195872

Ježek, Rychnov nad Kněžnou

1996

147 Pages

ISBN 80-901625-9-2

Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí

Edmund Husserl

Translated by Vladimír Špalek, Walter Hansel

Zakladatel fenomenologie Edmund Husserl odhaluje svoji fenomenologickou metodu při zkoumání problému časového vědomí. Analyzuje základní intelektní akty, jako je vněm, fantazie, obraznost, vzpomínka či časový názor, zejména však věnuje pozornost vztahu lidského vědomí jakožto vědomí časového.

Publication details

Full citation:

Husserl, E. (1996). Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí, transl. V. Špalek & W. Hansel, Ježek, Rychnov nad Kněžnou.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins

1928

Edmund Husserl

in Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 9