Thomas Schwarz Wentzer

Hegel's challenge to early Heidegger

2003

in: Metaphysics, facticity, interpretation, Dordrecht : Kluwer

Veje - ikke værker: Den unge Heideggers skrifter

2003

with Overgaard Søren, Zahavi Dan

in: Den unge Heidegger, København : Akademisk Forlag

Den unge Heidegger

2003

with Zahavi Dan, Overgaard Søren (ed)

København, Akademisk Forlag