132455

Oikoymené, Praha

1998

288 pages

ISBN 9788086005496

Znepokojivá zkušenost cizího

Bernhard Waldenfels

Translated by Jakub Čapek

Bochumský filosof vycházející z fenomenologie E. Husserla a M. Merleau-Pontyho zkoumá vztah vlastního a cizího. Problematiku tohoto vztahu sleduje mimo jiné na fenoménech jako dialog, taktické jednání, násilí a utrpení, technika, práce, nouze a přebytek, všední den, moderní malířství a řád velkoměsta.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Der Stachel des Fremden

1990

Bernhard Waldenfels (ed)

Frankfurt am Main, Suhrkamp