141817

Zeta Books, Bucharest

2017

176 Pages

ISBN n/a

Fenomenul "animal"

Abordări fenomenologice ale diferenţei antropologice

Edited by

Cristian Ciocan, Amalia Trepca

În ce constă structura ontologică a unei ființe animale? Animalele constituie oare lumea și obiectele intramundane în același fel în care o face omul? Este oare legitim, pe de o parte, să înțelegem animalitatea pornind de la structurile fundamentale ale existenței umane, în speță de la idei precum conștiință și percepție, eu și sine, identitate și alteritate, spațialitate și temporalitate? Putem oare să ne ferim de antropomorfism și antropocentrism în abordarea filozofică a vieții animale? Avem oare posibilitatea de aevita punctul de vedere specific uman care articulează înțelegerea noastră a ființei animale? Care sunt, pe de altă parte, consecinţele aduse în joc de modurile în care alteritatea animalului se lasă sau nu gândită ? În ce fel ne pune animalul în faţa propriei lumi? La aceste întrebări, care au animat aproape toate direcțiile tradiției fenomenologice, de la Husserl, Heidegger și Merleau-Ponty la Levinas și Derrida, implicând diverse abordări, transcendentale sau ontologice, hermeneutice sau etice, descriptive și deconstructive, caută să răspundă și studiile care compun acest volum.

Publication details

Full citation:

Ciocan, C. , Trepca, (eds) (2017). Fenomenul "animal": Abordări fenomenologice ale diferenţei antropologice, Zeta Books, Bucharest.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.