141126

Společnost nových škol, Brno

1939

n/a Pages

ISBN n/a

Stati psychologické a pedagogické

Edited by

Otokar Chlup, Jan Kapras

Publication details

Full citation:

Chlup, O. , Kapras, J. (eds) (1939). Stati psychologické a pedagogické, Společnost nových škol, Brno.

Table of Contents

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

Patočka Jan

xxiv-xxx

This document is unfortunately not available for download at the moment.