Toine Kortooms

The Netherlands and Flanders

1997

in: Encyclopedia of phenomenology, Dordrecht-Boston-London : Kluwer

Fungerende intentionaliteit bij Husserl

1993

in: Gehelen en fragmenten. De vele gezichten van de filosofie, Leuven : Universitaire pers Leuven