228357

Filozofijas un socioloģijas institūts, Riga

2009

313 Pages

ISBN 978–9984–624–68–6

Filosofiskā bibliotēka

Teodors Celms

fenomenoloģiskie meklējumi

Maija Kule, Liva Muižniece, Uldis Vēgners

Publication details

Full citation:

Kule, M. , Muižniece, L. , Vēgners, U. (2009). Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi, Filozofijas un socioloģijas institūts, Riga.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.