Repository | Book | Chapter

194837

(1956) Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha, Státní pedagogické nakladatelství.

Doslov

Jan Patočka

pp. 131-142

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1956)., Doslov, in J. A. Komenský, Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 131-142.

This document is unfortunately not available for download at the moment.