136883

References

Juliusz Zychowicz

Bibliothek Aletheia 4

Eseje heretyckie z filozofii historii

1988

Świat naturalny a fenomenologia

1987

Patočka Jan

Krakow, Papieska Akademia Teologiczna