Hynek Janoušek

Teaching and Research Assistant at the Institutes of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic and the University of Hradec Králové. Specialised in phenomenology, descriptive psychology, theory of meaning, German Idealism, Husserl, Brentano, Marty, Meinong and Kant.

Early phenomenology in Prague

2020

with Rollinger Robin

in: Early phenomenology in Central and Eastern Europe, Dordrecht : Springer

Open Access Link
Brentanova teorie pravdy

2012

Filosofie dnes 4/1

Syntetické soudy apriori

2012

(ed)

Praha, Filosofia

Jazyk, svoboda, transcendence v díle Přirozený svět jako filosofický problém

2010

in: Dějinnost, nadcivilizace a modernita, Praha : Togga

Sinn und Wahrheit in der Logischen Untersuchungen

2010

Filosofický časopis Special Issue

Zamyšlení nad Kojevovou interpretací negativity lidské existence

2007

in: Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha : Argo