125282

Oikoymené, Praha

2009

670 Pages

ISBN 9788072984206

Sebrané spisy Jana Patočky
vol. 7

Fenomenologické spisy II

Co je existence: publikované texty z let 1965-1977

Jan Patočka

Edited by Pavel Kouba, Ondřej Švec

Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty, které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledem k tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiem a vydáváním díla J. A. Komenského, pochází první velká práce tohoto svazku až z roku 1965. Svazek tedy obsahuje pozdní autorovu fenomenologickou tvorbu a představuje ústřední část celých Sebraných spisů.

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (2009). Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977, ed. Kouba Pavel; Švec Ondřej, Oikoymené, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.