102025

(1960) Scando-Slavica 6.

Nepovšimnuté filiace

I. Kunhutina skladba a modlitby Milíčovy - II. Slovanské duchovní dějiny v pojetí Jana Amose Komenského

Roman Jakobson

pp. 26-34

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1960). Nepovšimnuté filiace: I. Kunhutina skladba a modlitby Milíčovy - II. Slovanské duchovní dějiny v pojetí Jana Amose Komenského. Scando-Slavica 6, pp. 26-34.

This document is unfortunately not available for download at the moment.