Repository | Book | Chapter

101309

(1939) Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Praha, Evropský Literární Klub.

Český podíl na církevněslovanské kultuře

Roman Jakobson

pp. 9-20

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1939)., Český podíl na církevněslovanské kultuře, in V. Mathesius (ed.), Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Praha, Evropský Literární Klub, pp. 9-20.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translations

The Czech part in church slavonic culture

1985

Roman Jakobson

in: Early Slavic paths and crossroads, The Hague : Mouton