The natural world as a philosophical problem

Jan Patočka

Edited by Ivan Chvatik, L'ubica Učník

Translated by Erika Abrams


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of
(1936) Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Nákl. Ústředního nakl. a knihkupectví učitelstva českoslovanského.
136511
Date
2016
Publisher
Northwestern University Press
Place
Evanston, Ill.
Pages
240
ISBN
n/a