Jana Tomašovičová


, 2015, 'Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum', Filozofia 70 (9), 703-714.

, 2013a, Review: , , Filozofia 68 (9), pp. 812-813.