Search

The natural world as a philosophical problem

Jan Patočka

Edited by Ivan Chvatik, L'ubica Učník

Translated by Erika Abrams

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

(1936) Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého.
136511
Northwestern University Press
Evanston, Ill.
2016
240 pages
ISBN n/a