef, Naši krajané v cizině, Naše doba 48 (3), pp. 186.

, 1941m, J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov, in J. G. Herder, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp. 451-463.

, 1941n, Review: Kříženecký Jaroslav, Boj o život a dohoda k životu, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941o, Review: Popelová Jiřina, Dějiny a hodnocení, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941p, Review: Prokop Jan, O sebevraždě, Naše doba 48 (8), pp. 508.

, 1941q, Review: Tvrdý Josef, Názory o hrdinství a životě společenském, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941r, 'K šedesátinám Františka Novotného (29. 8. 1941)', Naše doba 48 (10), 587-593.

, 1941s, Review: Klíma Ladislav, Filosofické listy, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941t, Review: Skořepa Miloslav, Puberta, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941u, Review: Srb Miloš, Živá skutečnost, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941v, Review: Srb Miloš, Živá skutečnost, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941w, 'Mládí a filosofie', Kalendář středoškolského studenstva 19, 23-31.

, 1941x, 'O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu', Česká mysl 35 (1-2), 76-83.

, 1941y, 'O nový pohled na Komenského', Kritický měsíčník 4 (5-6), 222-231.

, 1941z, Review: Trnka Tomáš, Hledám tajemství života, Naše doba 48 (8), pp. 507.

, 1941, Review: Matula Vlastimil, Hmota a její proměny, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941, '† Dr. Josef Kratochvil (1882–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

, 1941, '† Josef Kachník (1859–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

, 1942a, Review: Bláha Inocenc Arnošt, Dnešní krise rodinného života, Naše doba 49 (3), pp. 186.

, 1942b, 'Dějepis filosofie a její jednota I', Česká mysl 36 (2), 58-72.

, 1942c, 'Dějepis filosofie a její jednota II', Česká mysl 36 (3), 97-114.

, 1942d, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství: Herderovská studie, Petr, Praha.

, 1942e, 'Fragmenty o jazyce', Život 8 (1), 27.

, 1942f, Review: Červenka Jaromír, Friedrich Nietzsche, Naše doba 49 (8), pp. 509.

, 1942g, Review: Hořejší Jan, Jak studovat, Naše doba 49 (3), pp. 187.

, 1942h, Review: Novák Josef, G. A. Lindner, Naše doba 49 (6), pp. 383.

, 1942i, Review: Patočka Jan, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství, Naše doba 49 (9), pp. 575.

, 1942j, Review: Popelová Jiřina, Pravda a jistoty, Naše doba 49 (8), pp. 508.

, 1942k, Review: da Vinci Leonardo, Tagebücher und Aufzeichnungen, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

, 1942l, Review: da Vinci Leonardo, Úvahy o malířství, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

, 1942m, Review: Kratochvíl Ladislav, František Drtina, Naše doba 49 (6), pp. 383.

, 1942n, Review: Novák Mirko, Česká estetika od Palackého po dobu současnou, Kritický měsíčník 5 (3), pp. 102-104.

, 1942o, 'Nicolai Hartmann šedesátiletý (20. 2. 1942)', Česká mysl 36 (1), 43-47.

, 1942p, Review: Bollnow Otto Friedrich, Das Wesen der Stimmungen, Česká mysl 36 (3), pp. 133.

, 1942q, Review: Hostinský Otakar, Umění a společnost, Kritický měsíčník 5 (4), pp. 140.

, 1942r, Review: Matoušek Otakar, Člověk kritisuje přírodu, Naše doba 49 (8), pp. 507.

, 1942s, 'Otázka solipsismu a argument souvislého snu', Česká mysl 36 (4-5), 192-204.

, 1942t, 'Světový názor, obraz světa, filosofie', Kritický měsíčník 5 (3), 79-87.

, 1942u, 'Úmrtí: Nekrolog J. Tvrdého (19. 9. 1877 — 13. 3. 1942', Česká mysl 36 (2), 93.

, 1942v, Review: Čermák Vladislav, O podstatě práva, Naše doba 49 (3), pp. 186.

, 1942w, Review: Úlehla Vladimír, Za oponou života, Naše doba 49 (5), pp. 250.

, 1943a, Review: Knoop Bernhard, Hegel und die Franzosen, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

, 1943b, Review: Grassi Ernesto, , Česká mysl 37 (5), pp. 153.

, 1943c, Review: Gadamer Hans-Georg, Volk und Geschichte im Denken Herders, Česká mysl 37 (5), pp. 153.

, 1943d, Review: Lipps Hans, Die menschliche Natur, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

, 1943e, 'K článkům "Naší vědy" o mých publikacích', Česká mysl 37 (4), 130.

, 1943f, 'Poznámky o rozporu', Naše doba 51 (3), 110-114.

, 1943g, Review: Woltereck Richard, Ontologie des Lebendigen, Česká mysl 37 (4), pp. 121.

, 1944a, Doslov, in I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp. 213-228.

, 1944b, Review: Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu, Česká mysl 38 (1-2), pp. 40-47.

, 1944c, Review: Chalupecký Jindřich, Smysl moderního umění, Česká mysl 3-4, pp. 124.

, 1944d, Symbol země u K. H. Máchy, Petr, Praha.

, 1945a, '75 let N. O. Losského', Česká mysl 39 (1-5), 152.

, 1945b, Přehledné dějiny filosofie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

, 1946, 'K dopisu Timotheovu', Křest'anská revue 13 (9), 230-232.

, 1965, 'La doctrine husserlienne de l'intuition eidétique et ses critiques récents', Revue internationale de philosophie 19 (71-72), 17-33.

, 1970a, 'Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie', Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 2, 317-334.

, 1970b, 'Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie', Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 2, 317-334.

, 1971, 'Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie', Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 19-20 (14-15), 11-26.

, 1972a, Epoché et réduction, in J. Patočka, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble, Millon, pp. 249-262.

, 1972b, 'La philosophie de la crise des sciences d'après E. Husserl et sa conception d'une phénoménologie du monde de la vie', Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 18, 3-18.

, 1972c, 'Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks', Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 4, 117-125.

, 1972d, Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre, in W. Biemel (Hrsg.), Phänomenologie Heute, Dordrecht, Springer, pp. 122-137.

, 1975, Epoché und Reduktion, in A. Bucher (Hrsg.), Bewußt sein, Bonn, Bouvier, pp. 76-85.

, 1976a, Review: Holenstein Elmar, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Tijdschrift voor filosofie 38 (1), pp. 129-135.

, 1976b, Erinnerungen an Husserl, in W. Biemel (Hrsg.), Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag, Nijhoff, pp. vii-xix.

, 1976c, Erinnerungen an Husserl, in W. Biemel (Hrsg.), Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag, Nijhoff, pp. VII-XIX.

, 1976d, Le monde naturel comme problème philosophique, transl. H. Declève, Nijhoff, Den Haag.

, 1977, The Husserlian doctrine of eidetic intuition and its recent critics, in F. Elliston & P. Mccormick (eds.), Husserl, Notre Dame, University of Notre Dame Press, pp. 150-159.

, 1979, Was ist Phänomenologie?, in H. Kohlenberger (Hrsg.), Reason, action and experience, Hamburg, Meiner, pp. 31-49.

, 1982, 'Was ist Phänomenologie?: Eingeleitet von Samuel Usseling', Tijdschrift voor filosofie 44, 643-676.

, 1984, Jan Amos Komenský II: Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, Academia Verlag, Sankt Augustin.

, 1985, La crise du sens I: Comte, Masaryk, Husserl, Ousia, Bruxelles.

, 1987, Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1988a, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1988b, Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, transl. E. Abrams, Kluwer, Dordrecht.

, 1988c, Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et l'exigence d'une phénoménologie asubjective, in J. Patočka, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble, Millon, pp. 217-248.

, 1988d, Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et la possibilité d'une phénoménologie "a-subjective", in J. Patočka, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble, Millon, pp. 189-216.

, 1988e, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Millon, Grenoble.

, 1988f, Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk, in J. Novák (ed.), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp. 97-110.

, 1989, The dangers of technicization in science according to E. Husserl and the essence of technology as danger according to M. Heidegger, in E. Kohák, Jan Patocka, Chicago, University of Chicago Press, pp. 327-347.

, 1990a, Les périls de l'orientation de la science vers la technique selon Husserl et l'essence de la technique en tant que péril selon Heidegger, in J. Patočka, Liberté et sacrifice, Grenoble, Millon, pp. 259-277.

, 1990b, Liberté et sacrifice: écrits politiques, Millon, Grenoble.

, 1990c, Die natürliche Welt als philosophisches Problem: Phänomenologische Schriften I, transl. E. Melville & R. Melville, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1991a, Die Gefahren der Technisierung in der Wissenschaft bei Edmund Husserl und das Wesen der Technik als Gefahr bei M Heidegger, in J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 330-359.

, 1991b, Die Husserlsche Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik, in J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 515-534.

, 1991c, Die Philosophie der Krisis der Wissenschaften nach E Husserl und sein Verständnis einer Phänomenologie der Lebenswelt, in J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 310329.

, 1991d, Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1991e, 'Sur Heidegger', Epokhè 2, 383-392.

, 1991f, Die Bewegung der menschlichen Existenz: Phänomenologische Schriften II, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1992, Introduction à la phénoménologie de Husserl, Millon, Grenoble.

, 1993, Liberté et sacrifice, Millon, Grenoble.

, 1994, 'Phénoménologie et métaphysique du mouvement', Epokhè 4, 131-144.

, 1995, Papiers phénoménologiques, Millon, Grenoble.

, 1996a, Čas, mýtus, víra, in J. Patočka, Péče o duši, Praha, Oikoymené, pp. 131-136.

, 1996b, An introduction to Husserl's phenomenology, Open Court, Chicago.

, 1996c, Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, ed. Ivan Chvatík; Pavel Kouba; , Oikoymené, Praha.

, 1998a, Papiers phénoménologiques, Millon, Grenoble.

, 1998b, Phänomenologische Schriften I: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1999a, Review: Fink Eugen, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 39-41.

, 1999b, Review: Fink Eugen, Vergegenwärtigung und Bild, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 37-38.

, 1999c, Introduction to Husserl's Phenomenology, Open Court, LaSalle, Ill.

with Fink, E. , 1999, Briefe und Dokumente: 1933-1977, ed. Heitz Michael, Nessler Bernhard, Alber, Freiburg-München.

, 1999, Texte, Dokumente, Bibliographie, ed. Sepp Hans Rainer, Hagedorn Ludger, Alber, Freiburg-München.

, 2000, Vom Erscheinen als solchem: Texte aus dem Nachlaß, Alber, Freiburg-München.

, 2002, Plato and Europe, Stanford University Press, Stanford.

, 2004, Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches, in D. Moran & L. Embree (eds.), Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London, Routledge, pp. 140-153.

, 2005, Andere Wege in die Moderne: Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik, Königshausen & Neumann, Würzburg.

, 2006, 'Platonism and Politics', The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6, 341-344.

, 2009, Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977, ed. Kouba Pavel, Švec Ondřej, Oikoymené, Praha.

, 2010, Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

, 2015, Edmund Husserl's die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie, in L. Učník, I. Chvatík & A. Williams (eds.), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht, Springer, pp. 17-28.

, 2016, The natural world as a philosophical problem, transl. E. Abrams, Northwestern University Press, Evanston, Ill.

, 2018, L'interno e il mondo, Mimesis, Milano.

, 2019a, Correspondance avec Robert Campbell et les siens 1946-1977, Millon, Grenoble.