Repository | Book | Chapter

133432

(1993) Filozofia i ekologia w poszukiwaniu nowego stosunku do przyrody, Łódź, Uniwersytet Łódzki.

DOI:

Zasięg techniki

Bernhard Waldenfels

Translated by Andrzej Kaniowski

pp. 47-59


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Umdenken der Technik

1988

Bernhard Waldenfels

in: Technologisches Zeitalter oder Postmoderne?, München : Fink