110401

© Bogusława Latawiec-Balcerzan.

References

Edward Balcerzan

Edward Balcerzan (b. 1937 in Vovchansk, Ukraine) – a Polish translation scholar, critic, prose writer and poet. For his work in literary studies and translation, he received, among others, the Polish PEN Club award and the Jurzykowski Prize of New York. He was one of the founders of the Poznań school of translation and until his retirement in 2008, he acted as Head of the Research Centre for Twentieth-Century Literature, Literary Theory and Translation at the Adam Mickiewicz University of Poznań. His studies on literary translation as a specific form of art with its own distinctive poetics have appeared in many languages including Czech, English, French, German, Italian, Russian, and Serbian. Balcerzan was born in Ukraine and moved to Poland in 1946 at the age of 9. His subsequent Polish-Russian bilingualism found an academic continuation in his scholarship on literary bilingualism, in particular his work on the Polish-Russian bilingual writing of the futurist poet Bruno Jasieński (published in 1968). His later books on literary translation included: Literatura z literature (strategie tłumaczy) [Literature from Literature: The Translators’ Strategies] (collected and edited in 1998), Tłumaczenie jako wojna światów: Między translatologią a komparatystyką [Translation as a War of the Worlds: Between Translation Studies and Comparative Literature] (2009) as well as an edited anthology of compiled reflections and excerpts from essays on the art of translation by Polish writers throughout history (from 1440 to 1974) Pisarze polscy o sztuce przekładu [Polish Writers on the Art of Translation] (1977, later updated and co-edited with Ewa Rajewska, 2007). In addition to his numerous academic works on literary translation, Balcerzan has published fives books of poetry of his own as well as translations of Russian futurists, Gennadiy Aygi and Boris Pasternak.

Interview with Edward Balcerzan

2022

with Rajewska Ewa

Acta Structuralica Special Issue 4/1

Open Access
Translation as creation

2020

in: Literature from literature, Genève-Lausanne : sdvig press

Humanisto, kim jesteś?

2018

Kraków, Pasaże

Literackość: Modele, gradacje, eksperymenty

2013

Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pochwała poezji: Z pamięci, z lektury

2013

Mikołów, Instytut Mikołowski

Zmiana, czyli kontynuacja

2013

Literatura na Świecie 1-2

Tłumaczenie jako "wojna światów": W kręgu translatologii i komparatystyki

2011

Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Wiersze niewszystkie

2009

Mikołów, Instytut Mikołowski

O "wczesnym" Barańczaku autobiograficznie

2008

Topos Dwumiesięcznik Literacki 1-2

Wstęp do pierwszego wydania

2007

in: Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-2005), Poznań : Wydawnictwo Poznańskie

Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-2005)

2007

with Rajewska Ewa (ed)

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie

Zuchwalstwa samoświadomości

2005

Lublin, Wydawnictwo UMCS

Ojczyzna wobec obczyzny

1992

in: Między Polską a światem, Warszawa : Krąg

Wstęp

1989

in: Sytuacje liryczne, Wrocław : Ossolineum

Poezja polska w latach 1939-1965

1988

Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Przekład jako cytat

1985

in: Miejsca wspólne, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Die Poetik der künstlerischen Übersetzung

1980

in: Vergleichende Literaturforschung in sozialistischen Ländern 1963-1979, Stuttgart : Metzler

Wstęp

1977

in: Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-1974), Poznań : Wydawnictwo Poznańskie

Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-1974): Antologia

1977

(ed)

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie

Norwid wielojęzyczny: Zagajenie dyskusji

1973

in: Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy

Perspektywy "poetyki odbioru"

1971

in: Problemy socjologii literatury, Wrocław : Ossolineum

La traduction, art d'interpréter

1970

in: The nature of translation, The Hague : Mouton

Poezja polska w latach 1918-1939

1966

Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Zagadnienie "ważności" elementów świata przedstawionego

1965

in: Styl i kompozycja, Wrocław : Ossolineum