139440

References

Ewa Kraskowska

Poznań translatology: school or tradition?

2015

in: Translation theories in the Slavic countries, Salerno : Edizioni culturali internazionali

Translatologia według Balcerzana

2010

Teksty Drugie 21/3

Intertekstualność a przekład

1992

in: Między tekstami, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe