Nové práce o úloze církevněslovanských prvků v ruštině

Roman Jakobson

pp. 174

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1929). Nové práce o úloze církevněslovanských prvků v ruštině. Časopis pro moderní filologii 15, pp. 174.

This document is unfortunately not available for download at the moment.