228693

Aalborg Universitetsforlag, Aalborg

2019

316 Pages

ISBN n/a

Skriftserie om eksistentiel fænomenologi
vol. 7

Kvalitative iagttagelser

at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag

Edited by

Casper Feilberg, John Maul

Denne bog præsenterer en kvalitativ tilgang til professionel iagttagelse, undersøgelse og udredning, som er afgørende for at opnå indgående forståelse af andre mennesker, og som danner grundlag for dialogen og interventionen i det faglige samspil med elever, klienter, patienter og medborgere. I tillæg til det professionelle beredskab hos iagttagere beskrives også de personlige aspekter som er afgørende for udviklingen af forståelse og sans for medmennesket og dets problemstillinger inden for sociale-, psykologiske-, specialpædagogiske- og psykiatriske fagområder. Med udgangspunkt i eksistentielfænomenologiskfilosofi og metodologi gøres der rede for en kvalitativ tilgang, som konkretiseres med cases om mennesker med udviklingshæmning, ordblindhed og psykomotoriske vanskeligheder samt om håndtering af farlighed og vold i psykiatrien. Bogen rummer kapitler med illustrative praksiseksempler inden for centrale temaer og problematikker i forbindelse med iagttagelse, undersøgelse og udredning.

Publication details

Full citation:

Feilberg, C. , Maul, J. (eds) (2019). Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.