100936

Jerzy Machnacz

Introduction

with Małek-Orłowska Monika, Krzysztof Serafin 2016 - in: Jerzy Machnacz; Monika Małek-Orłowska; Serafin Krzysztof (ed), The Hat and the Veil - Hut und Schleier: The Phenomenology of Edith Stein - Die Phänomenologie Edith Steins, Nordhausen, Bautz, pp.7-14.

The Hat and the Veil - Hut und Schleier: The Phenomenology of Edith Stein - Die Phänomenologie Edith Steins

with Małek-Orłowska Monika, Krzysztof Serafin 2016 - Nordhausen, Bautz