Jan Patočka


Patočka, J., 1928, 'Francouzská filozofie', Česká mysl 24 (6), 564.

Patočka, J., 1929a, Review: André Lalande, Les théories de l'induction et de l'expérimentation, Česká mysl 25 (3), pp. 279.

Patočka, J., 1929b, Review: André Metz, Une nouvelle philosophie des sciences, Česká mysl 25 (1), pp. 72.

Patočka, J., 1929c, Review: Georges-Henri Luquet, Logique formelle, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

Patočka, J., 1929d, Review: Dominique Parodi, Le problème moral et la pensée contemporaine, Česká mysl 26 (1), pp. 83-89.

Patočka, J., 1929e, Review: Émile Bréhier, La philosophie de Plotin, Česká mysl 25 (1), pp. 74.

Patočka, J., 1929f, Review: Ernesto Buonaiuti, Le modernisme catholique, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

Patočka, J., 1929g, Review: Federigo Enriques, L'évolution de la logique, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

Patočka, J., 1929h, Review: Heinrich Levy, Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie, mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Česká mysl 25 (1), pp. 75.

Patočka, J., 1929i, Review: Julien Benda, La fin de l'éternel, Česká mysl 25 (3), pp. 282.

Patočka, J., 1929j, Review: Lucien Febvre, Un destin: Martin Luther, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

Patočka, J., 1929k, 'Listy o francouské filozofii', Česká mysl 25 (4), 294-300.

Patočka, J., 1929l, 'Listy o francouské filozofii II', Česká mysl 25 (5), 401-406.

Patočka, J., 1929m, 'Listy o francouské filozofii III', Česká mysl 26 (1), 40-56.

Patočka, J., 1929n, Review: René Kremer, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais, Česká mysl 25 (3), pp. 280.

Patočka, J., 1929o, 'Teologie a filozofie', Česká mysl 25 (2), 138-143.

Patočka, J., 1930a, Review: Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 230.

Patočka, J., 1930b, Review: Jan Blahoslav Kozák, Ježíš ve víře a skepsi, Věstník pedagogický 8 (1), pp. 28.

Patočka, J., 1930c, Review: Josef Hromádka, Masaryk, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 229.

Patočka, J., 1930d, Review: Tomáš Masaryk, Výbor ze spisů T. G. Masaryka, Věstník pedagogický 8 (3), pp. 110.

Patočka, J., 1930e, Současný stav francouzské etiky, in J. B. Kozák, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp. 109-117.

Patočka, J., 1930f, Review: William James, Druhy náboženské zkušenosti, Věstník pedagogický 8 (10), pp. 383.

Patočka, J., 1931a, Review: Fritz Heinemann, Neue Wege der Philosophie: Geist, Leben, Existenz, Česká mysl 27 (1), pp. 87-89.

Patočka, J., 1931b, Review: Georges Gurvitch, Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Česká mysl 27 (1), pp. 81.

Patočka, J., 1931c, Review: Léon Brunschvicg, De la connaissance de soi, Česká mysl 27 (6), pp. 556-558.

Patočka, J., 1931d, 'Le redressement de l'explication', La revue française de Prague 10 (53), 264.

Patočka, J., 1931e, Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Patočka, J., 1931f, Review: Vladimir Jankélévitch, Bergson, Česká mysl 27 (6), pp. 558-562.

Patočka, J., 1931g, '† Prof. Daniel Essertier (1888–1931)', Česká mysl 27 (4), 375-377.

Patočka, J., 1931h, '† Vladimír Hoppe (1882–1931)', Česká mysl 27 (2), 165-169.

Patočka, J., 1932a, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41, 293-312.

Patočka, J., 1932b, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41 (1/2), 293-312.

Patočka, J., 1932c, Review: Célestin Bouglé, Socialismes français, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

Patočka, J., 1932d, 'Die tschechische Philosophie seit 1918', Prager Rundschau 2 (1), 4-24.

Patočka, J., 1932e, Review: Émile Bréhier, Histoire de la philosophie II, Česká mysl 28 (3-4), pp. 254.

Patočka, J., 1932f, Review: Étienne Gilson, L'esprit de la philosophie médiévale, Česká mysl 28 (3-4), pp. 247.

Patočka, J., 1932g, Review: Gunther Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

Patočka, J., 1932h, Review: Hans Leisegang, Religionsphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

Patočka, J., 1932i, Review: Hans Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

Patočka, J., 1932j, Review: Heinrich Scholz, Geschichte der Logik, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

Patočka, J., 1932k, Review: Josef Kratochvil, Meditace věků — Dějinný vývoj filosofického myšlení IV, Česká mysl 28 (5), pp. 309.

Patočka, J., 1932l, Review: Jacques Maritain, Le songe de Descartes, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

Patočka, J., 1932m, Review: Jan Slavïk, Básnická perioda českého dějepisectví, Česká mysl 28 (3-4), pp. 239.

Patočka, J., 1932n, Review: Moritz Geiger, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Česká mysl 28 (2), pp. 116.

Patočka, J., 1932o, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (5), 319.

Patočka, J., 1932p, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (6), 372.

Patočka, J., 1932q, 'Olomoučtí dominikáni [...]', Česká mysl 28 (6), 373.

Patočka, J., 1932r, Review: Paul Menzer, Deutsche Metaphysik der Gegenwart, Česká mysl 28 (2), pp. 115.

Patočka, J., 1932s, Review: , , Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

Patočka, J., 1932t, Review: Reinhard Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

Patočka, J., 1932u, '† Harald Höffding (1843–1931)', Česká mysl 28 (1), 58.

Patočka, J., 1933a, Review: Arthur Liebert, Erkenntnistheorie I, Česká mysl 29 (1), pp. 55.

Patočka, J., 1933b, 'B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu', Česká mysl 29 (2), 117.

Patočka, J., 1933c, Doslov, in R. Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha, Laichter, pp. 99-103.

Patočka, J., 1933d, Review: Edvard Beneš, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

Patočka, J., 1933e, Review: Friedrich Engels, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

Patočka, J., 1933f, Review: Friedrich Engels, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

Patočka, J., 1933g, Review: Antonín Štursa, Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu Josefu Kratochvilovi k 50. narozeninám, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

Patočka, J., 1933h, Review: Hans Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

Patočka, J., 1933i, Review: Heinrich Scholz, Eros und Caritas, Česká mysl 29 (1), pp. 53.

Patočka, J., 1933j, 'K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 255.

Patočka, J., 1933k, Review: Kamil Krofta, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

Patočka, J., 1933l, Review: Karl Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

Patočka, J., 1933m, Review: Leopold Grünwald, Marxismus a náboženství, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

Patočka, J., 1933n, Review: Ladislav Horák, Příruční dějiny národa českého, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

Patočka, J., 1933o, Review: Leopold Von Wiese, System der allgemeinen Soziologie, Česká mysl 29 (3-4), pp. 243.

Patočka, J., 1933p, 'Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 138-148.

Patočka, J., 1933q, 'O systematických úkolech současné německé filosofie', Česká mysl 29 (1), 63.

Patočka, J., 1933r, 'Platonism a politika', Česká mysl 29 (3-4), 236-238.

Patočka, J., 1933s, 'Prof. František Krejčí', Česká mysl 29 (3-4), 254.

Patočka, J., 1933t, Review: , , Česká mysl 29 (2), pp. 117.

Patočka, J., 1933u, Review: Theodor Celms, Der phänomenologische Idealismus Husserls, Česká mysl 29 (1), pp. 58.

Patočka, J., 1933v, Review: Vladimír Hoppe, Dva základní problémy Kantova kriticismu, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

Patočka, J., 1933w, Review: Wolfgango Giusti, Studi sulla cultura cèca contemporanea, Česká mysl 29 (1), pp. 52.

Patočka, J., 1934a, Review: Nicolas de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain, Česká mysl 30 (1), pp. 60.

Patočka, J., 1934b, Review: Charles Serrus, Le parallélisme logico-grammatical, Česká mysl 30 (4), pp. 236.

Patočka, J., 1934c, Review: Eugen Fink, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Česká mysl 30 (4), pp. 239.

Patočka, J., 1934d, Review: Eugen Fink, Vergegenwärtigung und Bild, Česká mysl 30 (4), pp. 238.

Patočka, J., 1934e, Review: Erich Rothacker, Geschichtsphilosophie, Česká mysl 30 (4), pp. 242.

Patočka, J., 1934f, Review: Franz Brentano, Kategorienlehre, Česká mysl 30 (1), pp. 55-57.

Patočka, J., 1934g, Review: Heinrich Gomperz, Die Wissenschaft und die Tat, Česká mysl 30 (4), pp. 244.

Patočka, J., 1934h, Review: Jacob Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I, Česká mysl 30 (4), pp. 232.

Patočka, J., 1934i, Review: Jacques Maritain, Umění a scholastika, Česká mysl 30 (1), pp. 59.

Patočka, J., 1934j, Review: Ludwig Landgrebe, Nennfunktion und Wortbedeutung, Česká mysl 30 (4), pp. 233-236.

Patočka, J., 1934k, Review: Société Thomiste, La Phénoménologie, Česká mysl 30 (4), pp. 237.

Patočka, J., 1934l, Metafysika ve XX. století, in F. Páta (ed.), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp. 7-24.

Patočka, J., 1934m, 'Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu', Řád 2, 148-156.

Patočka, J., 1934n, 'Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie', Kvart 2 (3), 3-10.

Patočka, J., 1934o, 'Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů', Česká mysl 30 (4), 247.

Patočka, J., 1934p, 'Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze', Nové školy 8 (2-3), 49-58.

Patočka, J., 1934q, Review: Plato, Theaitetos, Česká mysl 30 (1), pp. 51.

Patočka, J., 1934r, 'Platon a popularisace', Kvart 2 (2), 43-50.

Patočka, J., 1934s, Review: Vladimír Tardy, Teleologie lidského chtění, Česká mysl 30 (4), pp. 229-232.

Patočka, J., 1935a, 'Co je vidění?', Kvart 2 (4), 8-10.

Patočka, J., 1935b, Review: Étienne Gilson, La théologie mystique de saint Bernard, Česká mysl 31 (3-4), pp. 241.

Patočka, J., 1935c, Review: Ernst Schwarz, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten, Česká mysl 31 (3-4), pp. 242.

Patočka, J., 1935d, Review: Emil Utitz, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Česká mysl 31 (3-4), pp. 237.

Patočka, J., 1935e, 'Edmund Husserl v Praze', Česká mysl 31 (3-4), 252.

Patočka, J., 1935f, Review: Helmut Kuhn, Sokrates, Česká mysl 31 (3-4), pp. 238-241.

Patočka, J., 1935g, Review: Jean Baruzi, Problèmes d'histoire des religions, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

Patočka, J., 1935h, Review: Julius Stenzel, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart, Česká mysl 31 (3-4), pp. 244.

Patočka, J., 1935i, 'Mezinárodní filosofická společnost a časopis "Philosophia"', Česká mysl 31 (3-4), 252.

Patočka, J., 1935j, 'Několik poznámek o pojmu "světových dějin"', Česká mysl 31 (2), 86-96.

Patočka, J., 1935k, 'Pražský filosofický kroužek', Česká mysl 31 (2), 123-136.

Patočka, J., 1935l, Review: Raymond Aron, La sociologie allemande contemporaine, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

Patočka, J., 1936a, Bergson, in H. Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp. v-viii.

Patočka, J., 1936b, Review: Dmytro Čyževskij, Hegel bei den Slaven, Česká mysl 32 (1-2), pp. 118.

Patočka, J., 1936c, 'Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität', Philosophia 1, 67-76.

Patočka, J., 1936d, Review: Étienne Gilson, Christianisme et philosophie, Česká mysl 32 (1-2), pp. 115.

Patočka, J., 1936e, Review: Célestin Bouglé; Raymond Aron; E Bernard; Etienne Dennery; Robert Marjolin; Élie Halévy; Georges Friedmann, Inventaires I, Česká mysl 32 (1-2), pp. 122.

Patočka, J., 1936f, Review: Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus, Česká mysl 32 (3-4), pp. 245-248.

Patočka, J., 1936g, 'Francouz o našem školském systému', Česká mysl 32 (3-4), 229.

Patočka, J., 1936h, Review: Henri Gaston Gouhier, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme II, Česká mysl 32 (1-2), pp. 117.

Patočka, J., 1936i, 'K článku p. doc. dr. Riegera, "Na okraj fenomenologie"', Česká mysl 32 (1-2), 104-106.

Patočka, J., 1936j, Review: Konrad Bittner, Deutsche und Tschechen, Česká mysl 32 (1-2), pp. 119-122.

Patočka, J., 1936k, Review: Kurt Breysig, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung, Česká mysl 32 (1-2), pp. 116.

Patočka, J., 1936l, Review: Kamil Krofta, Žižka a husitská revoluce, Česká mysl 32 (3-4), pp. 236.

Patočka, J., 1936m, Review: Karl Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Česká mysl 32 (3-4), pp. 243-245.

Patočka, J., 1936n, 'Kapitoly ze současné filosofie', Kvart 3 (3), 175-188.

Patočka, J., 1936o, 'Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva', Kvart 3 (2), 91-102.

Patočka, J., 1936p, 'Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci', Česká mysl 32 (1-2), 102-104.

Patočka, J., 1936q, 'O dvojím pojetí smyslu filosofie', Česká mysl 32 (3-4), 198-211.

Patočka, J., 1936r, Přirozený svět jako filosofický problém, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha.

Patočka, J., 1936s, 'Spengler', Sobota 7 (20), 412-414.

Patočka, J., 1936t, 'Titanism', Čin 8 (7), 99-101.

Patočka, J., 1936u, Review: Ulrich Dähnert, Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus gemessen an den Stufen der "abstractio", Česká mysl 32 (1-2), pp. 114.

Patočka, J., 1936v, Review: Walter Bröcker, Aristoteles, Česká mysl 32 (1-2), pp. 111-114.

Patočka, J., 1936w, 'Z pražských přednášek', Česká mysl 32 (3-4), 251.

Patočka, J., 1936x, '† Kurt Grube (1903–1936)', Česká mysl 32 (1-2), 128.

Patočka, J., 1937a, Review: , , Česká mysl 33 (1-2), pp. 79-81.

Patočka, J., 1937b, 'Descartes a metafysika', Česká mysl 33 (3-4), 143-156.

Patočka, J., 1937c, Review: Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Česká mysl 33 (1-2), pp. 98-107.

Patočka, J., 1937d, Review: Erik Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

Patočka, J., 1937e, Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique, in R. Bayer (éd), Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris, Hermann, pp. 186-189.

Patočka, J., 1937f, Filosofické předpoklady praktické činnosti, in A. Hartel (ed.), Edvard Beneš, Praha, Mazáč, pp. 7-40.

Patočka, J., 1937g, Review: Hans Petersen, Die Eigenwelt des Menschen, Česká mysl 33 (1-2), pp. 111-113.

Patočka, J., 1937h, Review: Jan Blahoslav Čapek, Alegorie Nové rady a Theriobulie, Česká mysl 33 (5), pp. 311.

Patočka, J., 1937i, Review: Jacques Chevalier, Pascal, Česká mysl 33 (1-2), pp. 114.

Patočka, J., 1937j, Review: Joseph Iwanicki, Morin et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu, Česká mysl 33 (1-2), pp. 116.

Patočka, J., 1937k, Review: Jakob Von Uexküll, Niegeschaute Welten, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

Patočka, J., 1937l, 'Ještě k Masarykově filosofii náboženství', Česká mysl 33 (3-4), 255.

Patočka, J., 1937m, 'K článku prof. E. Rádla "Sociologie a historie" v 9. čísle Naší doby', Česká mysl 33 (1-2), 70.

Patočka, J., 1937n, 'K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie', Česká mysl 33 (3-4), 254.

Patočka, J., 1937o, 'Karel Jaspers', Česká mysl 33 (1-2), 119-124.

Patočka, J., 1937p, Review: William Ockham, Le Tractatus de Principiis Theologiae, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

Patočka, J., 1937q, Review: Léon Robin, Platon, Česká mysl 33 (5), pp. 310.

Patočka, J., 1937r, Review: Leopold Silberstein, Kämpfende Vernunft, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

Patočka, J., 1937s, 'Něco o filosofickém referentství', Česká mysl 33 (1-2), 125.

Patočka, J., 1937t, Review: Otto Vossler, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

Patočka, J., 1937u, Review: Alexandre Koyré; Albert Spaier; Henri-Charles Puech, , Česká mysl 33 (1-2), pp. 74-79.

Patočka, J., 1937v, Review: Alexandre Koyré; Henri-Charles Puech, , Česká mysl 33 (5), pp. 310.

Patočka, J., 1937w, 'Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem', Česká mysl 33 (1-2), 40-54.

Patočka, J., 1938a, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 254.

Patočka, J., 1938b, Review: Erwin Straus, Vom Sinn der Sinne, Česká mysl 34 (1-2), pp. 122-124.

Patočka, J., 1938c, 'Edmund Husserl: Předneseno na smuteční schůzi Pražského filozof. kroužku 13. května 1938', Česká mysl 34 (1-2), 2-7.

Patočka, J., 1938d, 'Edmund Husserl gestorben', Prager Presse 5 (3), 8.

Patočka, J., 1938e, Review: Frantíšek Dohnal, Poutníci a trosečníci absolutna, Česká mysl 34 (5), pp. 301.

Patočka, J., 1938f, Review: Grafton Elliot Smith, Dějiny člověka, Česká mysl 34 (1-2), pp. 125.

Patočka, J., 1938g, Review: Hans Freyer, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts, Česká mysl 34 (3-4), pp. 252.

Patočka, J., 1938h, Review: Ivan Lapšin, A. Spir, sa vie, sa doctrine, Česká mysl 34 (5), pp. 310.

Patočka, J., 1938i, Review: Johann Gustav Droysen, Historik, Česká mysl 34 (1-2), pp. 113-118.

Patočka, J., 1938j, Review: Johannes Jacobus Poortman, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Česká mysl 34 (3-4), pp. 253.

Patočka, J., 1938k, Review: Ladislav Rieger, Idea filosofie I, Česká mysl 34 (5), pp. 311.

Patočka, J., 1938l, 'Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost', Kritický měsíčník 1 (6), 241-253.

Patočka, J., 1938m, Review: Otto Lauffer, Die Begriffe "Mittelalter" und "Neuzeit" im Verhältnis zur deutschen Altertumskunde, Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

Patočka, J., 1938n, Review: Pierre Mesnard, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Česká mysl 34 (5), pp. 305-309.

Patočka, J., 1938o, Review: Reginald Dacík, Správnou cestou - Stavovská mravouka, Česká mysl 34 (5), pp. 309.

Patočka, J., 1938p, Review: Alexandre Koyré; Gaston Bachelard; Henri-Charles Puech; Michel Souriau, , Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

Patočka, J., 1938q, Review: , , Česká mysl 34 (1-2), pp. 85-87.

Patočka, J., 1938r, Review: Vlasta Tatjana Miškovská-Kozáková, Filosofický význam druhého vydání Kantovy "Kritiky čistého rozumu", Česká mysl 34 (3-4), pp. 250.

Patočka, J., 1938s, Review: Walter Malmsten Schering, Wehrphilosophie, Česká mysl 34 (5), pp. 301-304.

Patočka, J., Kozák, J. B. & Rieger, L., 1938, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 256.

Patočka, J. & Navrátil, V., 1938, 'Před rokem zemřel [...]', Kritický měsíčník 1 (7), 349.

Patočka, J., 1939a, Česká vzdělanost v Evropě, Petr, Praha.

Patočka, J., 1939b, 'Filosofie v dnešní situaci', Kritický měsíčník 2 (1), 47.

Patočka, J., 1939c, Filosofie výchovy, Škola vysokých studií pedagogických, Tábor.

Patočka, J., 1939d, 'Husserl. - Bibliographie', Revue internationale de philosophie 1 (2), 374-397.

Patočka, J., 1939e, Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV), in O. Chlup & J. Kapras (eds.), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp. xxiv-xxx.

Patočka, J., 1939f, 'Úvaha o porážce', Kritický měsíčník 1 (8), 380.

Patočka, J., 1939g, 'Životní rovnováha a životní amplituda', Kritický měsíčník 2 (3), 101-106.

Patočka, J., 1940a, Review: Albína Dratvová, Filosofie a přírodovědecké poznání, Naše doba 47 (7), pp. 442.

Patočka, J., 1940b, Review: Bohumil Sekla, Růst národa, Naše doba 47 (9), pp. 568.

Patočka, J., 1940c, Review: Inocenc Arnošt Bláha, Vědecká morálka a mravní výchova, Naše doba 47 (9), pp. 567.

Patočka, J., 1940d, Review: Ludvík Heller, Mladým učitelům rady do života, Naše doba 47 (7), pp. 442.

Patočka, J., 1940e, Review: Václav Navrátil, O smutku, lásce a jiných věcech, Lidové noviny 8 (14), pp. n/a.

Patočka, J., 1940f, 'O filosofii dějin', Kritický měsíčník 3 (5-6), 217-223.

Patočka, J., 1940g, Review: Vladimír Úlehla, Zamyšlení nad životem, Naše doba 47 (7), pp. 443.

Patočka, J., 1941a, Review: Albína Dratvová, Smutek vzdělanců, Naše doba 48 (5), pp. 317.

Patočka, J., 1941b, Review: Bohdan Chudoba, O dějinách a pokroku, Naše doba 48 (3), pp. 186.

Patočka, J., 1941c, Review: Bohumila Sílová, Čechy krásné, Čechy mé..., Naše doba 48 (6), pp. 376.

Patočka, J., 1941d, Review: Bohumil Špaček, O ducha lékařství, Naše doba 48 (5), pp. 318.

Patočka, J., 1941e, Review: Ladislav Klíma; Emanuel Chalupný; Otokar Březina, Duchovní přátelství: Dopisy I, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

Patočka, J., 1941f, Review: Emil František Míšek, Chlapec a kouzelník, Naše doba 48 (6), pp. 376.

Patočka, J., 1941g, 'Evropský rozum', Život 17, 15.

Patočka, J., 1941h, Review: František Fajfr, Hegelova filosofie světové Moudrosti, Naše doba 48 (3), pp. 187.

Patočka, J., 1941i, Review: Garry Cleveland Myers, Šťastná rodina, Naše doba 48 (8), pp. 509.

Patočka, J., 1941j, Review: Josef Hendrich, Naše mládež a naše školy, Naše doba 48 (3), pp. 187.

Patočka, J., 1941k, Review: Hendrik Willem van Loon, Kam spěje lidstvo, Naše doba 48 (3), pp. 188.

Patočka, J., 1941l, Review: Josef Folprecht, Naši krajané v cizině, Naše doba 48 (3), pp. 186.

Patočka, J., 1941m, J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov, in J. G. Herder, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp. 451-463.

Patočka, J., 1941n, Review: Jaroslav Kříženecký, Boj o život a dohoda k životu, Naše doba 48 (5), pp. 318.

Patočka, J., 1941o, Review: Jiřina Popelová, Dějiny a hodnocení, Naše doba 48 (3), pp. 188.

Patočka, J., 1941p, Review: Jan Prokop, O sebevraždě, Naše doba 48 (8), pp. 508.

Patočka, J., 1941q, Review: Josef Tvrdý, Názory o hrdinství a životě společenském, Naše doba 48 (3), pp. 187.

Patočka, J., 1941r, 'K šedesátinám Františka Novotného (29. 8. 1941)', Naše doba 48 (10), 587-593.

Patočka, J., 1941s, Review: Ladislav Klíma, Filosofické listy, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

Patočka, J., 1941t, Review: Miloslav Skořepa, Puberta, Naše doba 48 (5), pp. 318.

Patočka, J., 1941u, Review: Miloš Srb, Živá skutečnost, Naše doba 48 (3), pp. 188.

Patočka, J., 1941v, Review: Miloš Srb, Živá skutečnost, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

Patočka, J., 1941w, 'Mládí a filosofie', Kalendář středoškolského studenstva 19, 23-31.

Patočka, J., 1941x, 'O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu', Česká mysl 35 (1-2), 76-83.

Patočka, J., 1941y, 'O nový pohled na Komenského', Kritický měsíčník 4 (5-6), 222-231.

Patočka, J., 1941z, Review: Tomáš Trnka, Hledám tajemství života, Naše doba 48 (8), pp. 507.

Patočka, J., 1941, Review: Vlastimil Matula, Hmota a její proměny, Naše doba 48 (5), pp. 318.

Patočka, J., 1941, '† Dr. Josef Kratochvil (1882–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

Patočka, J., 1941, '† Josef Kachník (1859–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

Patočka, J., 1942a, Review: Inocenc Arnošt Bláha, Dnešní krise rodinného života, Naše doba 49 (3), pp. 186.

Patočka, J., 1942b, 'Dějepis filosofie a její jednota I', Česká mysl 36 (2), 58-72.

Patočka, J., 1942c, 'Dějepis filosofie a její jednota II', Česká mysl 36 (3), 97-114.

Patočka, J., 1942d, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství: Herderovská studie, Petr, Praha.

Patočka, J., 1942e, 'Fragmenty o jazyce', Život 8 (1), 27.

Patočka, J., 1942f, Review: Jaromír Červenka, Friedrich Nietzsche, Naše doba 49 (8), pp. 509.

Patočka, J., 1942g, Review: Jan Hořejší, Jak studovat, Naše doba 49 (3), pp. 187.

Patočka, J., 1942h, Review: Josef Novák, G. A. Lindner, Naše doba 49 (6), pp. 383.

Patočka, J., 1942i, Review: Jan Patočka, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství, Naše doba 49 (9), pp. 575.

Patočka, J., 1942j, Review: Jiřina Popelová, Pravda a jistoty, Naše doba 49 (8), pp. 508.

Patočka, J., 1942k, Review: Leonardo da Vinci, Tagebücher und Aufzeichnungen, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

Patočka, J., 1942l, Review: Leonardo da Vinci, Úvahy o malířství, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

Patočka, J., 1942m, Review: Ladislav Kratochvíl, František Drtina, Naše doba 49 (6), pp. 383.

Patočka, J., 1942n, Review: Mirko Novák, Česká estetika od Palackého po dobu současnou, Kritický měsíčník 5 (3), pp. 102-104.

Patočka, J., 1942o, 'Nicolai Hartmann šedesátiletý (20. 2. 1942)', Česká mysl 36 (1), 43-47.

Patočka, J., 1942p, Review: Otto Friedrich Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, Česká mysl 36 (3), pp. 133.

Patočka, J., 1942q, Review: Otakar Hostinský, Umění a společnost, Kritický měsíčník 5 (4), pp. 140.

Patočka, J., 1942r, Review: Otakar Matoušek, Člověk kritisuje přírodu, Naše doba 49 (8), pp. 507.

Patočka, J., 1942s, 'Otázka solipsismu a argument souvislého snu', Česká mysl 36 (4-5), 192-204.

Patočka, J., 1942t, 'Světový názor, obraz světa, filosofie', Kritický měsíčník 5 (3), 79-87.

Patočka, J., 1942u, 'Úmrtí: Nekrolog J. Tvrdého (19. 9. 1877 — 13. 3. 1942', Česká mysl 36 (2), 93.

Patočka, J., 1942v, Review: Vladislav Čermák, O podstatě práva, Naše doba 49 (3), pp. 186.

Patočka, J., 1942w, Review: Vladimír Úlehla, Za oponou života, Naše doba 49 (5), pp. 250.

Patočka, J., 1943a, Review: Bernhard Knoop, Hegel und die Franzosen, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

Patočka, J., 1943b, Review: Ernesto Grassi, , Česká mysl 37 (5), pp. 153.

Patočka, J., 1943c, Review: Hans-Georg Gadamer, Volk und Geschichte im Denken Herders, Česká mysl 37 (5), pp. 153.

Patočka, J., 1943d, Review: Hans Lipps, Die menschliche Natur, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

Patočka, J., 1943e, 'K článkům "Naší vědy" o mých publikacích', Česká mysl 37 (4), 130.

Patočka, J., 1943f, 'Poznámky o rozporu', Naše doba 51 (3), 110-114.

Patočka, J., 1943g, Review: Richard Woltereck, Ontologie des Lebendigen, Česká mysl 37 (4), pp. 121.

Patočka, J., 1944a, Doslov, in I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp. 213-228.

Patočka, J., 1944b, Review: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu, Česká mysl 38 (1-2), pp. 40-47.

Patočka, J., 1944c, Review: Jindřich Chalupecký, Smysl moderního umění, Česká mysl 3-4, pp. 124.

Patočka, J., 1944d, Symbol země u K. H. Máchy, Petr, Praha.

Patočka, J., 1945a, '75 let N. O. Losského', Česká mysl 39 (1-5), 152.

Patočka, J., 1945b, Přehledné dějiny filosofie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Patočka, J., 1946, 'K dopisu Timotheovu', Křest'anská revue 13 (9), 230-232.

Patočka, J., 1970, 'Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie', Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 2, 317-334.

Patočka, J., 1972a, 'Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks', Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 4, 117-125.

Patočka, J., 1972b, Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre, in W. Biemel (Hrsg.), Phänomenologie Heute, Dordrecht, Springer, pp. 122-137.

Patočka, J., 1976a, Review: Elmar Holenstein, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Tijdschrift voor Filosofie 38 (1), pp. 129-135.

Patočka, J., 1976b, Erinnerungen an Husserl, in W. Biemel (Hrsg.), Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag, Nijhoff, pp. vii-xix.

Patočka, J., 1984, Jan Amos Komenský II: Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, Academia Verlag, Sankt Augustin.

Patočka, J., 1987, Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften, Klett-Cotta, Stuttgart.

Patočka, J., 1988a, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte, Klett-Cotta, Stuttgart.

Patočka, J., 1988b, Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk, in J. Novák (ed.), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp. 97-110.

Patočka, J., 1990, Die natürliche Welt als philosophisches Problem: Phänomenologische Schriften I, transl. E. Melville & R. Melville, Klett-Cotta, Stuttgart.

Patočka, J., 1991a, Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Klett-Cotta, Stuttgart.

Patočka, J., 1991b, 'Sur Heidegger', Epokhè 2, 383-392.

Patočka, J., 1991c, Die Bewegung der menschlichen Existenz: Phänomenologische Schriften II, Klett-Cotta, Stuttgart.

Patočka, J., 1993, Liberté et sacrifice, Millon, Grenoble.

Patočka, J., 1994, 'Phénoménologie et métaphysique du mouvement', Epokhè 4, 131-144.

Patočka, J., 1996a, Čas, mýtus, víra, in Jan Patočka, , Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, Praha, Oikoymené, pp. 131-136.

Patočka, J., 1996b, Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, ed. Ivan Chvatik; Pavel Kouba, Oikoymené, Praha.

Patočka, J., 1998a, Papiers phénoménologiques, Millon, Grenoble.

Patočka, J., 1998b, Phänomenologische Schriften I: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Klett-Cotta, Stuttgart.

Patočka, J., 1999a, Review: Eugen Fink, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 39-41.

Patočka, J., 1999b, Review: Eugen Fink, Vergegenwärtigung und Bild, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 37-38.

Patočka, J., 1999c, Introduction to Husserl's Phenomenology, Open Court, LaSalle, Ill.

Patočka, J., 1999d, Texte, Dokumente, Bibliographie, ed. Ludger Hagedorn; Hans Rainer Sepp, Alber, Freiburg-München.

Fink, E. & Patočka, J., 1999, Briefe und Dokumente: 1933-1977, ed. Michael Heitz; Bernhard Nessler, Alber, Freiburg-München.

Patočka, J., 2000, Vom Erscheinen als solchem: Texte aus dem Nachlaß, Alber, Freiburg-München.

Patočka, J., 2002, Plato and Europe, Stanford University Press, Stanford.

Patočka, J., 2004, Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches, in D. Moran & L. Embree (eds.), Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London, Routledge, pp. 140-153.

Patočka, J., 2005, Andere Wege in die Moderne: Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik, Königshausen & Neumann, Würzburg.

Patočka, J., 2006, 'Platonism and Politics', The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6, 341-344.

Patočka, J., 2009, Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977, ed. Pavel Kouba; Ondřej Švec, Oikoymené, Praha.

Patočka, J., 2010, Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Patočka, J., 2015, Edmund Husserl's Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie, in L. Učník, I. Chvatik & A. Williams (eds.), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht, Springer, pp. 17-28.

Patočka, J., 2016a, The natural world as a philosophical problem, transl. E. Abrams, Northwestern University Press, Evanston, Ill.