Repository | Book | Chapter

101010

(1937) Živý Vrchlický, Brno, Dobročinný komitét.

Glosy k Legendě o Sv. Prokopu

Roman Jakobson

pp. 65-77

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1937)., Glosy k Legendě o Sv. Prokopu, in H. Veletovská-Humlová (ed.), Živý Vrchlický, Brno, Dobročinný komitét, pp. 65-77.

This document is unfortunately not available for download at the moment.