100114

Natalja Avtonomova

BibliographyReferences Correspondence

Roman Osipovič Jakobson

2017 - Moskva, Rosspen

Lotman i Jakobson: meždu "urokom" i "ekzamenom"

2015 - Arbor Mundi - Mirovoe Drevo 21, pp.11-27

Otkrytaja struktura: Jakobson, Bachtin, Lotman, Gasparov

2009 - Moskva, Rosspen