Repository | Book | Chapter

101670

(1963) Theorie informace a jazykověda, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd.

K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu

Roman Jakobson, Colin Cherry, Morris Halle

pp. 100-113

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. , Cherry, E.C. , Halle, M. (1963)., K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu, in L. Doležel (ed.), Theorie informace a jazykověda, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp. 100-113.

This document is unfortunately not available for download at the moment.