104026

Ivan Blecha

Fenomenologie v Pohybu: sborník z mezinárodní konference "Budoucnost fenomenologie, 100. výročí vydání Logických zkoumání Edmunda Husserla"

2003 - Olomouc, Univerzita Palackého