Uldis Vēgners


, 2016, Tagad: Laika pieredzes filosofija, Filozofijas un socioloģijas institūts, Riga.

with Kule, M. , Muižniece, L. , 2012, Teodors Celms: der berühmteste lettische Philosoph, in T. Celms, Phänomen und Wirklichkeit des Ich, Riga, Filozofijas un socioloģijas institūts, pp. 387-410.

, 2012, 'Theodore Celms's critique of Husserl's transcendental phenomenology', Quaestiones Disputatae 3 (1), 48-64.

, 2011, 'Theodore Celms' critique of Edmund Husserl's phenomenology in the context of the problem of solipsism', Humanities and Social Sciences Latvia 19 (1), 143-157.

with Kule, M. , Muižniece, L. , 2009a, Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi, Filozofijas un socioloģijas institūts, Riga.