Ondřej Švec

Pragmatic perspectives in phenomenology

2017

with Čapek Jakub (ed)

London-New York, Routledge

Překonávání subjektivismu ve fenomenologii

2015

with Frei Jan (ed)

Červený Kostelec, Mervart

Introduction

2013

with Čapek Jakub

Chiasmi International 15

Open Access Link
Introduction

2013

with Čapek Jakub

Chiasmi International 15

Open Access Link
Introduzione

2013

with Čapek Jakub

Chiasmi International 15

Open Access Link