Europa i dziedzictwo europejskie do końca XIX wieku

Jan Patočka

Translated by Juliusz Zychowicz

pp. 40-48

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1988). Europa i dziedzictwo europejskie do końca XIX wieku. Bibliothek Aletheia 4, pp. 40-48.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice