Hynek Janoušek


with Rollinger, R. , 2020, Early phenomenology in Prague, in W. Płotka & P. Eldridge (eds.), Early phenomenology in Central and Eastern Europe, Dordrecht, Springer, pp. 17-34.

, 2015a, Intencionalita a apriorita: Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie, Togga, Praha.

, 2015b, 'Judgmental force and assertion in Brentano and early Husserl', Studia Phaenomenologica 15, 105-128.

, 2013, 'Brentanův konceptualismus, Husserlův realismus', Filosofie dnes 5 (1), 61-78.

, 2012a, 'Aspekty Kantova rozlišení syntetického a analytického soudu', Reflexe 43, 79-100.

, 2012b, 'Brentanova teorie pravdy', Filosofie dnes 4 (1), 5-18.

, 2012c, 'Husserlovo pojetí geometrie a přirozeného světa a Posova fenomenologie lingvistiky', Teorie vědy 4, 413-427.

, 2012d, Review: Frank Manfred, Weidtmann Niels, Husserl und die Philosophie des Geistes, Reflexe 42, pp. 139-148.

(ed) , 2012, Syntetické soudy apriori, Filosofia, Praha.

, 2010a, Jazyk, svoboda, transcendence v díle Přirozený svět jako filosofický problém, in J. P. Arnason, L. Benyovszky & M. Skovajsa (eds.), Dějinnost, nadcivilizace a modernita, Praha, Togga, pp. 125-141.

, 2010b, Review: Rezek Petr, Husserlova věcnost, Reflexe 38, pp. 109-113.

, 2010c, 'Pojednání v Humově reflexi', Reflexe 38, 109-113.

, 2010d, 'Sinn und Wahrheit in den "Logischen Untersuchungen"', Filosofický časopis 57 (s1), 51-58.

, 2010e, 'Sinn und Wahrheit in der Logischen Untersuchungen', Filosofický časopis , 34-43.

, 2009, 'Husserlova teorie částí a celků', Reflexe 36, 57-75.

, 2008, Review: Tugendhat Ernst, Über den Tod, Reflexe 34, pp. 70-77.

, 2007a, Review: Waldenfels Bernhard, Bruchlinien der Erfahrung, Reflexe 32, pp. 148-153.

, 2007b, Zamyšlení nad Kojevovou interpretací negativity lidské existence, in J. Kuneš & M. Vrabec (eds.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha, Argo, pp. 275-284.

, 2005a, Review: Koyré Alexandre, Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Reflexe 29, pp. 149-154.