Repository | Book | Chapter

195634

(1958) Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, Praha, Státní pedagogické nakladatelství.

Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského

Jan Patočka

pp. 9-27

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1958)., Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského, in J. A. Komenský, Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp. 9-27.

This document is unfortunately not available for download at the moment.