105121

Serafin Krzysztof

Introduction

with Machnacz Jerzy, Małek-Orłowska Monika 2016 - in: Jerzy Machnacz; Monika Małek-Orłowska; Serafin Krzysztof (ed), The Hat and the Veil - Hut und Schleier: The Phenomenology of Edith Stein - Die Phänomenologie Edith Steins, Nordhausen, Bautz, pp.7-14.

The Hat and the Veil - Hut und Schleier: The Phenomenology of Edith Stein - Die Phänomenologie Edith Steins

with Machnacz Jerzy, Małek-Orłowska Monika 2016 - Nordhausen, Bautz