139447

References

Piotr de Bończa Bukowski

Polish Translation Studies: toward a transdisciplinary research

2015

with Heydel Magda

in: Translation theories in the Slavic countries, Salerno : Edizioni culturali internazionali

Polska myśl przekładoznawcza: Antologia

2013

with Heydel Magda (ed)

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe