Inocenc Arnošt Bláha


, 1941, Dnešní krise rodinného života, 2nd edn., Česká grafická unie, Brno.

, 1940a, Vědecká morálka a mravní výchova, Život a práce, Praha.