195902

Academia, Praha

1968

161 Pages

ISBN n/a

Filosofická knihovna

Filosofie přítomnosti

německá filosofie 20. století

Ludwig Landgrebe

Translated by Eva Stuchlíková

Autor knihy, svého času žák a asistent E. Husserla, působí nyní jako profesor filosofie v Kolíně nad Rýnem. Při svém pokusu o orientaci v současném myšlenkovém dění se vyrovnává s nejplodnějšími proudy německé filosofie, dílemHusserla, Heideggera, Schelera i jejich pokračovatelů. Zaměřuje se zvláště na tematiku, která dynamisuje dnešní filosofické myšlení. Kniha není sumou pouček, ale především otevřeným hledáním základních problémů, velmipodnětnýchpro kriticky myslícího čtenáře, jemuž je určena.

Publication details

Full citation:

Landgrebe, L. (1968). Filosofie přítomnosti: německá filosofie 20. století, transl. E. Stuchlíková, Academia, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Philosophie der Gegenwart

1952

Ludwig Landgrebe

Frankfurt am Main, Athenäum