Repository | Book | Chapter

202382

(1976) Kosmické aspekty lidské konečnosti, Praha, Samizdat.

Diskuse k přednášce P. Rezka "Na cestě ke kosmologickému založení vědy"

Jan Patočka, Petr Rezek

pp. 59-76

Publication details

Full citation:

Patočka, J. , Rezek, P. (1976)., Diskuse k přednášce P. Rezka "Na cestě ke kosmologickému založení vědy", in P. Rezek, Kosmické aspekty lidské konečnosti, Praha, Samizdat, pp. 59-76.

This document is unfortunately not available for download at the moment.