Repository | Book | Chapter

100712

O dnešním brusičství českém

Roman Jakobson

pp. 85-122

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1932)., O dnešním brusičství českém, in B. Havránek & M. Weingart (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, Melantrich, pp. 85-122.

This document is unfortunately not available for download at the moment.