132494

Avesta, Istanbul

2010

136 pages

ISBN 9786055585228

Metabole
vol. 12

Yabanci Fenomenojisi

Bernhard Waldenfels

Translated by Mesut Keskin

Yabancı fenomenolojisi ne olabilir acaba? Düzen, pathos, cevap, vücut, dikkat ve kültürlerarasılık gibi konular, Yabancı fenomenolojisinin ana motiflerini oluşturur. Düzendışı olarak Yabancı, düzenlerin sınırlarında arızalar, rahatsızlıklar, farklılıklar ve fazlalıklar olarak ortaya çıkar. Böylece dikeninden mahrum etmeksizin Yabancıa nasıl girişeceğimiz sorusu sorulur. Bu sorudan, klasik fenomenolojinin yönelimlerinin, hermeneutik, pragmatizm, iletişimsel rasyonalite ile sistem teorisinin düzen ve kurallarının ötesinde maruz-kalmalardan ve iddialardan hareket eden bir tür responsif fenomenoloji ortaya çıkar.

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Waldenfels, B. (2010). Yabanci Fenomenojisi, transl. M. Keskin, Avesta, Istanbul.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of