Guy Quintelier


, 1981, 'Ideal objectivity, modern biology and technical innovation', Man and World 14 (4), 369-385.

, 1979a, 'Zakelijke evidentie, objectieve wetenschap en technische innovatie (E. Husserl, Over de oorsprong van de meetkunde)', Tijdschrift voor filosofie 41, 301-307.