Repository | Book | Chapter

194771

(1948) Výchova v zrcadle pramenů, Praha, Dědictví Komenského.

Počátky teorie a učených škol

Jan Patočka

pp. 10-15

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1948)., Počátky teorie a učených škol, in O. Chlup, Výchova v zrcadle pramenů, Praha, Dědictví Komenského, pp. 10-15.

This document is unfortunately not available for download at the moment.