Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století

Roman Jakobson

pp. 56-84

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1935). Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století. Národopisný věstník českoslovanský 27-28, pp. 56-84.

This document is unfortunately not available for download at the moment.