Jan Patočka


, 1928, 'Francouzská filozofie', Česká mysl 24 (6), 564.

, 1929a, Review: Lalande André, Les théories de l'induction et de l'expérimentation, Česká mysl 25 (3), pp. 279.

, 1929b, Review: Metz André, Une nouvelle philosophie des sciences, Česká mysl 25 (1), pp. 72.

, 1929c, Review: Luquet Georges-Henri, Logique formelle, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

, 1929d, Review: Parodi Dominique, Le problème moral et la pensée contemporaine, Česká mysl 26 (1), pp. 83-89.

, 1929e, Review: Bréhier Émile, La philosophie de Plotin, Česká mysl 25 (1), pp. 74.

, 1929f, Review: Buonaiuti Ernesto, Le modernisme catholique, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

, 1929g, Review: Enriques Federigo, L'évolution de la logique, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

, 1929h, Review: Levy Heinrich, Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie, mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Česká mysl 25 (1), pp. 75.

, 1929i, Review: Benda Julien, La fin de l'éternel, Česká mysl 25 (3), pp. 282.

, 1929j, Review: Febvre Lucien, Un destin: Martin Luther, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

, 1929k, 'Listy o francouské filozofii', Česká mysl 25 (4), 294-300.

, 1929l, 'Listy o francouské filozofii II', Česká mysl 25 (5), 401-406.

, 1929m, 'Listy o francouské filozofii III', Česká mysl 26 (1), 40-56.

, 1929n, Review: Kremer René, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais, Česká mysl 25 (3), pp. 280.

, 1929o, 'Teologie a filozofie', Česká mysl 25 (2), 138-143.

, 1930a, Review: Engels Friedrich, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 230.

, 1930b, Review: Kozák Jan Blahoslav, Ježíš ve víře a skepsi, Věstník pedagogický 8 (1), pp. 28.

, 1930c, Review: Hromádka Josef, Masaryk, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 229.

, 1930d, Review: Masaryk Tomáš Garrigue, Výbor ze spisů T. G. Masaryka, Věstník pedagogický 8 (3), pp. 110.

, 1930e, Současný stav francouzské etiky, in J. B. Kozák, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp. 109-117.

, 1930f, Review: James William, Druhy náboženské zkušenosti, Věstník pedagogický 8 (10), pp. 383.

, 1931a, Review: Heinemann Fritz, Neue Wege der Philosophie: Geist, Leben, Existenz, Česká mysl 27 (1), pp. 87-89.

, 1931b, Review: Gurvitch Georges, Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Česká mysl 27 (1), pp. 81.

, 1931c, Review: Brunschvicg Léon, De la connaissance de soi, Česká mysl 27 (6), pp. 556-558.

, 1931d, 'Le redressement de l'explication', La revue française de Prague 10 (53), 264.

, 1931e, Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

, 1931f, Review: Jankélévitch Vladimir, Bergson, Česká mysl 27 (6), pp. 558-562.

, 1931g, '† Prof. Daniel Essertier (1888–1931)', Česká mysl 27 (4), 375-377.

, 1931h, '† Vladimír Hoppe (1882–1931)', Česká mysl 27 (2), 165-169.

, 1932a, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41 (1/2), 293-312.

, 1932b, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41, 293-312.

, 1932c, Review: Bouglé Célestin, Socialismes français, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

, 1932d, 'Die tschechische Philosophie seit 1918', Prager Rundschau 2 (1), 4-24.

, 1932e, Review: Bréhier Émile, Histoire de la philosophie II, Česká mysl 28 (3-4), pp. 254.

, 1932f, Review: Gilson Étienne, L'esprit de la philosophie médiévale, Česká mysl 28 (3-4), pp. 247.

, 1932g, Review: Ipsen Gunther, Sprachphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

, 1932h, Review: Leisegang Hans, Religionsphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

, 1932i, Review: Reiner Hans, Phänomenologie und menschliche Existenz, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

, 1932j, Review: Scholz Heinrich, Geschichte der Logik, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

, 1932k, Review: Kratochvil Josef, Meditace věků — Dějinný vývoj filosofického myšlení IV, Česká mysl 28 (5), pp. 309.

, 1932l, Review: Maritain Jacques, Le songe de Descartes, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

, 1932m, Review: Slavïk Jan, Básnická perioda českého dějepisectví, Česká mysl 28 (3-4), pp. 239.

, 1932n, Review: Geiger Moritz, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Česká mysl 28 (2), pp. 116.

, 1932o, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (5), 319.

, 1932p, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (6), 372.

, 1932q, 'Olomoučtí dominikáni [...]', Česká mysl 28 (6), 373.

, 1932r, Review: Menzer Paul, Deutsche Metaphysik der Gegenwart, Česká mysl 28 (2), pp. 115.

, 1932s, Review: , , Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

, 1932t, Review: Kynast Reinhard, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

, 1932u, '† Harald Höffding (1843–1931)', Česká mysl 28 (1), 58.

, 1933a, Review: Liebert Arthur, Erkenntnistheorie I, Česká mysl 29 (1), pp. 55.

, 1933b, 'B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu', Česká mysl 29 (2), 117.

, 1933c, Doslov, in R. Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha, Laichter, pp. 99-103.

, 1933d, Review: Beneš Edvard, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

, 1933e, Review: Engels Friedrich, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933f, Review: Engels Friedrich, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933g, Review: Štursa Antonín, Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu Josefu Kratochvilovi k 50. narozeninám, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

, 1933h, Review: Driesch Hans, Philosophische Gegenwartsfragen, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

, 1933i, Review: Scholz Heinrich, Eros und Caritas, Česká mysl 29 (1), pp. 53.

, 1933j, 'K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 255.

, 1933k, Review: Krofta Kamil, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

, 1933l, Review: Mannheim Karl, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

, 1933m, Review: Grünwald Leopold, Marxismus a náboženství, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933n, Review: Horák Ladislav, Příruční dějiny národa českého, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

, 1933o, Review: Von Wiese Leopold, System der allgemeinen Soziologie, Česká mysl 29 (3-4), pp. 243.

, 1933p, 'Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 138-148.

, 1933q, 'O systematických úkolech současné německé filosofie', Česká mysl 29 (1), 63.

, 1933r, 'Platonism a politika', Česká mysl 29 (3-4), 236-238.

, 1933s, 'Prof. František Krejčí', Česká mysl 29 (3-4), 254.

, 1933t, Review: , , Česká mysl 29 (2), pp. 117.

, 1933u, Review: Celms Theodor, Der phänomenologische Idealismus Husserls, Česká mysl 29 (1), pp. 58.

, 1933v, Review: Hoppe Vladimír, Dva základní problémy Kantova kriticismu, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933w, Review: Giusti Wolfgango, Studi sulla cultura cèca contemporanea, Česká mysl 29 (1), pp. 52.

, 1934a, Review: de Condorcet Nicolas, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain, Česká mysl 30 (1), pp. 60.

, 1934b, Review: Serrus Charles, Le parallélisme logico-grammatical, Česká mysl 30 (4), pp. 236.

, 1934c, Review: Fink Eugen, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Česká mysl 30 (4), pp. 239.

, 1934d, Review: Fink Eugen, Vergegenwärtigung und Bild, Česká mysl 30 (4), pp. 238.

, 1934e, Review: Rothacker Erich, Geschichtsphilosophie, Česká mysl 30 (4), pp. 242.

, 1934f, Review: Brentano Franz, Kategorienlehre, Česká mysl 30 (1), pp. 55-57.

, 1934g, Review: Gomperz Heinrich, Die Wissenschaft und die Tat, Česká mysl 30 (4), pp. 244.

, 1934h, Review: Klein Jacob, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I, Česká mysl 30 (4), pp. 232.

, 1934i, Review: Maritain Jacques, Umění a scholastika, Česká mysl 30 (1), pp. 59.

, 1934j, Review: Landgrebe Ludwig, Nennfunktion und Wortbedeutung, Česká mysl 30 (4), pp. 233-236.

, 1934k, Review: Société Thomiste , La Phénoménologie, Česká mysl 30 (4), pp. 237.

, 1934l, Metafysika ve XX. století, in F. Páta (ed.), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp. 7-24.

, 1934m, 'Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu', Řád 2, 148-156.

, 1934n, 'Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie', Kvart 2 (3), 3-10.

, 1934o, 'Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů', Česká mysl 30 (4), 247.

, 1934p, 'Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze', Nové školy 8 (2-3), 49-58.

, 1934q, Review: Plato , Theaitetos, Česká mysl 30 (1), pp. 51.

, 1934r, 'Platon a popularisace', Kvart 2 (2), 43-50.

, 1934s, Review: Tardy Vladimír, Teleologie lidského chtění, Česká mysl 30 (4), pp. 229-232.

, 1935a, 'Co je vidění?', Kvart 2 (4), 8-10.

, 1935b, Review: Gilson Étienne, La théologie mystique de saint Bernard, Česká mysl 31 (3-4), pp. 241.

, 1935c, Review: Schwarz Ernst, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten, Česká mysl 31 (3-4), pp. 242.

, 1935d, Review: Utitz Emil, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Česká mysl 31 (3-4), pp. 237.

, 1935e, 'Edmund Husserl v Praze', Česká mysl 31 (3-4), 252.

, 1935f, Review: Kuhn Helmut, Sokrates, Česká mysl 31 (3-4), pp. 238-241.

, 1935g, Review: Baruzi Jean, Problèmes d'histoire des religions, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

, 1935h, Review: Stenzel Julius, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart, Česká mysl 31 (3-4), pp. 244.

, 1935i, 'Mezinárodní filosofická společnost a časopis "Philosophia"', Česká mysl 31 (3-4), 252.

, 1935j, 'Několik poznámek o pojmu "světových dějin"', Česká mysl 31 (2), 86-96.

, 1935k, 'Pražský filosofický kroužek', Česká mysl 31 (2), 123-136.

, 1935l, Review: Aron Raymond, La sociologie allemande contemporaine, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

, 1936a, Bergson, in H. Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp. v-viii.

, 1936b, Review: Čyževskij Dmytro Ivanovyč, Hegel bei den Slaven, Česká mysl 32 (1-2), pp. 118.

, 1936c, 'Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität', Philosophia 1, 67-76.

, 1936d, Review: Gilson Étienne, Christianisme et philosophie, Česká mysl 32 (1-2), pp. 115.

, 1936e, Review: Bouglé Célestin, Aron Raymond, Dennery Etienne, Marjolin Robert, Friedmann Georges, Halévy Élie, Bernard E, Inventaires I, Česká mysl 32 (1-2), pp. 122.

, 1936f, Review: Meinecke Friedrich, Die Entstehung des Historismus, Česká mysl 32 (3-4), pp. 245-248.

, 1936g, 'Francouz o našem školském systému', Česká mysl 32 (3-4), 229.

, 1936h, Review: Gouhier Henri Gaston, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme II, Česká mysl 32 (1-2), pp. 117.

, 1936i, 'K článku p. doc. dr. Riegera, "Na okraj fenomenologie"', Česká mysl 32 (1-2), 104-106.

, 1936j, Review: Bittner Konrad, Deutsche und Tschechen, Česká mysl 32 (1-2), pp. 119-122.

, 1936k, Review: Breysig Kurt, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung, Česká mysl 32 (1-2), pp. 116.

, 1936l, Review: Krofta Kamil, Žižka a husitská revoluce, Česká mysl 32 (3-4), pp. 236.

, 1936m, Review: Löwith Karl, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Česká mysl 32 (3-4), pp. 243-245.

, 1936n, 'Kapitoly ze současné filosofie', Kvart 3 (3), 175-188.

, 1936o, 'Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva', Kvart 3 (2), 91-102.

, 1936p, 'Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci', Česká mysl 32 (1-2), 102-104.

, 1936q, 'O dvojím pojetí smyslu filosofie', Česká mysl 32 (3-4), 198-211.

, 1936r, Přirozený svět jako filosofický problém, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha.

, 1936s, 'Spengler', Sobota 7 (20), 412-414.

, 1936t, 'Titanism', Čin 8 (7), 99-101.

, 1936u, Review: Dähnert Ulrich, Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus gemessen an den Stufen der "abstractio", Česká mysl 32 (1-2), pp. 114.

, 1936v, Review: Bröcker Walter, Aristoteles, Česká mysl 32 (1-2), pp. 111-114.

, 1936w, 'Z pražských přednášek', Česká mysl 32 (3-4), 251.

, 1936x, '† Kurt Grube (1903–1936)', Česká mysl 32 (1-2), 128.

, 1937a, Review: , , Česká mysl 33 (1-2), pp. 79-81.

, 1937b, 'Descartes a metafysika', Česká mysl 33 (3-4), 143-156.

, 1937c, Review: Husserl Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Česká mysl 33 (1-2), pp. 98-107.

, 1937d, Review: Peterson Erik, Der Monotheismus als politisches Problem, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937e, Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique, in R. Bayer (éd), Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris, Hermann, pp. 186-189.

, 1937f, Filosofické předpoklady praktické činnosti, in A. Hartel (ed.), Edvard Beneš, Praha, Mazáč, pp. 7-40.

, 1937g, Review: Petersen Hans, Die Eigenwelt des Menschen, Česká mysl 33 (1-2), pp. 111-113.

, 1937h, Review: Čapek Jan Blahoslav, Alegorie Nové rady a Theriobulie, Česká mysl 33 (5), pp. 311.

, 1937i, Review: Chevalier Jacques, Pascal, Česká mysl 33 (1-2), pp. 114.

, 1937j, Review: Iwanicki Joseph, Morin et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu, Česká mysl 33 (1-2), pp. 116.

, 1937k, Review: Von Uexküll Jakob, Niegeschaute Welten, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

, 1937l, 'Ještě k Masarykově filosofii náboženství', Česká mysl 33 (3-4), 255.

, 1937m, 'K článku prof. E. Rádla "Sociologie a historie" v 9. čísle Naší doby', Česká mysl 33 (1-2), 70.

, 1937n, 'K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie', Česká mysl 33 (3-4), 254.

, 1937o, 'Karel Jaspers', Česká mysl 33 (1-2), 119-124.

, 1937p, Review: Ockham William, Le Tractatus de Principiis Theologiae, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937q, Review: Robin Léon, Platon, Česká mysl 33 (5), pp. 310.

, 1937r, Review: Silberstein Leopold, Kämpfende Vernunft, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937s, 'Něco o filosofickém referentství', Česká mysl 33 (1-2), 125.

, 1937t, Review: Vossler Otto, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

, 1937u, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, Spaier Albert, , Česká mysl 33 (1-2), pp. 74-79.

, 1937v, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, , Česká mysl 33 (5), pp. 310.

, 1937w, 'Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem', Česká mysl 33 (1-2), 40-54.

with Kozák, J.B. , Rieger, L. , 1938, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 256.

, 1938a, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 254.

, 1938b, Review: Straus Erwin, Vom Sinn der Sinne, Česká mysl 34 (1-2), pp. 122-124.

, 1938c, 'Edmund Husserl: Předneseno na smuteční schůzi Pražského filozof. kroužku 13. května 1938', Česká mysl 34 (1-2), 2-7.

, 1938d, 'Edmund Husserl gestorben', Prager Presse 5 (3), 8.

, 1938e, Review: Dohnal Frantíšek, Poutníci a trosečníci absolutna, Česká mysl 34 (5), pp. 301.

, 1938f, Review: Smith Grafton Elliot, Dějiny člověka, Česká mysl 34 (1-2), pp. 125.

, 1938g, Review: Freyer Hans, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts, Česká mysl 34 (3-4), pp. 252.

, 1938h, Review: Lapšin Ivan Ivanovič, A. Spir, sa vie, sa doctrine, Česká mysl 34 (5), pp. 310.

, 1938i, Review: Droysen Johann Gustav, Historik, Česká mysl 34 (1-2), pp. 113-118.

, 1938j, Review: Poortman Johannes Jacobus, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Česká mysl 34 (3-4), pp. 253.

, 1938k, Review: Rieger Ladislav, Idea filosofie I, Česká mysl 34 (5), pp. 311.

, 1938l, 'Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost', Kritický měsíčník 1 (6), 241-253.

, 1938m, Review: Lauffer Otto, Die Begriffe "Mittelalter" und "Neuzeit" im Verhältnis zur deutschen Altertumskunde, Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

, 1938n, Review: Mesnard Pierre, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Česká mysl 34 (5), pp. 305-309.

, 1938o, Review: Dacík Reginald, Správnou cestou - Stavovská mravouka, Česká mysl 34 (5), pp. 309.

, 1938p, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, Souriau Michel, Bachelard Gaston, , Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

, 1938q, Review: , , Česká mysl 34 (1-2), pp. 85-87.

, 1938r, Review: Miškovská-Kozáková Vlasta Tatjana, Filosofický význam druhého vydání Kantovy "Kritiky čistého rozumu", Česká mysl 34 (3-4), pp. 250.

, 1938s, Review: Schering Walter Malmsten, Wehrphilosophie, Česká mysl 34 (5), pp. 301-304.

with Navrátil, V. , 1938, 'Před rokem zemřel [...]', Kritický měsíčník 1 (7), 349.

, 1939a, Česká vzdělanost v Evropě, Petr, Praha.

, 1939b, 'Filosofie v dnešní situaci', Kritický měsíčník 2 (1), 47.

, 1939c, Filosofie výchovy, Škola vysokých studií pedagogických, Tábor.

, 1939d, 'Husserl. - Bibliographie', Revue internationale de philosophie 1 (2), 374-397.

, 1939e, Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV), in O. Chlup & J. Kapras (eds.), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp. xxiv-xxx.

, 1939f, 'Úvaha o porážce', Kritický měsíčník 1 (8), 380.

, 1939g, 'Životní rovnováha a životní amplituda', Kritický měsíčník 2 (3), 101-106.

, 1940a, Review: Dratvová Albína, Filosofie a přírodovědecké poznání, Naše doba 47 (7), pp. 442.

, 1940b, Review: Sekla Bohumil, Růst národa, Naše doba 47 (9), pp. 568.

, 1940c, Review: Bláha Inocenc Arnošt, Vědecká morálka a mravní výchova, Naše doba 47 (9), pp. 567.

, 1940d, Review: Heller Ludvík, Mladým učitelům rady do života, Naše doba 47 (7), pp. 442.

, 1940e, Review: Navrátil Václav, O smutku, lásce a jiných věcech, Lidové noviny 8 (14), pp. n/a.

, 1940f, 'O filosofii dějin', Kritický měsíčník 3 (5-6), 217-223.

, 1940g, Review: Úlehla Vladimír, Zamyšlení nad životem, Naše doba 47 (7), pp. 443.

, 1941a, Review: Dratvová Albína, Smutek vzdělanců, Naše doba 48 (5), pp. 317.

, 1941b, Review: Chudoba Bohdan, O dějinách a pokroku, Naše doba 48 (3), pp. 186.

, 1941c, Review: Sílová Bohumila, Čechy krásné, Čechy mé..., Naše doba 48 (6), pp. 376.

, 1941d, Review: Špaček Bohumil, O ducha lékařství, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941e, Review: Klíma Ladislav, Chalupny Emanuel, Březina Otokar, Duchovní přátelství: Dopisy I, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941f, Review: Míšek Emil František, Chlapec a kouzelník, Naše doba 48 (6), pp. 376.

, 1941g, 'Evropský rozum', Život 17, 15.

, 1941h, Review: Fajfr František, Hegelova filosofie světové Moudrosti, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941i, Review: Myers Garry Cleveland, Šťastná rodina, Naše doba 48 (8), pp. 509.

, 1941j, Review: Hendrich Josef, Naše mládež a naše školy, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941k, Review: van Loon Hendrik Willem, Kam spěje lidstvo, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941l, Review: Folprecht Josef, Naši krajané v cizině, Naše doba 48 (3), pp. 186.

, 1941m, J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov, in J. G. Herder, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp. 451-463.

, 1941n, Review: Kříženecký Jaroslav, Boj o život a dohoda k životu, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941o, Review: Popelová Jiřina, Dějiny a hodnocení, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941p, Review: Prokop Jan, O sebevraždě, Naše doba 48 (8), pp. 508.

, 1941q, Review: Tvrdý Josef, Názory o hrdinství a životě společenském, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941r, 'K šedesátinám Františka Novotného (29. 8. 1941)', Naše doba 48 (10), 587-593.

, 1941s, Review: Klíma Ladislav, Filosofické listy, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941t, Review: Skořepa Miloslav, Puberta, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941u, Review: Srb Miloš, Živá skutečnost, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941v, Review: Srb Miloš, Živá skutečnost, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941w, 'Mládí a filosofie', Kalendář středoškolského studenstva 19, 23-31.

, 1941x, 'O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu', Česká mysl 35 (1-2), 76-83.

, 1941y, 'O nový pohled na Komenského', Kritický měsíčník 4 (5-6), 222-231.

, 1941z, Review: Trnka Tomáš, Hledám tajemství života, Naše doba 48 (8), pp. 507.

, 1941, Review: Matula Vlastimil, Hmota a její proměny, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941, '† Dr. Josef Kratochvil (1882–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

, 1941, '† Josef Kachník (1859–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

, 1942a, Review: Bláha Inocenc Arnošt, Dnešní krise rodinného života, Naše doba 49 (3), pp. 186.

, 1942b, 'Dějepis filosofie a její jednota I', Česká mysl 36 (2), 58-72.

, 1942c, 'Dějepis filosofie a její jednota II', Česká mysl 36 (3), 97-114.

, 1942d, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství: Herderovská studie, Petr, Praha.

, 1942e, 'Fragmenty o jazyce', Život 8 (1), 27.

, 1942f, Review: Červenka Jaromír, Friedrich Nietzsche, Naše doba 49 (8), pp. 509.

, 1942g, Review: Hořejší Jan, Jak studovat, Naše doba 49 (3), pp. 187.

, 1942h, Review: Novák Josef, G. A. Lindner, Naše doba 49 (6), pp. 383.

, 1942i, Review: Patočka Jan, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství, Naše doba 49 (9), pp. 575.

, 1942j, Review: Popelová Jiřina, Pravda a jistoty, Naše doba 49 (8), pp. 508.

, 1942k, Review: da Vinci Leonardo, Tagebücher und Aufzeichnungen, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

, 1942l, Review: da Vinci Leonardo, Úvahy o malířství, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

, 1942m, Review: Kratochvíl Ladislav, František Drtina, Naše doba 49 (6), pp. 383.

, 1942n, Review: Novák Mirko, Česká estetika od Palackého po dobu současnou, Kritický měsíčník 5 (3), pp. 102-104.

, 1942o, 'Nicolai Hartmann šedesátiletý (20. 2. 1942)', Česká mysl 36 (1), 43-47.

, 1942p, Review: Bollnow Otto Friedrich, Das Wesen der Stimmungen, Česká mysl 36 (3), pp. 133.

, 1942q, Review: Hostinský Otakar, Umění a společnost, Kritický měsíčník 5 (4), pp. 140.

, 1942r, Review: Matoušek Otakar, Člověk kritisuje přírodu, Naše doba 49 (8), pp. 507.

, 1942s, 'Otázka solipsismu a argument souvislého snu', Česká mysl 36 (4-5), 192-204.

, 1942t, 'Světový názor, obraz světa, filosofie', Kritický měsíčník 5 (3), 79-87.

, 1942u, 'Úmrtí: Nekrolog J. Tvrdého (19. 9. 1877 — 13. 3. 1942', Česká mysl 36 (2), 93.

, 1942v, Review: Čermák Vladislav, O podstatě práva, Naše doba 49 (3), pp. 186.

, 1942w, Review: Úlehla Vladimír, Za oponou života, Naše doba 49 (5), pp. 250.

, 1943a, Review: Knoop Bernhard, Hegel und die Franzosen, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

, 1943b, Review: Grassi Ernesto, , Česká mysl 37 (5), pp. 153.

, 1943c, Review: Gadamer Hans-Georg, Volk und Geschichte im Denken Herders, Česká mysl 37 (5), pp. 153.

, 1943d, Review: Lipps Hans, Die menschliche Natur, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

, 1943e, 'K článkům "Naší vědy" o mých publikacích', Česká mysl 37 (4), 130.

, 1943f, 'Poznámky o rozporu', Naše doba 51 (3), 110-114.

, 1943g, Review: Woltereck Richard, Ontologie des Lebendigen, Česká mysl 37 (4), pp. 121.

, 1944a, Doslov, in I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp. 213-228.

, 1944b, Review: Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu, Česká mysl 38 (1-2), pp. 40-47.

, 1944c, Review: Chalupecký Jindřich, Smysl moderního umění, Česká mysl 3-4, pp. 124.

, 1944d, Symbol země u K. H. Máchy, Petr, Praha.

, 1945a, '75 let N. O. Losského', Česká mysl 39 (1-5), 152.

, 1945b, Přehledné dějiny filosofie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

, 1946, 'K dopisu Timotheovu', Křest'anská revue 13 (9), 230-232.

, 1970, 'Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie', Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 2, 317-334.

, 1972a, 'Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks', Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 4, 117-125.

, 1972b, Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre, in W. Biemel (Hrsg.), Phänomenologie Heute, Dordrecht, Springer, pp. 122-137.

, 1976a, Review: Holenstein Elmar, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Tijdschrift voor Filosofie 38 (1), pp. 129-135.

, 1976b, Erinnerungen an Husserl, in W. Biemel (Hrsg.), Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag, Nijhoff, pp. vii-xix.

, 1984, Jan Amos Komenský II: Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, Academia Verlag, Sankt Augustin.

, 1987, Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1988a, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1988b, Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk, in J. Novák (ed.), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp. 97-110.

, 1990, Die natürliche Welt als philosophisches Problem: Phänomenologische Schriften I, transl. E. Melville & R. Melville, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1991a, Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1991b, 'Sur Heidegger', Epokhè 2, 383-392.

, 1991c, Die Bewegung der menschlichen Existenz: Phänomenologische Schriften II, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1993, Liberté et sacrifice, Millon, Grenoble.

, 1994, 'Phénoménologie et métaphysique du mouvement', Epokhè 4, 131-144.

, 1996a, Čas, mýtus, víra, in J. Patočka, Péče o duši, Praha, Oikoymené, pp. 131-136.

, 1996b, Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, ed. Chvatik Ivan, Kouba Pavel, Oikoymené, Praha.

, 1998a, Papiers phénoménologiques, Millon, Grenoble.

, 1998b, Phänomenologische Schriften I: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1999a, Review: Fink Eugen, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 39-41.

, 1999b, Review: Fink Eugen, Vergegenwärtigung und Bild, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 37-38.

, 1999c, Introduction to Husserl's Phenomenology, Open Court, LaSalle, Ill.

with Fink, E. , 1999, Briefe und Dokumente: 1933-1977, ed. Heitz Michael, Nessler Bernhard, Alber, Freiburg-München.

, 1999, Texte, Dokumente, Bibliographie, ed. Sepp Hans Rainer, Hagedorn Ludger, Alber, Freiburg-München.

, 2000, Vom Erscheinen als solchem: Texte aus dem Nachlaß, Alber, Freiburg-München.

, 2002, Plato and Europe, Stanford University Press, Stanford.

, 2004, Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches, in D. Moran & L. Embree (eds.), Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London, Routledge, pp. 140-153.

, 2005, Andere Wege in die Moderne: Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik, Königshausen & Neumann, Würzburg.

, 2006, 'Platonism and Politics', The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6, 341-344.

, 2009, Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977, ed. Kouba Pavel, Švec Ondřej, Oikoymené, Praha.

, 2010, Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

, 2015, Edmund Husserl's Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie, in L. Učník, I. Chvatik & A. Williams (eds.), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht, Springer, pp. 17-28.

, 2016, The natural world as a philosophical problem, transl. E. Abrams, Northwestern University Press, Evanston, Ill.

, 2018, L'interno e il mondo, Mimesis, Milano.

, 2019a, Correspondance avec Robert Campbell et les siens 1946-1977, Millon, Grenoble.