195888

(1966) Orientace 1 (5).

Umění a čas

Jan Patočka

Translated by Jan Patočka

pp. 12-22

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1966). Umění a čas. Orientace 1 (5), pp. 12-22.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

L'art et le temps

1968

Jan Patočka

in: L'art et l'éducation - Kunst und Erziehung, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Re-editions

Umění a čas

1977

Jan Patočka

in: Umění a filosofie I,

Krize racionální civilizace a úloha umění

1968

Jan Patočka

in: Umění a výchova. Výtvarná výchova - výchova pro budoucnost, Praha : Státní pedagogické nakladatelství