Thomas Schwarz Wentzer


, 2003, Hegel's challenge to early Heidegger, in D. Zahavi & S. Heinämaa (eds.), Metaphysics, facticity, interpretation, Dordrecht, Kluwer, pp. n/a.

with Overgaard, S. , Zahavi, D. , 2003, Veje - ikke værker: Den unge Heideggers skrifter, in D. Zahavi, S. Overgaard & T. Schwarz Wentzer (eds.), Den unge Heidegger, København, Akademisk Forlag, pp. 9-29.

with Zahavi, D. , Overgaard, S. (eds) , 2003a, Den unge Heidegger, Akademisk Forlag, København.