Remigius Kwant

1918-2012

Discussion de la présentation de M. Kuypers

1959

with Minkowski Eugène, Biemel Walter, De Gandillac Maurice, Wild John, Ingarden Roman Witold, Volkmann-Schluck Karl-Heinz, Kuypers Karel

in: Husserl. Troisieme Colloque philosophique de Royaumont (23-30 avril 1957), Paris : Editions de Minuit

Merleau-Ponty and phenomenology

1967

in: Phenomenology, Garden City : Doubleday

Merleau-Ponty's criticism of Husserl's eidetic reduction

1967

in: Phenomenology, Garden City : Doubleday

Filosoferen: gangbare vormen van wijsgerig denken

Brussel

with IJsseling Samuel (ed)

Alphen aan den Rijn-Brussel, Samsom