100845

References

Tomáš Masaryk

1850-1937

Základové konkretné logiky

1887

Vienna, Konegen

Nová Evropa: Stanovisko slovanské

2016

Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Naše doba: Texty z let 1892–1894

2017

Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Hilsneriáda I: Texty z let 1898–1899

2019

Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Hilsneriáda II: Texty z let 1900

2019

Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Demokracie v politice: Texty z let 1907–1910

2020

Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Mezi literaturou a politikou: Texty z let 1895–1897

2022

Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR