Repository | Book | Chapter

140331

(1987) Kunst und Zeit, Stuttgart, Klett-Cotta.

Zeit, Ewigkeit und Zeitlichkeit in Máchas Werk

Jan Patočka

Translated by Frank Boldt

pp. 411-443

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1987). Zeit, Ewigkeit und Zeitlichkeit in Máchas Werk, in Kunst und Zeit, Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 411-443.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle

1967

Jan Patočka

in: Realita slova Máchova, Praha : Československý spisovatel