Gerald Hartung

Lebensspanne 2.0: Jahrbuch 5/2017

2018

with Herrgen Matthias (ed)

Dordrecht, Springer

Open Access Link
Wahrnehmung: Jahrbuch 4/2016

2017

with Herrgen Matthias (ed)

Dordrecht, Springer

Open Access Link
Mensch und Zeit – zur Einführung

2015

in: Mensch und Zeit, Dordrecht : Springer

Open Access Link
Philosophie

2015

in: Handbuch Moderneforschung, Stuttgart : Metzler

Open Access Link
Mensch und Zeit

2015

(ed)

Dordrecht, Springer

Open Access Link