Jan Patočka


, 1928, 'Francouzská filozofie', Česká mysl 24 (6), 564.

, 1929a, Review: Lalande André, Les théories de l'induction et de l'expérimentation, Česká mysl 25 (3), pp. 279.

, 1929b, Review: Metz André, Une nouvelle philosophie des sciences, Česká mysl 25 (1), pp. 72.

, 1929c, Review: Luquet Georges-Henri, Logique formelle, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

, 1929d, Review: Parodi Dominique, Le problème moral et la pensée contemporaine, Česká mysl 26 (1), pp. 83-89.

, 1929e, Review: Bréhier Émile, La philosophie de Plotin, Česká mysl 25 (1), pp. 74.

, 1929f, Review: Buonaiuti Ernesto, Le modernisme catholique, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

, 1929g, Review: Enriques Federigo, L'évolution de la logique, Česká mysl 25 (1), pp. 73.

, 1929h, Review: Levy Heinrich, Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie, mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Česká mysl 25 (1), pp. 75.

, 1929i, Review: Benda Julien, La fin de l'éternel, Česká mysl 25 (3), pp. 282.

, 1929j, Review: Febvre Lucien, Un destin: Martin Luther, Česká mysl 25 (3), pp. 281.

, 1929k, 'Listy o francouské filozofii', Česká mysl 25 (4), 294-300.

, 1929l, 'Listy o francouské filozofii II', Česká mysl 25 (5), 401-406.

, 1929m, 'Listy o francouské filozofii III', Česká mysl 26 (1), 40-56.

, 1929n, Review: Kremer René, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais, Česká mysl 25 (3), pp. 280.

, 1929o, 'Teologie a filozofie', Česká mysl 25 (2), 138-143.

, 1930a, Review: Engels Friedrich, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 230.

, 1930b, Review: Kozák Jan Blahoslav, Ježíš ve víře a skepsi, Věstník pedagogický 8 (1), pp. 28.

, 1930c, Review: Hromádka Josef, Masaryk, Věstník pedagogický 8 (6), pp. 229.

, 1930d, Review: Masaryk Tomáš Garrigue, Výbor ze spisů T. G. Masaryka, Věstník pedagogický 8 (3), pp. 110.

, 1930e, Současný stav francouzské etiky, in J. B. Kozák, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp. 109-117.

, 1930f, Review: James William, Druhy náboženské zkušenosti, Věstník pedagogický 8 (10), pp. 383.

, 1931a, Review: Heinemann Fritz, Neue Wege der Philosophie: Geist, Leben, Existenz, Česká mysl 27 (1), pp. 87-89.

, 1931b, Review: Gurvitch Georges, Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Česká mysl 27 (1), pp. 81.

, 1931c, Review: Brunschvicg Léon, De la connaissance de soi, Česká mysl 27 (6), pp. 556-558.

, 1931d, 'Le redressement de l'explication', La revue française de Prague 10 (53), 264.

, 1931e, Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

, 1931f, Review: Jankélévitch Vladimir, Bergson, Česká mysl 27 (6), pp. 558-562.

, 1931g, '† Prof. Daniel Essertier (1888–1931)', Česká mysl 27 (4), 375-377.

, 1931h, '† Vladimír Hoppe (1882–1931)', Česká mysl 27 (2), 165-169.

, 1932a, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41, 293-312.

, 1932b, 'Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)', Archiv für Geschichte der Philosophie 41 (1/2), 293-312.

, 1932c, Review: Bouglé Célestin, Socialismes français, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

, 1932d, 'Die tschechische Philosophie seit 1918', Prager Rundschau 2 (1), 4-24.

, 1932e, Review: Bréhier Émile, Histoire de la philosophie II, Česká mysl 28 (3-4), pp. 254.

, 1932f, Review: Gilson Étienne, L'esprit de la philosophie médiévale, Česká mysl 28 (3-4), pp. 247.

, 1932g, Review: Ipsen Gunther, Sprachphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

, 1932h, Review: Leisegang Hans, Religionsphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

, 1932i, Review: Reiner Hans, Phänomenologie und menschliche Existenz, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

, 1932j, Review: Scholz Heinrich, Geschichte der Logik, Česká mysl 28 (1), pp. 54.

, 1932k, Review: Kratochvil Josef, Meditace věků — Dějinný vývoj filosofického myšlení IV, Česká mysl 28 (5), pp. 309.

, 1932l, Review: Maritain Jacques, Le songe de Descartes, Česká mysl 28 (5), pp. 316.

, 1932m, Review: Slavïk Jan, Básnická perioda českého dějepisectví, Česká mysl 28 (3-4), pp. 239.

, 1932n, Review: Geiger Moritz, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Česká mysl 28 (2), pp. 116.

, 1932o, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (5), 319.

, 1932p, 'Mezinárodní filosofické konference thomistické', Česká mysl 28 (6), 372.

, 1932q, 'Olomoučtí dominikáni [...]', Česká mysl 28 (6), 373.

, 1932r, Review: Menzer Paul, Deutsche Metaphysik der Gegenwart, Česká mysl 28 (2), pp. 115.

, 1932s, Review: , , Česká mysl 28 (3-4), pp. 245.

, 1932t, Review: Kynast Reinhard, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp. 246.

, 1932u, '† Harald Höffding (1843–1931)', Česká mysl 28 (1), 58.

, 1933a, Review: Liebert Arthur, Erkenntnistheorie I, Česká mysl 29 (1), pp. 55.

, 1933b, 'B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu', Česká mysl 29 (2), 117.

, 1933c, Doslov, in R. Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha, Laichter, pp. 99-103.

, 1933d, Review: Beneš Edvard, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

, 1933e, Review: Engels Friedrich, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933f, Review: Engels Friedrich, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933g, Review: Štursa Antonín, Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu Josefu Kratochvilovi k 50. narozeninám, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

, 1933h, Review: Driesch Hans, Philosophische Gegenwartsfragen, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

, 1933i, Review: Scholz Heinrich, Eros und Caritas, Česká mysl 29 (1), pp. 53.

, 1933j, 'K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 255.

, 1933k, Review: Krofta Kamil, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Česká mysl 29 (1), pp. 59.

, 1933l, Review: Mannheim Karl, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, Česká mysl 29 (1), pp. 51.

, 1933m, Review: Grünwald Leopold, Marxismus a náboženství, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933n, Review: Horák Ladislav, Příruční dějiny národa českého, Česká mysl 29 (1), pp. 60.

, 1933o, Review: Von Wiese Leopold, System der allgemeinen Soziologie, Česká mysl 29 (3-4), pp. 243.

, 1933p, 'Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského', Česká mysl 29 (3-4), 138-148.

, 1933q, 'O systematických úkolech současné německé filosofie', Česká mysl 29 (1), 63.

, 1933r, 'Platonism a politika', Česká mysl 29 (3-4), 236-238.

, 1933s, 'Prof. František Krejčí', Česká mysl 29 (3-4), 254.

, 1933t, Review: , , Česká mysl 29 (2), pp. 117.

, 1933u, Review: Celms Theodor, Der phänomenologische Idealismus Husserls, Česká mysl 29 (1), pp. 58.

, 1933v, Review: Hoppe Vladimír, Dva základní problémy Kantova kriticismu, Česká mysl 29 (2), pp. 116.

, 1933w, Review: Giusti Wolfgango, Studi sulla cultura cèca contemporanea, Česká mysl 29 (1), pp. 52.

, 1934a, Review: de Condorcet Nicolas, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain, Česká mysl 30 (1), pp. 60.

, 1934b, Review: Serrus Charles, Le parallélisme logico-grammatical, Česká mysl 30 (4), pp. 236.

, 1934c, Review: Fink Eugen, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Česká mysl 30 (4), pp. 239.

, 1934d, Review: Fink Eugen, Vergegenwärtigung und Bild, Česká mysl 30 (4), pp. 238.

, 1934e, Review: Rothacker Erich, Geschichtsphilosophie, Česká mysl 30 (4), pp. 242.

, 1934f, Review: Brentano Franz, Kategorienlehre, Česká mysl 30 (1), pp. 55-57.

, 1934g, Review: Gomperz Heinrich, Die Wissenschaft und die Tat, Česká mysl 30 (4), pp. 244.

, 1934h, Review: Klein Jacob, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I, Česká mysl 30 (4), pp. 232.

, 1934i, Review: Maritain Jacques, Umění a scholastika, Česká mysl 30 (1), pp. 59.

, 1934j, Review: Landgrebe Ludwig, Nennfunktion und Wortbedeutung, Česká mysl 30 (4), pp. 233-236.

, 1934k, Review: Société Thomiste , La Phénoménologie, Česká mysl 30 (4), pp. 237.

, 1934l, Metafysika ve XX. století, in F. Páta (ed.), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp. 7-24.

, 1934m, 'Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu', Řád 2, 148-156.

, 1934n, 'Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie', Kvart 2 (3), 3-10.

, 1934o, 'Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů', Česká mysl 30 (4), 247.

, 1934p, 'Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze', Nové školy 8 (2-3), 49-58.

, 1934q, Review: Plato , Theaitetos, Česká mysl 30 (1), pp. 51.

, 1934r, 'Platon a popularisace', Kvart 2 (2), 43-50.

, 1934s, Review: Tardy Vladimír, Teleologie lidského chtění, Česká mysl 30 (4), pp. 229-232.

, 1935a, 'Co je vidění?', Kvart 2 (4), 8-10.

, 1935b, Review: Gilson Étienne, La théologie mystique de saint Bernard, Česká mysl 31 (3-4), pp. 241.

, 1935c, Review: Schwarz Ernst, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten, Česká mysl 31 (3-4), pp. 242.

, 1935d, Review: Utitz Emil, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Česká mysl 31 (3-4), pp. 237.

, 1935e, 'Edmund Husserl v Praze', Česká mysl 31 (3-4), 252.

, 1935f, Review: Kuhn Helmut, Sokrates, Česká mysl 31 (3-4), pp. 238-241.

, 1935g, Review: Baruzi Jean, Problèmes d'histoire des religions, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

, 1935h, Review: Stenzel Julius, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart, Česká mysl 31 (3-4), pp. 244.

, 1935i, 'Mezinárodní filosofická společnost a časopis "Philosophia"', Česká mysl 31 (3-4), 252.

, 1935j, 'Několik poznámek o pojmu "světových dějin"', Česká mysl 31 (2), 86-96.

, 1935k, 'Pražský filosofický kroužek', Česká mysl 31 (2), 123-136.

, 1935l, Review: Aron Raymond, La sociologie allemande contemporaine, Česká mysl 31 (3-4), pp. 243.

, 1936a, Bergson, in H. Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp. v-viii.

, 1936b, Review: Čyževskij Dmytro Ivanovyč, Hegel bei den Slaven, Česká mysl 32 (1-2), pp. 118.

, 1936c, 'Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität', Philosophia 1, 67-76.

, 1936d, Review: Gilson Étienne, Christianisme et philosophie, Česká mysl 32 (1-2), pp. 115.

, 1936e, Review: Bouglé Célestin, Aron Raymond, Dennery Etienne, Marjolin Robert, Friedmann Georges, Halévy Élie, Bernard E, Inventaires I, Česká mysl 32 (1-2), pp. 122.

, 1936f, Review: Meinecke Friedrich, Die Entstehung des Historismus, Česká mysl 32 (3-4), pp. 245-248.

, 1936g, 'Francouz o našem školském systému', Česká mysl 32 (3-4), 229.

, 1936h, Review: Gouhier Henri Gaston, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme II, Česká mysl 32 (1-2), pp. 117.

, 1936i, 'K článku p. doc. dr. Riegera, "Na okraj fenomenologie"', Česká mysl 32 (1-2), 104-106.

, 1936j, Review: Bittner Konrad, Deutsche und Tschechen, Česká mysl 32 (1-2), pp. 119-122.

, 1936k, Review: Breysig Kurt, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung, Česká mysl 32 (1-2), pp. 116.

, 1936l, Review: Krofta Kamil, Žižka a husitská revoluce, Česká mysl 32 (3-4), pp. 236.

, 1936m, Review: Löwith Karl, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Česká mysl 32 (3-4), pp. 243-245.

, 1936n, 'Kapitoly ze současné filosofie', Kvart 3 (3), 175-188.

, 1936o, 'Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva', Kvart 3 (2), 91-102.

, 1936p, 'Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci', Česká mysl 32 (1-2), 102-104.

, 1936q, 'O dvojím pojetí smyslu filosofie', Česká mysl 32 (3-4), 198-211.

, 1936r, Přirozený svět jako filosofický problém, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha.

, 1936s, 'Spengler', Sobota 7 (20), 412-414.

, 1936t, 'Titanism', Čin 8 (7), 99-101.

, 1936u, Review: Dähnert Ulrich, Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus gemessen an den Stufen der "abstractio", Česká mysl 32 (1-2), pp. 114.

, 1936v, Review: Bröcker Walter, Aristoteles, Česká mysl 32 (1-2), pp. 111-114.

, 1936w, 'Z pražských přednášek', Česká mysl 32 (3-4), 251.

, 1936x, '† Kurt Grube (1903–1936)', Česká mysl 32 (1-2), 128.

, 1937a, Review: , , Česká mysl 33 (1-2), pp. 79-81.

, 1937b, 'Descartes a metafysika', Česká mysl 33 (3-4), 143-156.

, 1937c, Review: Husserl Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Česká mysl 33 (1-2), pp. 98-107.

, 1937d, Review: Peterson Erik, Der Monotheismus als politisches Problem, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937e, Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique, in R. Bayer (éd), Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris, Hermann, pp. 186-189.

, 1937f, Filosofické předpoklady praktické činnosti, in A. Hartel (ed.), Edvard Beneš, Praha, Mazáč, pp. 7-40.

, 1937g, Review: Petersen Hans, Die Eigenwelt des Menschen, Česká mysl 33 (1-2), pp. 111-113.

, 1937h, Review: Čapek Jan Blahoslav, Alegorie Nové rady a Theriobulie, Česká mysl 33 (5), pp. 311.

, 1937i, Review: Chevalier Jacques, Pascal, Česká mysl 33 (1-2), pp. 114.

, 1937j, Review: Iwanicki Joseph, Morin et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu, Česká mysl 33 (1-2), pp. 116.

, 1937k, Review: Jakob von Uexküll, Niegeschaute Welten, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

, 1937l, 'Ještě k Masarykově filosofii náboženství', Česká mysl 33 (3-4), 255.

, 1937m, 'K článku prof. E. Rádla "Sociologie a historie" v 9. čísle Naší doby', Česká mysl 33 (1-2), 70.

, 1937n, 'K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie', Česká mysl 33 (3-4), 254.

, 1937o, 'Karel Jaspers', Česká mysl 33 (1-2), 119-124.

, 1937p, Review: Ockham William, Le Tractatus de Principiis Theologiae, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937q, Review: Robin Léon, Platon, Česká mysl 33 (5), pp. 310.

, 1937r, Review: Silberstein Leopold, Kämpfende Vernunft, Česká mysl 33 (1-2), pp. 115.

, 1937s, 'Něco o filosofickém referentství', Česká mysl 33 (1-2), 125.

, 1937t, Review: Vossler Otto, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, Česká mysl 33 (1-2), pp. 113.

, 1937u, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, Spaier Albert, , Česká mysl 33 (1-2), pp. 74-79.

, 1937v, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, , Česká mysl 33 (5), pp. 310.

, 1937w, 'Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem', Česká mysl 33 (1-2), 40-54.

with Kozák, J.B. , Rieger, L. , 1938, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 256.

with Landgrebe, L. , 1938, Edmund Husserl zum Gedächtnis: Zwei Reden gehalten von Ludwig Landgrebe und Jan Patocka, Academia, Praha.

, 1938a, Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp. 254.

, 1938b, Review: Straus Erwin, Vom Sinn der Sinne, Česká mysl 34 (1-2), pp. 122-124.

, 1938c, 'Edmund Husserl: Předneseno na smuteční schůzi Pražského filozof. kroužku 13. května 1938', Česká mysl 34 (1-2), 2-7.

, 1938d, 'Edmund Husserl gestorben', Prager Presse 5 (3), 8.

, 1938e, Review: Dohnal Frantíšek, Poutníci a trosečníci absolutna, Česká mysl 34 (5), pp. 301.

, 1938f, Review: Smith Grafton Elliot, Dějiny člověka, Česká mysl 34 (1-2), pp. 125.

, 1938g, Review: Freyer Hans, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts, Česká mysl 34 (3-4), pp. 252.

, 1938h, Review: Lapšin Ivan Ivanovič, A. Spir, sa vie, sa doctrine, Česká mysl 34 (5), pp. 310.

, 1938i, Review: Droysen Johann Gustav, Historik, Česká mysl 34 (1-2), pp. 113-118.

, 1938j, Review: Poortman Johannes Jacobus, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Česká mysl 34 (3-4), pp. 253.

, 1938k, Review: Rieger Ladislav, Idea filosofie I, Česká mysl 34 (5), pp. 311.

, 1938l, 'Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost', Kritický měsíčník 1 (6), 241-253.

, 1938m, Review: Lauffer Otto, Die Begriffe "Mittelalter" und "Neuzeit" im Verhältnis zur deutschen Altertumskunde, Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

, 1938n, Review: Mesnard Pierre, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Česká mysl 34 (5), pp. 305-309.

, 1938o, Review: Dacík Reginald, Správnou cestou - Stavovská mravouka, Česká mysl 34 (5), pp. 309.

, 1938p, Review: Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles, Souriau Michel, Bachelard Gaston, , Česká mysl 34 (3-4), pp. 251.

, 1938q, Review: , , Česká mysl 34 (1-2), pp. 85-87.

, 1938r, Review: Miškovská-Kozáková Vlasta Tatjana, Filosofický význam druhého vydání Kantovy "Kritiky čistého rozumu", Česká mysl 34 (3-4), pp. 250.

, 1938s, Review: Schering Walter Malmsten, Wehrphilosophie, Česká mysl 34 (5), pp. 301-304.

with Navrátil, V. , 1938, 'Před rokem zemřel [...]', Kritický měsíčník 1 (7), 349.

, 1939a, Česká vzdělanost v Evropě, Petr, Praha.

, 1939b, 'Filosofie v dnešní situaci', Kritický měsíčník 2 (1), 47.

, 1939c, Filosofie výchovy, Škola vysokých studií pedagogických, Tábor.

, 1939d, 'Husserl. - Bibliographie', Revue internationale de philosophie 1 (2), 374-397.

, 1939e, Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV), in O. Chlup & J. Kapras (eds.), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp. xxiv-xxx.

, 1939f, 'Úvaha o porážce', Kritický měsíčník 1 (8), 380.

, 1939g, 'Životní rovnováha a životní amplituda', Kritický měsíčník 2 (3), 101-106.

, 1940a, Review: Dratvová Albína, Filosofie a přírodovědecké poznání, Naše doba 47 (7), pp. 442.

, 1940b, Review: Sekla Bohumil, Růst národa, Naše doba 47 (9), pp. 568.

, 1940c, Review: Bláha Inocenc Arnošt, Vědecká morálka a mravní výchova, Naše doba 47 (9), pp. 567.

, 1940d, Review: Heller Ludvík, Mladým učitelům rady do života, Naše doba 47 (7), pp. 442.

, 1940e, Review: Navrátil Václav, O smutku, lásce a jiných věcech, Lidové noviny 8 (14), pp. n/a.

, 1940f, 'O filosofii dějin', Kritický měsíčník 3 (5-6), 217-223.

, 1940g, Review: Úlehla Vladimír, Zamyšlení nad životem, Naše doba 47 (7), pp. 443.

, 1941a, Review: Dratvová Albína, Smutek vzdělanců, Naše doba 48 (5), pp. 317.

, 1941b, Review: Chudoba Bohdan, O dějinách a pokroku, Naše doba 48 (3), pp. 186.

, 1941c, Review: Sílová Bohumila, Čechy krásné, Čechy mé..., Naše doba 48 (6), pp. 376.

, 1941d, Review: Špaček Bohumil, O ducha lékařství, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941e, Review: Klíma Ladislav, Chalupny Emanuel, Březina Otokar, Duchovní přátelství: Dopisy I, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941f, Review: Míšek Emil František, Chlapec a kouzelník, Naše doba 48 (6), pp. 376.

, 1941g, 'Evropský rozum', Život 17, 15.

, 1941h, Review: Fajfr František, Hegelova filosofie světové Moudrosti, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941i, Review: Myers Garry Cleveland, Šťastná rodina, Naše doba 48 (8), pp. 509.

, 1941j, Review: Hendrich Josef, Naše mládež a naše školy, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941k, Review: van Loon Hendrik Willem, Kam spěje lidstvo, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941l, Review: Folprecht Josef, Naši krajané v cizině, Naše doba 48 (3), pp. 186.

, 1941m, J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov, in J. G. Herder, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp. 451-463.

, 1941n, Review: Kříženecký Jaroslav, Boj o život a dohoda k životu, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941o, Review: Popelová Jiřina, Dějiny a hodnocení, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941p, Review: Prokop Jan, O sebevraždě, Naše doba 48 (8), pp. 508.

, 1941q, Review: Tvrdý Josef, Názory o hrdinství a životě společenském, Naše doba 48 (3), pp. 187.

, 1941r, 'K šedesátinám Františka Novotného (29. 8. 1941)', Naše doba 48 (10), 587-593.

, 1941s, Review: Klíma Ladislav, Filosofické listy, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941t, Review: Skořepa Miloslav, Puberta, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941u, Review: Srb Miloš, Živá skutečnost, Naše doba 48 (3), pp. 188.

, 1941v, Review: Srb Miloš, Živá skutečnost, Česká mysl 35 (1-2), pp. 91.

, 1941w, 'Mládí a filosofie', Kalendář středoškolského studenstva 19, 23-31.

, 1941x, 'O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu', Česká mysl 35 (1-2), 76-83.

, 1941y, 'O nový pohled na Komenského', Kritický měsíčník 4 (5-6), 222-231.

, 1941z, Review: Trnka Tomáš, Hledám tajemství života, Naše doba 48 (8), pp. 507.

, 1941, Review: Matula Vlastimil, Hmota a její proměny, Naše doba 48 (5), pp. 318.

, 1941, '† Dr. Josef Kratochvil (1882–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

, 1941, '† Josef Kachník (1859–1940)', Česká mysl 35 (1-2), 96.

, 1942a, Review: Bláha Inocenc Arnošt, Dnešní krise rodinného života, Naše doba 49 (3), pp. 186.

, 1942b, 'Dějepis filosofie a její jednota I', Česká mysl 36 (2), 58-72.

, 1942c, 'Dějepis filosofie a její jednota II', Česká mysl 36 (3), 97-114.

, 1942d, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství: Herderovská studie, Petr, Praha.

, 1942e, 'Fragmenty o jazyce', Život 8 (1), 27.

, 1942f, Review: Červenka Jaromír, Friedrich Nietzsche, Naše doba 49 (8), pp. 509.

, 1942g, Review: Hořejší Jan, Jak studovat, Naše doba 49 (3), pp. 187.

, 1942h, Review: Novák Josef, G. A. Lindner, Naše doba 49 (6), pp. 383.

, 1942i, Review: Patočka Jan, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství, Naše doba 49 (9), pp. 575.

, 1942j, Review: Popelová Jiřina, Pravda a jistoty, Naše doba 49 (8), pp. 508.

, 1942k, Review: da Vinci Leonardo, Tagebücher und Aufzeichnungen, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

, 1942l, Review: da Vinci Leonardo, Úvahy o malířství, Česká mysl 36 (2), pp. 85.

, 1942m, Review: Kratochvíl Ladislav, František Drtina, Naše doba 49 (6), pp. 383.

, 1942n, Review: Novák Mirko, Česká estetika od Palackého po dobu současnou, Kritický měsíčník 5 (3), pp. 102-104.

, 1942o, 'Nicolai Hartmann šedesátiletý (20. 2. 1942)', Česká mysl 36 (1), 43-47.

, 1942p, Review: Bollnow Otto Friedrich, Das Wesen der Stimmungen, Česká mysl 36 (3), pp. 133.

, 1942q, Review: Hostinský Otakar, Umění a společnost, Kritický měsíčník 5 (4), pp. 140.

, 1942r, Review: Matoušek Otakar, Člověk kritisuje přírodu, Naše doba 49 (8), pp. 507.

, 1942s, 'Otázka solipsismu a argument souvislého snu', Česká mysl 36 (4-5), 192-204.

, 1942t, 'Světový názor, obraz světa, filosofie', Kritický měsíčník 5 (3), 79-87.

, 1942u, 'Úmrtí: Nekrolog J. Tvrdého (19. 9. 1877 — 13. 3. 1942', Česká mysl 36 (2), 93.

, 1942v, Review: Čermák Vladislav, O podstatě práva, Naše doba 49 (3), pp. 186.

, 1942w, Review: Úlehla Vladimír, Za oponou života, Naše doba 49 (5), pp. 250.

, 1943a, Review: Knoop Bernhard, Hegel und die Franzosen, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

, 1943b, Review: Grassi Ernesto, , Česká mysl 37 (5), pp. 153.

, 1943c, Review: Gadamer Hans-Georg, Volk und Geschichte im Denken Herders, Česká mysl 37 (5), pp. 153.

, 1943d, Review: Lipps Hans, Die menschliche Natur, Česká mysl 37 (4), pp. 122.

, 1943e, 'K článkům "Naší vědy" o mých publikacích', Česká mysl 37 (4), 130.

, 1943f, 'Poznámky o rozporu', Naše doba 51 (3), 110-114.

, 1943g, Review: Woltereck Richard, Ontologie des Lebendigen, Česká mysl 37 (4), pp. 121.

, 1944a, Doslov, in I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp. 213-228.

, 1944b, Review: Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu, Česká mysl 38 (1-2), pp. 40-47.

, 1944c, Review: Chalupecký Jindřich, Smysl moderního umění, Česká mysl 3-4, pp. 124.

, 1944d, Symbol země u K. H. Máchy, Petr, Praha.

, 1945a, '75 let N. O. Losského', Česká mysl 39 (1-5), 152.

, 1945b, Přehledné dějiny filosofie, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě, Praha.

, 1946a, 'Dnešní cesta Ruska', Křest'anská revue 13 (6), 132-135.

, 1946b, 'Ideologie a život v ideji', Kritický měsíčník 7 (1-2), 8-14.

, 1946c, 'K dopisu Timotheovu', Křest'anská revue 13 (9), 230-232.

, 1946d, Karel Černý, in , K. Černý, Katalog výstavy obrazů, Praha, Topič, pp. n/a.

, 1946e, 'Masaryk a naše dnešní otázky', Křest'anská revue 13 (2), 35-38.

, 1946f, 'Masaryk včera a dnes', Naše doba 52 (7), 302-311.

, 1946g, Praesokratovská filosofie: Přednášky na Universitě Karlově ze školního roku 1945/46, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě, Praha.

, 1946h, Review: Rádl Emanuel, Útěcha z filosofie, Naše doba 52 (8), pp. 357-361.

, 1946-48, Review: Svoboda Karel, Zlomky předsokratovských myslitelů, Česká mysl 40 (3), pp. 182-184.

, 1947a, Review: Rádl Emanuel, Útěcha z filosofie, Kritický měsíčník 8 (7-8), pp. 194-196.

, 1947b, 'Ještě k některým novějším kritikám Rádla', Křest'anská revue 14 (7), 197-201.

, 1947c, Review: Černý Václav, Osobnost, tvorba a boj, Kytice 2 (4), pp. 177-182.

, 1947d, 'Pochybnosti o existencialismu', Listy 1 (3), 360-363.

, 1947e, Předmluva, in J. Tvrdý, Úvod do filosofie, Brno, Komenium, pp. 5.

, 1947f, 'Šalda mezi včerejškem a dneškem', Naše doba 54 (3), 104-108.

, 1947g, Sokrates: Přednášky na Universitě Karlově z letního semestru 1947, Spolek posluchačů filosofie, Praha.

, 1948a, 'Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi', Kritický měsíčník 9 (7-8), 161-165.

, 1948b, 'Humanismus Edvarda Beneše', Kritický měsíčník 9 (15), 329-334.

, 1948c, 'K úmrtí N. Berdjajeva', Slovanský přehled 34 (1-10), 489.

, 1948d, 'La philosophie en Tchécoslovaquie et son orientation actuelle', Les études philosophiques - nouvelle série 3 (1), 63-74.

, 1948e, Platon: Přednášky na Universitě Karlově z let 1947–1948, Karlová Univerzita, Praha.

, 1948f, Počátky teorie a učených škol, in O. Chlup, Výchova v zrcadle pramenů, Praha, Dědictví Komenského, pp. 10-15.

, 1948g, 'Z nové francouzské filosofické literatury, I', Česká mysl 40 (4-5), 256-260.

, 1949a, Aristoteles: Přednášky na Universitě Karlově z letního semestru 1949, Karlová Univerzita, Praha.

, 1949b, 'J. L. Hromádka a filosofie', Křest'anská revue 16 (6), 177-184.

, 1949c, 'Remarques sur le problème de Socrate', Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 139, 186-213.

, 1952a, 'Čas, mythus, víra', Křest'anská revue 19 (3-4), 112-116.

, 1952b, 'Jan Amos Komenský', Přednášky Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, ústřední sekce: Pedagogika — psychologie 1, 1-21.

, 1952c, Review: Bultmann Rudolf, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, Křest'anská revue 19 (10).

, 1953a, 'Dvojí filosofování mladého Komenského', Křest'anská revue 20 (4-5), 123-133.

, 1953b, 'Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský', Vesmír 32 (9), 322-325.

, 1953c, 'První kritikové aristotelismu', Vesmír 32 (7).

, 1953d, 'Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního mechanismu', Vesmír 32 (8), 285-287.

, 1954a, 'Cusanus a Komenský', Pedagogika 4 (7), 508-523.

, 1954b, 'Galileo Galilei a konec starověkého kosmu', Vesmír 33 (1), 27-29.

, 1955a, Review: Brambora Josef, Knižní dílo J. A. Komenského, Pedagogika 5 (9), pp. 692.

, 1955b, Slovo úvodem, in R. Alt, Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 5-7.

Komenský, J.A. , 1955, Praeceptor Gentium - Vychovatel národů: Comenii cogitationes de societate reformanda; Komenského úvahy o přetvoření společnosti, ed. Patočka Jan; Brambora Josef, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

, 1956a, 'Bacon Verulamský a Komenského Didaktika', Pedagogika 6 (2), 207-212.

, 1956b, 'Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského', Pedagogika 6 (4), 474.

, 1956c, Doslov, in J. A. Komenský, Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 131-142.

, 1956d, 'Filosofie dějin v Palackého Krásovědě', Křest'anská revue 23 (3), 86-91.

, 1956e, 'Idea božnosti v Palackého Krásovědě', Křest'anská revue 23 (4), 118-123.

, 1956f, 'K otázce základního a aplikovaného výzkumu', Pedagogika 6 (5), 621-626.

, 1956g, 'Kolem jubilea akademika O. Chlupa', Pedagogika 6 (1), 116-119.

, 1956h, 'Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století', Vesmír 35 (10), 346-350.

, 1956i, 'Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů', Pedagogika 6 (4), 411-426.

, 1956j, O pozdních pedagogických spisech J. A. Komenského, in J. A. Komenský, Scholarum reformator Pansophicus - Pansofický vychovatel, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 85-89.

Komenský, J.A. , 1956, Scholarum reformator Pansophicus - Pansofický vychovatel: Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae - Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou, ed. Patočka Jan, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

with Kopecký, J. , Kyrášek, J. , 1957, J. A. Komenský: Nástin života a díla, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

, 1957a, Commentationes, in J. A. Komenský, Opera didactica omnia III, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp. 33.

, 1957b, De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium, in J. A. Komenský, Opera didactica omnia III, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp. 17-27.

, 1957c, 'Filosofické základy Komenského pedagogiky', Pedagogika 7 (2), 137-177.

, 1957d, Review: Hendrich Josef, Comeniana, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (2), pp. 214-216.

, 1957e, 'K textu II. gradu "Pansofie"', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1), 66.

, 1957f, 'Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1), 60-62.

, 1957g, 'Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (2), 208-210.

, 1957h, 'Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1), 18-25.

, 1957i, O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia", in J. A. Komenský, Opera didactica omnia III, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp. 5-13.

, 1957j, 'Prof. Jean Piaget v Praze', Pedagogika 7 (4), 522.

, 1957k, 'Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1), 65.

, 1957l, Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství, in J. Kopecký, J. Kyrášek & J. Patočka, J. A. Komenský, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 93-128.

with Souček, J.B. , 1957, 'Komenský v Psychological Review', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (2), 240.

, 1958a, 'Bolzano a problem teorii nauki', Studia Filozoficzne 6 (9).

, 1958b, Bolzanovo místo v dějinách filosofie, in J. Popelová & K. Kosík, Filosofie v dějinách českého národa, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp. 111-123.

, 1958c, Review: Komenský Jan Amos, Große Didaktik, ed. H. Ahrbeck, Berlin 1957, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1), pp. 112-113.

, 1958d, Review: Komenský Jan Amos, Izbrannye pedagogičeskije sočinenija, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1), pp. 110-111.

, 1958e, 'Komenského oslavy v Rumunsku', Pedagogika 8 (4), 517-520.

Mezinárodní konference k jubileu 300. výročí vydání amsterdamského souboru děl J. A. Komenského "Opera didactica omnia", , , .

, 1958g, 'Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes"', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1), 16-18.

, 1958h, 'O Hegelově pojetí zkušenosti', Křest'anská revue 25 (6), 73-77.

Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13.—21. 11. 1957, , , .

, 1958j, Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského, in J. A. Komenský, Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 9-27.

, 1958k, Review: Kurdybacha Łukasz, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1), pp. 120.

Komenský, J.A. , 1958, Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, ed. Patočka Jan, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

, 1959a, 'G. W. F. Hegel, Dramatická poesie: Předmluva k vlastnímu překladu poslední části Hegelovy Estetiky', Divadlo 10 (3), 180.

, 1959b, 'L'état présent des études coméniennes', Historica 1, 197-240.

, 1960a, 'Slavnostní zasedání na počest 70. narozenin Todora Pavlova, presidenta Bulharské akademie věd', Věstník ČSAV 69 (3), 361.

, 1960b, 'Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19 (1), 166-184.

, 1961a, Cesta světla — předosvícenská brána k osvícenským ideálům, in J. A. Komenský, Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná — Via lucis vestigata et vestiganda, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 287-307.

, 1961b, 'Hegelova estetika jednání', Divadlo 12 (9), 692.

, 1961c, Review: , Nizozemská politika a Bílá hora, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 20 (2), pp. 249-251.

, 1961d, 'L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz', Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 10 (5), 23-41.

, 1961e, 'O významu Francise Bacona z Verulamu I', Vesmír 40 (5), 152.

, 1961f, 'O významu Francise Bacona z Verulamu II', Vesmír 40 (6), 186-188.

Aristoteles, , 1961, První analytiky: Organon III, ed. Patočka Jan, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.

, 1962a, 'J. Semotán, Mentální hygiena v díle J. A. Komenského', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 21 (1), 72.

, 1962b, 'Z osudů Komenského Opus grande', Křest'anská revue 29 (4), 59-64.

Aristoteles, , 1962, Druhé analytiky — Organon IV, ed. Patočka Jan; Berka Karel, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.

, 1963a, Bernard Bolzano, in R. Kalivoda & J. Zumr, Antologie z dějin československé filosofie, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp. 365-373.

, 1963b, 'J.-J. Rousseau', Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, 59-67.

, 1963c, Les antécédents hussites de Comenius, in P. Mesnard (éd), De Pétrarque à Descartes, Paris, Vrin, pp. 223-236.

, 1963d, 'O významu "Všeobecné porady o napravení věcí lidských" pro celkové dílo a oceňování J. A. Komenského', Informační bulletin pro otázky jazykovědné 4, 20-26.

, 1963e, 'Svět Ivana Vyskočila', Divadlo 14 (10), 70-73.

, 1964a, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové: Studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.

, 1964b, 'Dvě filosofické návštěvy v poslední době', Filosofický časopis 12 (5), 796-798.

, 1964c, Review: Komenský Jan Amos, Pampaedia, Deutsche Literaturzeitung für Kritik und internationale Wissenschaft 85 (1), pp. 52-57.

, 1964d, 'Jean-Paul Sartre návštěvou ve Filosofickém ústavě ČSAV', Filosofický časopis 12 (2), 195-200.

, 1964e, 'Kulhavý poutník Josef Čapek', Tvář 1 (9-10), 9-16.

, 1964f, 'Zur Entwicklung der ästhetischen Auffassung Hegels', Hegel-Jahrbuch 1964, 49-59.

3. mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku, , , .

, 1965b, Review: Gehlen Arnold, Zeit-Bilder, Divadlo 16 (6), pp. 77-79.

, 1965c, 'Aristoteles', Dějiny a současnost 7 (3), 10-12.

, 1965d, Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst, in L. Landgrebe (Hrsg.), Beispiele, Den Haag, Nijhoff, pp. 46-61.

, 1965e, 'Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi', Divadlo 16 (2), 73-76.

, 1965f, 'Jací jsme a jací nejsme', Literární noviny 14 (23), 6.

, 1965g, 'K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života', Tvář 2 (10), 1-5.

, 1965h, 'K referátu Dušana Machovce', Filosofický časopis 13 (2), 324.

, 1965i, 'K vývoji Hegelových estetických názorů', Filosofický časopis 13 (2), 382-386.

, 1965j, 'La doctrine husserlienne de l'intuition eidétique et ses critiques récents', Revue internationale de philosophie 19 (71-72), 17-33.

, 1965k, 'O Burckhardtově pojetí renesance', Dějiny a současnost 7 (4), 4-8.

, 1965l, 'Úvod do Husserlovy fenomenologie I', Filosofický časopis 13 (5), 693-701.

, 1965m, 'Úvod do Husserlovy fenomenologie II', Filosofický časopis 13 (6), 821-849.

, 1966a, Francouzský existencialismus a Simone Beauvoirová, in S. De Beauvoir, Druhé pohlaví, Praha, Orbis, pp. 389-403.

, 1966b, 'Hegelova "Estetika" v českém překladu', Nové knihy 39, 1.

, 1966c, Hegelův filosofický a estetický vývoj, in G. W. F. Hegel, Estetika, Praha, Odeon, pp. 9-56.

, 1966d, Komenského názory a pansofické literární plány od spisů útěšných ke "Všeobecné poradě", in D. Gerhard, W. Weintraub & H. Zum Winkel (eds.), Orbis scriptus, München, Fink, pp. 593-620.

, 1966e, Předmluva, in S. De Beauvoir, Druhé pohlaví, Praha, Orbis, pp. 5.

, 1966f, 'Simona Beauvoirová a "Druhé pohlaví"', Nové knihy 48, 6.

, 1966g, 'Umění a čas', Orientace 1 (5), 12-22.

, 1966h, 'Úvod do Husserlovy fenomenologie III', Filosofický časopis 14 (1), 1-21.

, 1966i, 'Úvod do Husserlovy fenomenologie IV', Filosofický časopis 14 (3), 289-305.

, 1966j, 'Úvod do Husserlovy fenomenologie V', Filosofický časopis 14 (5), 569-589.

, 1966k, Úvod do studia Husserlovy fenomenologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

de Beauvoir, S. , 1966a, Druhé pohlaví, transl. J. Patočka, ed. Patočka Jan, Orbis, Praha.

Hegel, G.W.F. , 1966, Estetika, ed. Patočka Jan, Odeon, Praha.

with Cvekl, J. , Holub, L. , Netopilík, J. , Popelová, J. , 1967, 'Příležitost pro filosofii', Kulturní tvorba 5 (26), 3.

, 1967a, Čas, věčnost a časovost v Máchově díle, in R. Grebeníčková & O. Králík (eds.), Realita slova Máchova, Praha, Československý spisovatel, pp. 183-207.

, 1967b, 'Hodnocení filosofické produkce', Sociologický časopis 3 (4), 507-509.

, 1967c, 'Je dobře vědět, o čem je řeč', Literární noviny 16 (6), 3.

, 1967d, 'Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou', Divadlo 18 (10), 1-7.

, 1967e, 'K "ideji Národního divadla"', Divadlo 18 (10), 1-3.

, 1967f, Kierkegaard, in L. Heger, Slovník spisovatelů, Praha, Odeon, pp. 196.

, 1967g, 'Ladislav Klíma: Pokus o rozbor klíčových tezí', Orientace 2 (3), 40-45.

, 1967h, 'Nejen o LN', Literární noviny 16 (6), 3.

, 1967i, Review: Schaller Klaus, Studie k systematické pedagogice, Na pomoc pedagogické praxi 40, pp. 3.

, 1967j, Prirodzený svet a fenomenológia, in J. Bodnár, Existencializmus a fenomenológia, Bratislava, Obzor, pp. 27-71.

, 1967k, Roman Ingarden: Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla, in R. W. Ingarden, O poznávání literárního díla, Praha, Československý spisovatel, pp. 261-276.

, 1967l, Review: Foucault Michel, Les mots et les choses, Světová literatura 12 (6), pp. 229-234.

, 1967m, Spinoza, in L. Heger, Slovník spisovatelů, Praha, Odeon, pp. 299-301.

with Zumr, J. , 1967, 'K filosofovým šedesátinám: S Janem Patočkou o filosofii a filosofech', Filosofický časopis 15 (5), 585-598.

, 1968a, Das Prinzip des Gewissens in der Wissenschaft, in J. Škvorecký, Nachrichten aus der ČSSR, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 85-90.

, 1968b, 'Die Funktion der Literatur in der Gesellschaft', Anstösse 5-6, 166-175.

, 1968c, Die Kritik des psychologischen Objektivismus und das Problem der phänomenologischen Psychologie bei Sartre und Merleau-Ponty, in L. Gabriel (Hrsg.), Kolloquien, Freiburg-Basel-Wien, Herder, pp. 175-184.

, 1968d, 'Falešná teorie národa a Slovensko', Literární listy 1 (13), 1.

, 1968e, Husserlova fenomenologie, fenomenologická filosofie a "Karteziánské meditace", in E. Husserl, Karteziánské meditace, Praha, Svoboda, pp. 161-190.

, 1968f, 'Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka', Slovo a slovesnost 29 (1), 17-22.

, 1968g, L'art et le temps, in I. Zhor (éd), L'art et l'éducation - Kunst und Erziehung, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 105-113.

, 1968h, Max Scheler: Pokus celkové charakteristiky, in M. F. Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha, Academia, pp. 5-41.

, 1968i, 'O principu vědeckého svědomí', Literární listy 1 (18), 3.

, 1968j, Předsokratovská filosofie, 2nd edn., Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

, 1968k, Profesor L. Landgrebe a jeho Filosofie přítomnosti, in L. Landgrebe, Filosofie přítomnosti, Praha, Academia, pp. 5-10.

, 1968l, 'Reflexion sur la relation entre science et morale traditionelle', Journées d'études 58, 109-117.

, 1968m, 'Věda a její filosofie v posledním padesátiletí', Vesmír 47 (10), 291-294.

, 1968n, 'Vznik ČSR a idea dnešní doby.', Nové knihy 44, 1.

, 1968o, 'Životní jubileum J. B. Kozáka', Literární listy 1 (23), 3.

, 1969a, 'Co je existence?', Filosofický časopis 17 (5-6), 682-702.

, 1969b, 'Dilema v našem národním programu: Jungmann a Bolzano', Divadlo 20 (1), 1-8.

, 1969c, 'Filosofie českých dějin', Sociologický časopis 5 (5), 457-472.

, 1969d, J. A. Komenský: metafyzický univerzalismus, in D. Machovec (ed.), Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení III, Praha, Socialistická akademie, pp. 24-27.

, 1969e, 'Maličko o Edmundu Husserlovi při příležitosti 110. výročí jeho narozenin', Štafeta 2 (1-3), 1-3.

, 1969f, O smysl dneška: devět kapitol o problémech světových i českých, Mladá fronta, Praha.

, 1969g, 'Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy', Divadlo 20 (5), 1-5.

, 1969h, 'Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius', Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 25, 67-75.

, 1969i, Review: Read Herbert, The art of sculpture, , pp. 180-191.

, 1969j, '† Karl Jaspers. 23.II.1883–26.II.1969', Listy 2 (11), 12.

, 1970a, 'Betrachtungen über die "Pambiblia" des J. A. Comenius', Pädagogische Rundschau 24 (12), 887-902.

, 1970b, Comenius und die offene Seele, in K. Schaller (Hrsg.), J. A. Komenský, Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten, Heidelberg, Quelle & Meyer, pp. 61-74.

, 1970c, 'De la relation entre la science et la morale traditionelle', Revue Universitaire de Science Morale 15, 141-150.

, 1970d, 'Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie', Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 2, 317-334.

, 1970e, 'Duchovní základy života v naší době', Křest'anská revue 37 (1), 12-15.

, 1970f, Georg Wilhelm Friedrich Hegel: filosofie absolutna, filosofie člověka a dějin, in D. Machovec, Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení V, Praha, Socialistická akademie, pp. 13-23.

, 1970g, Heidegger vom anderen Ufer, in V. Klostermann (Hrsg.), Durchblicke, Frankfurt am Main, Klostermann, pp. 394-411.

, 1970h, 'Hrst úvah nad Pambiblií J. A. Komenského', Orientace 5 (6), 34-43.

, 1970i, Il senso dell'oggi in Cecoslovacchia, Nigri, Milano.

, 1970j, Ivanov, in , A. P. Čechov — Ivanov, Praha, Divadlo za branou, pp. 8.

, 1970k, 'J. A. Komenský a dnešní člověk', Vesmír 49 (10), 312.

, 1970l, 'Komenský a otevřená duše', Křest'anská revue 37 (10), 223-231.

, 1970m, Review: Blekastad Milada, Comenius, Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39 (4), pp. 616-618.

, 1970n, 'O filosofii J. A. Komenského', Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39 (4), 489-511.

, 1971a, 'Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie', Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 19-20 (14-15), 11-26.

, 1971b, Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius, Schöningh, Paderborn.

, 1971c, 'Německá duchovnost Beethovenovy doby', Hudební rozhledy 24 (1), 30-38.

, 1971d, 'Political testament', Telos 8, 151n.

, 1971e, Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, in , Sofokles — Oidipus, Antigone, Praha, Divadlo za branou, pp. 3-10.

, 1972a, 'Die Philosophie der tschechischen Geschichte', Postilla Bohemica 1 (1), 8-18.

, 1972b, 'La philosophie de la crise des sciences d'après E. Husserl et sa conception d'une phénoménologie du monde de la vie', Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 18, 3-18.

, 1972c, Weltganzes und Menschenwelt: Bemerkungen zu einem zeitgenössischen kosmologischen Ansatz, in W. Beierwaltes & W. Schrader (Hrsg.), Weltaspekte der Philosophie, Amsterdam, Rodopi, pp. 243-250.

, 1972d, 'Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks', Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 4, 117-125.

, 1972e, Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre, in W. Biemel (Hrsg.), Phänomenologie Heute, Dordrecht, Springer, pp. 122-137.

, 1973a, 'Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt: Eine Betrachtung zu den Varianten der Faustsage', Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 15 (3), 291-303.

, 1973b, 'J. B. Kozák pětaosmdesátiletý', Kostnické jiskry 58 (27), 3.

, 1973c, 'Trzy fazy legendy Fausta', Twórczość 29, 91-102.

, 1973/74, 'On the principle of scientific conscience', Telos 18, 158-161.

, 1974a, Filosofie a společenský problém informace, Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha.

, 1974b, 'Heidegger', Znak 26 (6), 713-716.

, 1975a, 'Czy dzieje mają sens?', Znak 27 (11-12), 257-258.

, 1975b, Epoché und Reduktion, in A. Bucher, H. Drüe & T. M. Seebohm (Hrsg.), Bewußt sein, Bonn, Bouvier, pp. 76-85.

, 1975c, Evropa a evropské dědictví do konce 19. století, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp. 132-159.

, 1975d, Je technická civilizace úpadková a proč?, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp. 160-203.

, 1975e, Kacířské eseje o filosofii dějin, Petlice, Praha.

, 1975f, Kjetterske studier i historiens filosofi, transl. M. Blekastad, Tanum-Norli, Oslo.

, 1975g, Mají dějiny smysl?, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp. 89-131.

, 1975h, Počátek dějin, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp. 46-88.

, 1975i, Poznámky ke "Kritice Soudnosti", in I. Kant, Kritika soudnosti, Praha, Odeon, pp. 255-271.

, 1975j, Pre-historické úvahy, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp. 1-45.

, 1975k, Války 20. století a 20. století jako válka, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp. 204-237.

, 1975l, 'Vorwort', Postilla Bohemica 4 (11-12), 3-14.

, 1976a, Bossova revize vědy, in J. Němec & P. Rezek (eds.), Vybrané filosofické problémy psychopatologie a normality, Praha, Samizdat, pp. 4-18.

, 1976b, Review: Holenstein Elmar, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Tijdschrift voor filosofie 38 (1), pp. 129-135.

, 1976c, Erinnerungen an Husserl, in W. Biemel (Hrsg.), Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag, Nijhoff, pp. vii-xix.

, 1976d, Evropa a evropské dědictví do konce 19. století, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp. 132-159.

, 1976e, Je technická civilizace úpadková a proč?, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp. 160-203.

, 1976f, Review: Ulmer Karl, Philosophie der modernen Lebenswelt, , pp. 307-312.

, 1976g, Karteziánství a fenomenologie, in , Sborník věnovaný K. Kosíkovi k 50. narozeninám, Praha, Samizdat, pp. n/a.

, 1976h, 'Kunst und Zeit: Erziehung zum Kunstverständnis in unserer Zeit', Postilla Bohemica 13-14, 3-26.

, 1976i, Le monde naturel comme problème philosophique, transl. H. Declève & J. Daněk, Nijhoff, Den Haag.

, 1976j, Los intelectuales ante la nueva sociedad, AKAL, Madrid.

, 1976k, Mají dějiny smysl?, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp. 89-131.

, 1976l, Počátek dějin, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp. 46-88.

, 1976m, Pre-historické úvahy, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp. 1-45.

, 1976n, Války 20. století a 20. století jako válka, in J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp. 204-237.

with Rezek, P. , 1976, Diskuse k přednášce P. Rezka "Na cestě ke kosmologickému založení vědy", in P. Rezek, Kosmické aspekty lidské konečnosti, Praha, Samizdat, pp. 59-76.

, 1977a, 'Ce qu'est la Charte 77 et ce qu'elle n'est pas', Istina 22 (2), 197-201.

, 1977b, Dvě studie o Masarykovi, Petlice, Praha.

, 1977c, 'O povinnosti bránit se proti bezpráví', Studie 9 (51), 249n.

, 1977d, The Husserlian doctrine of eidetic intuition and its recent critics, in F. Elliston & P. Mccormick (eds.), Husserl, Notre Dame, University of Notre Dame Press, pp. 150-159.

, 1977e, Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato, in H. Pfeiffer (Hrsg.), Denken und Umdenken, München, Piper, pp. 102-115.

Umění a filosofie I, , , .

Umění a filosofie II, , , .

, 1977h, La scienza assediata: libertà della ricerca scientifica nell'Europa dell'Est, ed. Janouch František, Marsilio, Venezia.

Umění a filosofie III, , , .

, 1979a, Was ist Phänomenologie?, in H. Kohlenberger (Hrsg.), Reason, action and experience, Hamburg, Meiner, pp. 31-49.

, 1979b, .

, 1979c, Spisovatel a jeho věc, ed. Vladislav Jan, Kvart, Praha.

, 1980a, Evropa a evropské dědictví do konce 19. století, in , Kacířské eseje o filosofii dějin, pp. 132-159.

, 1980b, Je technická civilizace úpadková a proč?, in , Kacířské eseje o filosofii dějin, pp. 160-203.

, 1980c, Mají dějiny smysl?, in , Kacířské eseje o filosofii dějin, pp. 89-131.

, 1980d, Počátek dějin, in , Kacířské eseje o filosofii dějin, pp. 46-88.

, 1980e, Pre-historické úvahy, in , Kacířské eseje o filosofii dějin, pp. 1-45.

, 1980f, Války 20. století a 20. století jako válka, in , Kacířské eseje o filosofii dějin, pp. 204-237.

Přirozený svět a pohyb lidské existence I, , , .

Přirozený svět a pohyb lidské existence II, , , .

Přirozený svět a pohyb lidské existence III, , , .

, 1981a, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, transl. E. Abrams, Verdier, Paris.

, 1981b, Saggi eretici sulla filosofia della storia, ed. Pacini Gianlorenzo, CSEO, Bologna.

, 1982a, 'En memoria de un filósofo checo', 17, 143-146.

, 1982b, 'L'écrivain, son objet', Café Librairie 1, 73-78.

, 1982c, 'Was ist Phänomenologie?: Eingeleitet von Samuel Usseling', Tijdschrift voor filosofie 44, 643-676.

, 1983a, 'Les héros de notre époque', Esprit 4, 69-72.

, 1983b, Platon et l'Europe, Verdier, Paris.

, 1984a, Jan Amos Komenský II: Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung, Academia Verlag, Sankt Augustin.

, 1984b, Ladislav Klíma: Analyse des thèses clefs, in L. Klíma, Je suis la Volonté Absolue, Langres, Café Clima, pp. 223-232.

, 1985a, 'L'épique et le dramatique, l'epos et le drame', Revue de métaphysique et de morale 90 (2), 172-182.

, 1985b, La crise du sens I: Comte, Masaryk, Husserl, Ousia, Bruxelles.

, 1985c, 'La phénomémologie du corps propre', Études phénoménologiques 1 (1), 41-63.

, 1985d, 'Les fondements spirituels de la vie contemporaine', Études phénoménologiques 1 (1), 65-94.

Umění a filosofie IV, , , .

, 1985f, 'Edmund Husserl's philosophy of the crisis of science and his conception of a phenomenology of the "life-world"', Husserl Studies 2 (2), 129-155.

, 1986a, 'L'époque technique et le sacrifice', Études phénoménologiques 2 (3), 117-128.

, 1986b, 'The planetary game', Ethos 2, 15.

, 1987a, 'Was die Charta 77 ist und was nicht', Wiener Journal 78, 11n.

, 1987b, Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften, ed. Nellen Klaus; Srubar Ilja, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1987c, Świat naturalny a fenomenologia, ed. Zychowicz Juliusz, Papieska Akademia Teologiczna, Krakow.

, 1988a, 'Czy cywilizacja techniczna jest schyłkowa, i dlaczego?', Bibliothek Aletheia 4, 48-59.

, 1988b, 'Czy dzieje mają sens?', Bibliothek Aletheia 4, 28-39.

, 1988c, Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Peninsula, Barcelona.

, 1988d, Epoché et réduction, in J. Patočka, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble, Millon, pp. 249-262.

, 1988e, 'Europa i dziedzictwo europejskie do końca XIX wieku', Bibliothek Aletheia 4, 40-48.

, 1988f, Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, transl. E. Abrams, Kluwer, Dordrecht.

, 1988g, Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et l'exigence d'une phénoménologie asubjective, in J. Patočka, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble, Millon, pp. 217-248.

, 1988h, Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et la possibilité d'une phénoménologie "a-subjective", in J. Patočka, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble, Millon, pp. 189-216.

, 1988i, 'Początek dziejów', Bibliothek Aletheia 4, 17-28.

, 1988j, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Millon, Grenoble.

, 1988k, 'Refleksje pre-historyczne', Bibliothek Aletheia 4, 5-17.

, 1988l, Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk, in J. Novák (ed.), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp. 97-110.

, 1988m, 'Wojny XX wieku oraz wiek XX jako wojna', Bibliothek Aletheia 4, 59-68.

Péče o duši III, : Soubor statí, přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách, , .

Péče o duši VI, : Kacířské eseje o filosofii dějin a texty k Chartě 77, , .

, 1988p, Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, ed. Nellen Klaus; Němec Jiři, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1989a, 'Comenius et l'âme ouverte', Le messager européen 3, 75-98.

, 1989b, The dangers of technicization in science according to E. Husserl and the essence of technology as danger according to M. Heidegger, in E. Kohák, Jan Patočka, Chicago, University of Chicago Press, pp. 327-347.

, 1990a, Les périls de l'orientation de la science vers la technique selon Husserl et l'essence de la technique en tant que péril selon Heidegger, in J. Patočka, Liberté et sacrifice, Grenoble, Millon, pp. 259-277.

, 1990b, Liberté et sacrifice: écrits politiques, Millon, Grenoble.

, 1990c, Die natürliche Welt als philosophisches Problem: Phänomenologische Schriften I, transl. E. Melville & R. Melville, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1991a, Die Gefahren der Technisierung in der Wissenschaft bei Edmund Husserl und das Wesen der Technik als Gefahr bei M Heidegger, in J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 330-359.

, 1991b, Die Husserlsche Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik, in J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 515-534.

, 1991c, Die Philosophie der Krisis der Wissenschaften nach E Husserl und sein Verständnis einer Phänomenologie der Lebenswelt, in J. Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 310329.

, 1991d, L'écrivain, son "objet", P.O.L Editeur, Paris.

, 1991e, Platón y Europa, Edicions 62, Barcelona.

, 1991f, 'Sur Heidegger', Epokhè 2, 383-392.

with Zumr, J. , 1991, 'Mit Jan Patočka über Philosophie und die Philosophen', Perspektiven der Philosophie 17, 385–417.

, 1991a, L'idée de l'Europe en Bohême, ed. Abrams Erika, Millon, Grenoble.

, 1991b, Die Bewegung der menschlichen Existenz: Phänomenologische Schriften II, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1992a, Introduction à la phénoménologie de Husserl, Millon, Grenoble.

, 1992b, Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, ed. Klaus Nellen; Petr Pithart; Miroslav Pojar; , Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1992c, Philosophie, phénoménologie, politique, ed. Tassin Etienne; Richir Marc, Millon, Grenoble.

, 1993, Liberté et sacrifice, Millon, Grenoble.

, 1994a, Eretični eseta za filosofija na istorijata, transl. V. Trajanov, Trajanov, Sofia.

, 1994b, 'Phénoménologie et métaphysique du mouvement', Epokhè 4, 131-144.

, 1995, Papiers phénoménologiques, Millon, Grenoble.

, 1996a, Čas, mýtus, víra, in J. Patočka, Péče o duši I, Praha, Oikoymené, pp. 131-136.

, 1996b, Mi a cseh?, ed. Chvatík Ivan, Pozsony, Bratislava.

, 1996c, Péče o duši I: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, ed. Chvatík Ivan; Kouba Pavel, Oikoymené, Praha.

, 1996d, An introduction to Husserl's phenomenology, transl. E. Kohák, Open Court, Chicago.

, 1996e, Heretical essays in the philosophy of history, transl. E. Kohák, ed. Dodd James, Open Court, LaSalle, Ill.

, 1997a, 'A Husserli fenomenológia szubjektivizmusa és egy "aszubjektív" fenomonelógia Lehetősége', Gond 13-14, 100-115.

, 1997b, 'A művészet múlttá válásának tana', Gond 13-14, 21-33.

, 1997c, 'A szerző utószava. "A természetes világ nimt filozófiai probléma" cseh kiadásához', Gond 13-14, 13-14.

, 1997d, Komentáře, in V. Schifferová (ed.), Komeniologické studie I, Praha, Oikoymené, pp. 251-257.

, 1997e, 'Mi az egzisztencia?', Gond 13-14, 81-100.

, 1997f, 'Művészet és idő', Gond 13-14, 34-48.

, 1997g, La filosofia en temps de lluita, ed. Fernández Francesc, Barcelonesa d'Edicions, Barcelona.

, 1997h, Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine, ed. Jerman Frane, Cankarjeva založba, Ljubljana.

, 1998a, Komeniologické studie II, Oikoymené, Praha.

, 1998b, Papiers phénoménologiques, Millon, Grenoble.

, 1998c, Phänomenologische Schriften I: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Klett-Cotta, Stuttgart.

, 1999a, Review: Fink Eugen, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 39-41.

, 1999b, Review: Fink Eugen, Vergegenwärtigung und Bild, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp. 37-38.

, 1999c, Introduction to Husserl's Phenomenology, Open Court, LaSalle, Ill.

, 1999d, Soqrát: Ágáhí az džahl, transl. M. Ebádiján, Hermes Publishers, Tehran.

, 1999e, 'Souvenirs de Husserl', Études phénoménologiques 15 (29-30), 93-106.

, 1999f, Péče o duši II, ed. Chvatík Ivan; Kouba Pavel, Oikoymené, Praha.

, 1999g, Socrate, Lezioni di filosofia antica: con testo ceco a fronte, transl. M. Cajthaml, Rusconi, Milano.

with Fink, E. , 1999, Briefe und Dokumente: 1933-1977, ed. Heitz Michael, Nessler Bernhard, Alber, Freiburg-München.

, 1999, Texte, Dokumente, Bibliographie, ed. Sepp Hans Rainer, Hagedorn Ludger, Alber, Freiburg-München.

, 2000a, 'La critique de l'objectivisme et le problème de la psychologie phénoménologique chez Sartre et Merleau-Ponty', Les Temps Modernes 55, 223-234.

, 2000b, Vom Erscheinen als solchem: Texte aus dem Nachlaß, Alber, Freiburg-München.

, 2002a, Eretiški esé apie historijos filosofija, transl. A. Grybauskas, Regnum fondas, Vilnius.

, 2002b, 'O subjectivismo da fenomenologia husserliana e a possibilidade de uma fenomenologia "assubjectiva"', Phainomenon: revista de fenomenologia 4, 149-165.

, 2002c, Plato and Europe, Stanford University Press, Stanford.

, 2002d, Péče o duši III, ed. Chvatík Ivan; Kouba Pavel, Oikoymené, Praha.

, 2003, Il mondo naturale e la fenomenologia, ed. Pantano Alessandra, Mimesis, Milano.

, 2004a, Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches, in D. Moran & L. Embree (eds.), Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London, Routledge, pp. 140-153.

, 2004b, El movimiento de la existencia humana, ed. Serrano De Haro Agustin, Encuentro, Madrid.

, 2006a, 'Platonism and Politics', The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6, 341-344.

, 2006b, Andere Wege in die Moderne: Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik, Königshausen & Neumann, Würzburg.

, 2007a, 'Briefe an Krzysztof Michalski', Studia Phaenomenologica 7, 99-161.

, 2007b, 'Des deux manières de concevoir le sens de la philosophie', Studia Phaenomenologica 7, 71-88.

, 2007c, 'Ideology and life in the idea', Studia Phaenomenologica 7, 89-96.

, 2007d, 'Das Innere und die Welt', Studia Phaenomenologica 7, 15-70.

, 2009, Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977, ed. Kouba Pavel; Švec Ondřej, Oikoymené, Praha.

, 2010, Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

, 2011, 'La science philosophique de la nature chez Aristote (extrait)', , 303-330 .

, 2015, Edmund Husserl's die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie, in L. Učník, I. Chvatík & A. Williams (eds.), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht, Springer, pp. 17-28.

, 2016, The natural world as a philosophical problem, transl. E. Abrams, Northwestern University Press, Evanston, Ill.

, 2018a, Aristoteles: jeho předchůdci a dědicové, Oikoymené, Praha.

, 2018b, L'interno e il mondo, Mimesis, Milano.

, 2019a, Correspondance avec Robert Campbell et les siens 1946-1977, Millon, Grenoble.